måndag 17 maj 2010

Inget om HBT i Alliansens Valplattform.

Efter att ha granskat dokument från Vänsterpartiet och Miljöpartiet är det nu dags att kolla Valplattformen från de fyra borgerliga regeringspartierna. De publicerade Ett Sverige som håller samman 8 maj i år.

Först ska jag förtydliga att det här inte är något traditionellt valdokument med konkreta löften.

Från sid 27 i Valplattformen.
Alliansens valplattform syftar till att presentera en bakgrund till den reformagenda som vi avser genomföra och som vi söker väljarnas förtroende för. Valplattformen ställer därmed inte ut några konkreta reformlöften.....Resultatet ligger, tillsammans med reformarbetsgruppernas arbete, till grund för det fortsatta arbetet med ett gemensamt valmanifest, som presenteras senare under året.
Tyvärr har dokumentet en del likheter med Vänsterpartiets Valplattform när det gäller frånvaron av HBT-politik. I båda dokumenten skriver man visserligen generellt om att bekämpa diskriminering. Och här är faktiskt Alliansens dokument tydligare och har ett mer utförligt resonemang än motsvarigheten från Vänsterpartiet.

Från sid 15.
Sverige ska vara ett land där chansen att forma sitt eget liv inte hänger på vilken grupp man tillhör eller var man är född. Varje människa har rätt att bli bemött som en unik individ. När förväntningarna på en person styrs av vilken grupp han eller hon tillhör tas de första oroväckande stegen mot diskriminering....

Bristande jämställdhet, fördomar och diskriminering ska inte få inskränka människors chanser att fritt forma sina liv. Vi tänker inte nöja oss förrän alldiskriminering har förpassats till historiens skräpkammare. För att uppnå detta krävs inte bara stark lagstiftning utan också aktiva åtgärder och en levande opinionsbildning för öppenhet, tolerans och lika möjligheter.
Trots det här i och för sig sympatiska resonemanget omnämns inte HBT-personer och diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet explicit. Däremot om diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, funktionshinder och ålder. Det är givetvis inte acceptabelt med en sådan inkonsekvens.

Alliansen planerar alltså att lämna ett Valmanifeest senare i år med mer konkreta förslag. Det är mycket viktigt att det då även blir omnämnt om HBT-personers rättigheter. Helst även något konkret löfte. Samma krav ställer jag givetvis på de röd-grönas partiernas gemensamma Valmanifest senare i år.

I fredags berättade jag att Miljöpartiets partistyrelse publicerat ett förslag till jämställdhetsprogram. Jag lämnade främst beröm för att man är tydlig emot heteronormativtet men även kritik när det gäller vissa delar. Även om förslaget innehöll könsneutrala förslag var det andra delar där man resonerade som om bara kvinnnor är offer och män förövare. Dessbättre så ändrade mp-kongressen (Sammanträdesprotokoll 5 från 14 maj) några av förslagen.

Partistyrelsen hade föreslagit
att en haverikommission tillsätts som noga ska utreda varje gång en kvinna dödas av en nära anhörig.
Mp-kongressen ändrade det till.
att en civil utredning tillsätts som noga ska utreda varje gång en person dödas av en nära anhörig.
Partistyrelsen hade föreslagit.
att våldsutsatta kvinnor ska få lagstadgad rätt att bo kvar i hemmet.
Mp-kongressen ändrade det till.
att våldsutsatta i ett partnerförhållande ska få lagstadgad rätt att bo kvar i hemmet.
Man givetvis kalla det här för detaljer. Men ska man bekämpa heteronormativitet så är det inte acceptabelt att lämna principen om könsneutralitet när det gäller konkret politik. Att man sedan i den ideologiska debatten förtydligar de patriarkala strukturerna och att de flesta som är offer för allvarligt våld i nära relationer är kvinnor och de flesta som är förövare är män är en annan sak.

Partistyrelsen hade lämnat följande förslag
att sex- och samlevnadsundervisningen blir obligatorisk och utvecklas så att den innehåller ett tydligt jämställdhetsperspektiv.
Kongressen ändrade de sista orden till "tydliga jämställdhets- och queerperspektiv" vilket givetvis är positivt.

Även om mp är mindre heteronormativt i jämställdhetsdebatter än vissa andra partier kan man konstatera att en del i mp ännu har problem att helt acceptera principen om könsneutralitet. Att kongressen ändrade delar av programmet tyder dock på att det är en debatt om problemet.

4 kommentarer:

 1. Till saken hör kanske att miljöpartiet numera är ett ganska stort parti. Partiledarna och övriga medlemmar i partistyrelsen vill kanske, mer än andra medlemmar, att de ska förbli det. Då gäller att att sopa bort "flummet", alltså att rätta sig i det konservativa ledet. Inte bara när det gäller hbt-frågor, utan allt möjligt, de fick till exempel igenom sin vilja att partiet inte ska verka för ett förbud av manlig könsstympning.

  SvaraRadera
 2. William

  Jag håller inte med dig om att problemet i mp att de är för konservativa, istället är problemet att de ibland fokuserar för mycket på grupper, när det gäler våld i nära relationer, sexköp etc. Att män är förövare och kvinnor offer. Sedan är mp betydligt bättre än v iofs när det gäller att ifrågasätta.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Jo det är sant. Skulle nog kalla det en konservativ åsikt i dagens politiska klimat, men det gör man väl som man vill. Kanske snarare är utmärkande för radikalfeminism och liknande sorters feminism. Bra hur som helst att kongressen inte ville köpa de könsstereotyperna. Däremot ville de visst ha hårdare straff för sexköp, lite synd kan jag tycka, men ingen jättestor grej.

  SvaraRadera
 4. För övrigt har nog nej till förbud mot manlig omskärelse inte något med mp:s "förvanling" de senaste åren att göra. Alla riksdagspartier har varit emot ett sådant förbud fram till i år då Vänsterpartiet för första gången förtydligat i riksdagen att de vill införa ett förbud av omskärelse av män som ännu inte är 18 år och kan avgöra det själva. Jag stöder för övrigt v:s attityd där.

  Det är inget som tyder på att de senaste åren förändring av mp skulle ha gjort partiets HBT-politik mindre radikal. Att partiet för andra gången ska ha en valaffisch med HBT-tema är väl ett tecken om något för det.

  Däremot har partiets HBT-politik blivit mer konsekvent efter att de sa ja till att Sverige ska stanna kvar i EU. Politiker från både mp och v har i många jobbat för radikala förslag på EU-nivå som egentligen skulle öka överstatligheten. Samtidigt har partierna velat lämna samma union som ska göra de där bra sakerna för HBT-personer.

  Här är ännu v inkonsekvent. Jag vet mycket väl att man kan göra det bästa av situationen när man är kvar i en organisation och trots det vilja lämna den på sikt. Men att själv jobba för överstatliga förslag blir komplicerat.

  Bengt

  SvaraRadera