söndag 5 juni 2011

Vad tycker kd egentligen om homoadoptioner och inseminationer för lesbiska?

Nästan så att Göran Hägglund känns som min brevvän efter de många mail jag skickat till honom och hans partikamrater. Och en gång har Hägglund faktiskt svarat också (givetvis är det en medarbetare till honom som gjorde själva svaret men det var trots det kul).

Idag har jag skickat ett mail till Kristdemokraterna, alla deras riksdagsledamöter, partistyrelseledamöter och en del andra har fått en kopia. Det handlar om den i partiet aktuella debatten om samkönade pars rätt till adoptioner och lesbiska kvinnors rätt till inseminationer vid kliniker.

Eftersom mailet är mycket långt har jag här förkortat det genom att ta bort vissa delar som jag redan publicerat här på bloggen.


I det här mailet

Frågar jag vilka som är kd:s officiella åsikter juni 2011 när det gäller adoptioner (ensamståendes och samkönade pars) och inseminationer. Jag bifogar även länkar och citat från forskning som visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Bl.a. forskning beställd och betald av den dåvarande kristdemokratisk-socialdemokratiska regeringen 2009. Lämnar även citat som avslöjar att i princip alla barnrättsföreningar av betydelse idag är för homoadoptioner.

I juni offentliggjorde Kristdemokraterna som bekant kongresshandlingarna bl.a. motioner och partistyrelsens kommentarer om dem. Daniel Sturesson, valledare för kd i Skåne 2010, har lämnat en motion om att partiet bör bli för en helt likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par. Sedan juni 2010 är kd positiva till att homopar får närståendeadoptera. För första gången tydliggörs det i ett dokument från partistyrelsen (i deras svar till motionen från Daniel Sturesson).

Partistyrelsen lämnar även följande kommentar i sin inledning till "Barn och Familj". (sid 85)

.... För att kunna ge stöd till alla familjer behöver vi se att familjer ser olika ut – ombildade familjer, ensamstående familjer, traditionella kärnfamiljer, regnbågsfamiljer.....

Partistyrelsens svar (sid 88) till motionen (sid 87).

Motionären lyfter fram en viktig fråga.....

....

Partistyrelsens förslag till beslut:
Partistyrelsen föreslår rikstinget besluta att med ovanstående yttrande anse motion 3:2 besvarad.

Partistyrelsen berättar inte i vilken form de vill föra debatten om adoptioner. Inte heller berättar den att kd tidigare i flera år lämnade motioner i riksdagen om att avskaffa möjligheten för samkönade par att bli prövade som adoptivföräldrar medan de aldrig gjort samma sak om ensamståendes adoptioner. Resonemanget om barns rätt till "en pappa och en mamma" blir något hycklande trots hänvisningarna till någon motion från 1997 om att "utvärdera" ensamadoptioner. När det gäller homoadoptioner har det hittills aldrig varit något resonemang om "utvärdering", partiet har varit negativt. Men kanske det här är början till en mer konsekvent policy.

I flera år har jag gjort rapporter om politiska partiers åsikter om diverse HBT-reformer. (Dagens Nyheter har i åtta år i samband med Stockholm Pride haft artiklar om mina rapporter) Jag planerar att även i år göra en sådan rapport. Därför är jag intresserad av att få veta vad Kristdemokraterna som parti har för åsikter om adoptioner och inseminationer.

All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Bl.a. ansvarade den dåvarande kristdemokratisk-socialdemokratiska tyska regeringen 2009 för en rapport om barn i samkönade familjer. Alla barnrättsföreningar av betydelse i Sverige är positiva till en likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par, även kd:s tre borgerliga regeringskolleger. Sist i det här mailet bifogar jag info om forskningen och kommentarer från barnrättsföreningar om homoadoptioner.

Kristdemokraternas officiella åsikt juni 2011 om adoptioner.

1. Att ensamstående har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar.
Ja, möjligen eller nej? Om svaret är nej, vill kd avskaffa reformen?

2. Att samkönade par har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar på samma villkor som olikkönade par?
Ja, möjligen eller nej? Om svaret är nej, vill kd avskaffa reformen?

Kristdemokraternas officiella åsikt juni 2011 om inseminationer.

Debatten om inseminationer för lesbiska kvinnor har givetvis en koppling till debatten om samkönade pars möjlighet till att adoptera. Eftersom kd:s argument varit detsamma mot båda reformerna, "att barn har rätt till en pappa och en mamma", och att den forskning som entydigt visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn givetvis gäller även för barn som kommit till tack vare insemination

När det gäller en del handlar det om en ännu ej genomförd reform, föräldraskapspresumtion för lesbiska par.Idag är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man så blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Problemet med det här blev aktuellt för några år sedan när en domstol nekade ett lesbiskt par i Norrköping att de båda skulle få bli juridiska föräldrar till barnet som en av kvinnorna fått efter att ha blivit inseminerad i Danmark. Domstolen resonerade som att kvinnorna kringgått den svenska möjligheten till insemination vid en klinik i Sverige. Ett något absurt resonemang eftersom det faktiskt är tillåtet att åka till Danmark och bli inseminerad och om ett heteropar gjort det och varit gifta hade det inte varit några problem.

Det är alltså viktiga principiella motiv till att likställa reglerna så att det blir en föräldraskapspresumtion även för lesbiska par. Att om en kvinna blir inseminerad och hon har ingått äktenskap så ska hennes kvinnliga partner automatiskt bli juridisk förälder. Det förbättrar tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar.

En utredning föreslog redan januari 2007 det här Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3.

Från regeringens hemsida.

....

Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.

Från sid 17 i utredningen.

....

I riksdagen är det brett stöd för reformen eftersom Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par medan bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hittills har tvekat. Förhoppningsvis säger nu även ni i Kristdemokraterna ja till förslaget. Det är i linje med att värna barnets bästa eftersom det förbättrar den juridiska tryggheten.

Principen om insemination har vi i Sverige redan sagt ja till, det lagreglerades i mitten på 1980-talet. Och lesbiska kvinnor kan sedan 2005 bli inseminerade vid kliniker. Det här förslaget om föräldraskapspresumtion är bara en logisk följd av de där förändringarna. Kristdemokraterna bör försöka göra situationen så bra som möjligt för barnen. Att bara markera mot en följdreform som syftar till att praktiskt förbättra för en del lesbiska kvinnor blir fel. Och drabbar barnen - de som ni i kd säger att ni vill skydda.

3. Att lesbiska kvinnor (som är gifta eller sambo) har rätt att bli inseminerade vid kliniker precis som olikkönade par i samma situation.
Ja, möjligen eller nej? Om svaret är nej, vill kd avskaffa reformen?

4. Att gifta lesbiska par ska få samma möjlighet till föräldraskapspresumtion som gifta olikkönade par. Ännu ej genomförd reform.
Ja, möjligen eller nej?

Mvh

Bengt Held
Malmö


Sammanställning i USA av resultat från rapporter.

Amerikanska psykologförbundet publicerade redan 2004 en sammanställning av forskningen....

....

Rapport från Tyskland 2009.

En tysk utredning föreslog 23 juli 2009 att samkönade par bör få samma möjligheter till adoptioner som olikkönade par....

....

Barnrättsföreningar.

Från Rädda barnens hemsida....

....

Hur är situationen då i andra länder? När det gäller familjerätt brukar vi oftast hänvisa till övriga länder i Norden. Norge, Danmark och Island har helt likställt lagarna för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner. Finland planerar göra detsamma, där tillåts hittills bara närståendeadoptioner för homopar. I alla fem länderna får lesbiska kvinnor bli inseminerade vid kliniker. Några andra länder som likställt lagarna när det gäller adoptioner och inseminationer är Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Uruguay, Argentina, Sydafrika och Israel.

4 kommentarer:

 1. Hej! Har du fått något svar ännu från KD? Var står partiet idag i frågan om adoptioner (ej närstående) för samkönade par?

  SvaraRadera
 2. Partiet har inte gett något tydligt svar om det tyvärr.

  Bengt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hm, så synd. Då kan man väl ta för givet att ingen förändring skett sedan tidigare. Tack för svar.

   Radera
 3. Ja, så tolkar jag det också.

  Bengt

  SvaraRadera