onsdag 29 juni 2011

LSU accepterar homofientlighet.


LSU är en paraplyförening för ungdomsorganisationer. Seher Yilmaz (bilden), föreningens ordförande, hade igår en debattartikel i Svenska Dagbladet om att Sverigedemokratisk ungdom inte är välkomna i LSU.
LSU och våra medlemsorganisationer arbetar för rätten att få vara den man är utan att bli diskriminerad, rätten att få leva sitt liv så som man själv önskar, fritt från begränsande normer och strukturer. Det är med den bakgrunden och den utgångspunkten som LSU:s styrelse nu enhälligt beslutat att inte välkomna Sverigedemokratisk Ungdom i den mångfald av organisationer som utgör LSU.

Rasism är ett att vår tids stora samhällsproblem. De rasistiska idéerna går stick i stäv med idén om alla människors lika värde och tanken om de universella mänskliga rättigheterna. Likväl är rasism ett uppenbart hinder för ungdomsorganisationers möjligheter att nå sin fulla potential och för att ungas organisering i Sverige och världen ska förbättras....

I LSU samlas ungdomsorganisationer som tror på mångfald, på demokratisk utveckling och på idén om alla människors lika rättigheter och värde. Våra medlemsorganisationer erbjuder en möjlighet för unga att känna sig delaktiga, få tillgång till makt och inflytande, få utvecklas och ta ansvar som individer och människor i samspel med varandra, samt få möjlighet att se hur mångfald berikar.
Gustav Kesselstrand, ordförande i Sverigedemokratisk ungdom, svarar idag i SvD i en egen artikel.

Illa nog att Sd och Sdu är främlingsfientliga.

Jag delar som liberal den oro som LSU har när det gäller rasismen i samhället. Den är ett allvarligt problem. Dock menar jag att Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund inte är rasistiska, de senaste åren har de lämnat ideologin om att människors etnicitet och hudfärg ska vara avgörande för rättigheter. Däremot är Sd och Sdu främlingsfientliga och islamofoba vilket är illa nog.

Men det är inte det som är den främsta poängen när jag skarpt kritiserar LSU. För problemet för dem är att de är absurt inkonsekventa.

Medlemsförening i LSU bjöd in någon som argumenterat för dödsstraff för homorelationer.

Expressen avslöjade 24 mars 2010 att föreningen Unga muslimer bjudit in homofientlige Sheik Abdullah Hakim Quick till sin konferens om "muslimsk identitet".

Från artikeln.
Sheik Abdullah Hakim Quick har i tidigare tal och föreläsningar ondgjort sig över homosexuella som grupp och som individer. Han har bland annat påstått att homosexuella är en av de mest farligaste grupperna i samhället och varnat för att de kommer att ”ta över” om ingenting görs. ”Och när de tar över – så är sammanbrottet nära”, menar han.

Sheik Abdullah Hakim Quick har även hävdat att den islamska ståndpunkten, när det gäller homosexuella, är att de ska straffas med döden.
Det är givetvis helt oacceptabelt att en förening som, med rätta, kritiserar islamofobi i samhället själv bjuder in en föreläsare som är för dödsstraff för homorelationer.

RFSL skickade ett pressmeddelande om inbjudan.
Abdulla Hakim Quick har bland annat pratat om homosexuella som en av de farligaste grupperna i samhället och att islam föreskriver dödsstraff för homosexuella.

— RFSL är förfärade över att organisationen Sveriges unga muslimer valt att bjuda in en person som på ett ännu värre sätt än Åke Green använder religion som en ursäkt för att sprida hat, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.
LSU kritiserats för partipolitisering.

LSU har själva fått kritik för att försöka bedriva partipolitik. Fem politiska ungdomsförbund framförde 2009 bl.a. följande i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Det finns ingen opolitisk, generell ungdomspolitik. Att Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) de senaste åren politiserats gör att vi, representanter för Sveriges politiska ungdomsförbund, funderar på att lämna LSU om organisationen inte inser problematiken och återgår till LSU:s basverksamhet..... Sveriges ungdomsorganisationer behöver en samlande, opolitisk organisation – det som LSU en gång var
Granskar man medlemslistan på LSU:s hemsida är det tre politiska ungdomsförbund kvar, Ssu, Grön ungdom och Cuf. Bland övriga föreningar RFSL-Ungdom.

Tydligt att LSU accepterar homofientlighet - men inte främlingsfientlighet.

Sveriges unga muslimer har offentligt förtydligat att de inte accepterar samkönade relationer, de kallar det för "livsstil". Samma retorik som konservativt kristna. För övrigt är även Sveriges unga katoliker och Syrisk-Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund med i LSU. Tillsammans med den muslimska föreningen blir det tre homofientliga organisationer som LSU tydligen utan problem respekterar. Och då blir det enkelt att avslöja att Seher Yilmaz ljuger när hon i debattartikeln i SvD framför följande.
LSU och våra medlemsorganisationer arbetar för rätten att få vara den man är utan att bli diskriminerad, rätten att få leva sitt liv så som man själv önskar, fritt från begränsande normer och strukturer.
Tidigare har LSU möjligen kunnat argumentera för att de motvilligt accepterar även intolerans och homofientlighet inom bl.a. Sveriges unga muslimer men att det inte betyder att de respekterar attityderna. Men efter vägrandet av Sverigedemokratisk ungdom blir det tydligt att de visst då har tydliga gränser när det gäller centrala mänskliga rättigheter. Men trots det accepterar tre religiösa ungdomsföreningar som inte respekterar att dess medlemmar har samkönade relationer.

Slutsatsen måste bli att LSU tycker att homofientlighet är acceptabelt. Det är vidrigt och det är inkonsekvent. Mitt råd till föreningarna som ännu är kvar där är att lämna organisationen.

Vill verkligen RFSL-Ungdom, Ssu, Grön ungdom, Cuf och andra bidra till hyckleriet och i praktiken acceptansen för homofientlighet?


Uppdatering 1.

Mail till LSU:s förbundsstyrelse.

Jag har idag skickat ett mail till alla ledamöterna i förbundsstyrelsen för LSU och även till flera i förbundsstyrelserna i RFSL-Ungdom, Ssu, Grön ungdom och Cuf och tipsat om den här bloggposten och att de kan lämna kommentarer. Från mitt mail till dem.
Har ni kommentarer eller frågor kan ni givetvis lämna det här eller på min blogg. Jag vill förtydliga att jag förbehåller mig rätten att publicera varje kommentar, och bemöta den, på min blogg.

Skulle någon av er kunna länka till att Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Syrisk-Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund faktiskt respekterar samkönade relationer bland sina medlemmar och rekommenderar muslimska respektive kristna samfund att viga och välsigna samkönade par vore det synnerligen positivt och något jag definitivt ska publicera.

Kristdemokraternas riksting startar imorgon.

Flera tidningar har idag artiklar om Kristdemokraternas riksting (kongress) som börjar imorgon torsdag och håller på till lördag. I Dagen kommenterar Göran Hägglund att flera av motionsförslagen till rikstinget handlar om HBT-politik.
Men han är medveten om att homo- och abortfrågorna kommer att stjäla en del av uppmärksamheten.

Varför är det så svårt att ta ställning i en del av de frågorna?

- Därför att vi vill ha en diskussion. Besluten ska inte komma till av en tillfällighet, svarar Göran Hägglund.
Hallå? Redan december 2010 lämnades eftervalsrapporten där en central rekommendation var att partiet måste fixa sig en HBT-vänligare politik. Sedan har rapporten varit ute till debatt i avdelningar och distrikt inom partiet. Debatten har förts igen och igen. Trots det duckar ännu Göran Hägglund och övriga i partistyrelsen när det gäller flera viktiga frågor som homoadoptioner och tvångssteriliseringar av transsexuella.
När det gäller rätten för homopar att adoptera påminner han om partiets gamla linje, att barn har rätt till sina föräldrar och rätt att känna till sitt biologiska ursprung

- Om det tror jag att vi har ganska bred enighet, säger han.
Det låter som "ingen anledning att ändra sig"?

- Det finns motioner och därför ska vi diskutera det, och ändra oss om det finns goda argument för det.
Argumenten irrelevanta.

Hägglund sprider floskler. När det gäller vilka som ska få adoptera är ju "barns rätt till sina föräldrar" irrelevant. Poängen med adoptionen är ju att barnet flyttas till några som inte är deras biologiska föräldrar. Nu skulle ju kd kunna vilja totalförbjuda adoptioner men det gör man inte, istället används argumentet försåtligt emot bara samkönade pars möjlighet att bli prövade som adoptivföräldrar. Samma sak när det gäller "barns rätt att känna till sitt biologiska ursprung". Det har ju ingenting som helst med att göra om ett homopar eller heteropar adopterar. Infon, eller frånvaron av infon, är densamma.
Göran Hägglund håller med om att även Kristdemokraterna påverkas av den svängning som skett i samhället men säger att partiet "aldrig känt behov av att vara samspelt med RFSL". Men enligt honom har enskilda företrädare för partiet ibland uttryckt sig klumpigt och kränkande och han anser att partiet bör diskutera även tonläget.

- Synen på homosexuella har förändrats och det påverkar min och andra människors syn, säger han.

Tvångssterilisering av personer som byter kön berör ett 60-tal personer per år. På rikstinget finns förslag på att avskaffa det kravet.

- En del upplever att de blivit födda i fel kropp. Det finns skäl att hjälpa dem så gott vi kan.

Hägglund har noterat att en av morgontidningarnas ledarsidor undrat hur han kan tycka att just det här är en svår fråga.

- Några frågor i sammanhanget är enkla, men den om sterilisering är inte det.
Göran Hägglund har inte i någon intervju preciserat varför frågan om tvångssteriliseringar av transsexuella ska vara kvar eller inte är komplicerad. Han gör det inte nu heller.

Det blir återigen tydligt att riksdagen ännu har två HBT-negativa partier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.


Uppdatering 2.

Även Expressen har artiklar om Kristdemokraternas riksting.


Uppdatering 3.

Felix König, vice ordförande för LSU och tidigare ordförande i RFSL-Ungdom har besvarat mailet till bl.a. förbundsstyrelsen i LSU.
Hej Bengt,

Jag tycker att dina jämförelser mellan religiösa ungdomsorganisationer
och SDU både haltar och är osmakliga. Vår utgångspunkt är att SDU i
grunden inte står upp för de mänskliga rättigheterna, och att deras
medlemskap därför är omöjligt. Vi menar att de är ett symtom på
rasismen vi ser i samhället och det kommer inte vi bidra till att
legitimera eller normalisera. LSU är ingen värdeneutral organisation -
vi står för det våra 76 medlemsorganisationer gemensamt beslutat om, i
det idéprogram som antogs på årsmötet i november, och det är utifrån
det vi har baserat vårt beslut.

När det gäller LSU:s medlemsorganisationer spelar samtliga en viktig
roll för att skapa ett inkluderande samhälle. Där ingår självklart de
religiösa ungdomsorganisationerna. De skapar viktiga plattformar för
ungdomar att känna sig sedda, påverka samhället och skapa ett socialt
sammanhang. LSU tar givetvis inte ansvar för alla enskilda aktiviteter
medlemsorganisationer arrangerar, och av samma anledning tar vi inte
ansvar för allt som t.ex. Sveriges Unga Muslimer (SUM) arrangerar.
Däremot ser vi hur de religiösa ungdomsorganisationerna i grunden
uppfyller kraven för ett medlemskap, vilket vi inte tycker att SDU
gör.

En av LSU:s mest framgångsrika verksamheter någonsin, nämligen
kampanjen Alla olika - Alla lika, samlade en stor del av LSU:s
medlemsorganisationer, och i kampanjen utbildade informatörer från
RFSL Ungdom och SUM skolelever om normer sida vid sida. En av
styrkorna i LSU är fundamentet de mänskliga rättigheterna är, men att
alla organisationer är olika och har olika målgrupp.

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi sett hur LSU-styrelsens
beslut kring SDU öppnat upp för muslimfientliga uttalanden från många,
och det är i det ljuset jag ser ditt mail.

Hälsningar

Felix König
Vice ordförande
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Jag har sänt följande svarsmail.
Hej!

Ditt svar måste var bland de mest förvirrade jag fått från nǻgon hittills i år. Men du var också en av dem som i ett anförande vid Regnbågsfestivalen 2010 framförde att flera riksdagspartier är "rasistiska". Du har tydligen noll koll på vad rasism är för något.

Dina antydningar om islamofobi är patetiska. Jag fördömer ofta både sd och islamofobi och gjorde det senaste i bloggposten om sd. Istället för att entydigt fördöma att Sveriges unga muslimer bjudit in homohatare försöker du bagatellisera det.

Men med samma argumentering antyder jag att du är antisemit Felix eftersom du tydligen är kritisk emot Israels politik. När du ska du göra av dig med ditt judehat Felix?

Du kallar det osmakligt att jämföra religiös homofientlighet med främlingsfientlighet. Du orkar inte ange någon orsak till att det skulle vara osmakligt. Varför skulle det vara mer acceptabelt med intolerans därför att någon använder religiösa argument.

Om det är något som är osmakligt är det att du är undfallande mot muslimska och kristna ungdomsföreningar som inte respekterar samkönade relationer. Det är ynkligt av dig att vika dig bara därför att religiösa argument används. Din trovärdighet har helt försvunnit efter det här.

Med dig som vän behöver kampen mot religiös homofobi inte några fiender.

Bengt
Det här visar ännu tydligare att LSU är en förening i moraliskt förfall. Att Felix König är feg och undfallande mot homofientliga muslimska föreningar visste jag redan tidigare. T.o.m. Göran Hägglund är en sansad och nyanserad debattör jämfört med Felix König.

3 kommentarer:

 1. Det vore ytterst anmärkningsvärt om övriga politiska ungdomsorganisationer inte går ur LSU efter detta (undantag organisationer på vänsterkanten med företrädare med begränsade förståndsgåvor). Det allra tråkigaste är att det egentligen inte finns något offentligt samtal i frågan - hur kan någon på fullt allvar försvara att Homofientliga organisationer är helt OK, medan SDU inte är det? Jo, därför att man inte behöver försvara detta. Kotterier av självgoda "likatänkande" kan nära egendomliga idéer om att "jämförelser mellan religiösa ungdoms-organisationer och SDU både haltar och är osmakliga" utan att behöva förklara vad dom menar.

  SvaraRadera
 2. Tack för ett läsvärt blogginlägg!

  Trist att det ska bli så här, men även andra organisationer har tagits över av "vänsterfolk". Det i sig behöver inte vara ett problem, men problemet är att de kan lixom inte låta bli att se alla, jag menar alla, problem som något som kan förklaras med Marxistiska tankemodeller. En paraplyorganisation som har till syfte att organisera andra ungdomsorganisationer borde kunna acceptera att föreningar med olika värdegrund finns som medlemmar.

  Andra exempel på vänsterövertagna organisationer med fina (från mitt högertoksperspektiv) är Amnesty och Naturskyddsföreningen. Ingen av dem klarar av att hålla den partipolitiska rågången, ingen följer sin ursprungstanke. Och båda har gjort sig omöjliga för mig att vara medlem i.

  SvaraRadera
 3. Hej anonym!

  Att Amnesty skulle vara vänstervriden generellt håller jag inte med, har själv tidigare i flera år varit engagerad där.

  Bengt

  SvaraRadera