torsdag 30 juni 2011

Hetskydd för transpersoner 2015 avgörs av Alliansen i höst.


Vill du bloggbesökare lobba mot Alliansen och den borgerliga regeringen för att transpersoner om några år ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp bör du göra det i sommar. Sedan är det för sent.

Förhoppningsvis får Sverige en ny frihetlig könstillhörighetslag relativt snart, kanske blir det beslut i riksdagen våren 2012. Något annat vore inte acceptabelt.

Ingen ny föräldrapresumtionslag närmaste året.

Sedan finns det andra möjliga HBT-reformer. Tyvärr lär det inte hända något det närmaste året när det gäller reglerna för föräldraskapspresumtion. Ett utredningsförslag från 2007 om att samma regler ska gälla för olikkönade och lesbiska par vid inseminationer finns på någon hylla på Justitiedepartementet. Kristdemokraterna har dock hittills blockerat reformen. Förhoppningsvis lär de liberaliserade attityderna inom partiet så småningom leda till att de, om än motvilligt, accepterar reformen.

På Arbetsmarknadsdepartementet finns flera utredningsförslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering. Men folk på departementet är nu upptagna med att få fram förbättrade lagar mot diskriminering p.g.a. ålder och funktionshinder. Där lär det alltså inte heller hända något det närmaste halvåret.

Förra året avgjorde riksdagen förändringar av grundlagarna. Resultatet blev bl.a. ett förbud mot diskriminering p.g.a sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. Tyvärr är det inte något förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen och det lär dröja några år innan det eventuellt startar en utredning om det eftersom riksdagen alltså så sent som 2010 beslutat om förändringar av lagarna.

Grundlagsförändring kräver två riksdagsbeslut.

En del av HBT-politiken som däremot politiskt avgörs de närmaste månaderna är om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner från 1 januari 2015. Det kan tyckas konstigt att en reform 2015 måste börja förberedas senast i höst men jag ska förklara varför.

Att ändra grundlagen kräver två riksdagsbeslut med val emellan. Det betyder att det första beslutet måste tas av riksdagen senast juni 2014. För att en proposition (regeringsförslag) ska få behandlas av riksdagen på våren måste den lämnas senast mars. Dessförinnan ska lagrådet kommentera förslaget. I praktiken bör regeringen ha ett färdigt förslag senast januari.

Därför måste ett utredningsförslag lämnas senast i början av 2013 eftersom det sedan ska skickas ut på remiss, remissvaren ska sammanställas och regeringen ska påbörja själva förberedandet av ett lagförslag.

Regeringen måste senast i höst avgöra om det ska startas en utredning.

Den här typen av utredningar brukar ta minst ett år vilket betyder att en utredning om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner måste börja sitt arbete senast början av 2012. Regeringen måste senast i höst politiskt avgöra om det ska bli en utredning om hets mot folkgrupp. Notera att jag här gjort en mycket optimistisk kalkyl, ofta dröjer förberedelser av grundlagsändringar och det blir förseningar.

Lagen om hets mot folkgrupp började ge skydd åt homosexuella och bisexuella1 januari 2003. Politiskt startade processen redan vid den socialdemokratiska kongressen 1997 som beslöt att det skulle utredas om homosexuella och bisexuella skulle bli inkluderade i lagen. Några år senare startade dåvarande socialdemokratiska regeringen själva utredningen.

Om inte den borgerliga regeringen i höst avgör att det ska utredas om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner lär det inte bli någon förändring 2015. Istället kan transpersoner tidigast 1 januari 2019 få skydd av hetslagen.

Synnerligen tveksamt att regeringen "bara" utreder transpersoner och straffskärpningslagen.

Blir det en sådan situation bedömer att jag att transpersoner de närmaste åren inte heller blir explicit omnämnda i straffskärpningslagen. För historiskt har lagarna haft koppling till varann. när homosexuella och bisexuella fick skydd av hetslagen blev sexuell läggning samtidigt explicit omnämnt i straffskärpningslagen.

Det är också mycket tveksamt om regeringen startar en utredning som "bara" handlar om att könsidentitet ska bli omnämnt i straffskärpningslagen. Argumentet kommer att vara att regeringen har begränsade resurser och inte ska använda dem på en reform som främst är symbolisk. Redan idag kan ju domstolar använda straffskärpningslagen även för hatbrott mot transpersoner. Man kan tycka vad man vill om det argumentet men det blir nog resonemanget.

De politiska debatterna vid Stockholm Pride om ca en månad kan alltså bli avgörande för om det blir förbättrat skydd mot hatbrott för transpersoner.

Fp och c har inte engagerat sig tillräckligt.

I sak är Folkpartiet och Centerpartiet för att hetslagen ska skydda transpersoner och att gruppen explicit ska bli omnämnd i straffskärpningslagen. Men både fp och c förtjänar kritik för att hittills inte engagerat sig för reformerna. Tvärtom har ibland ledamöter från partierna argumenterat emot dem i riksdagen.

Kristdemokraterna är för förändringen när det gäller straffskärpningslagen men tvekar om transpersoner ska få skydd av hetslagen. Moderaterna tvekar om båda reformerna. Men viktigt att notera att inget borgerligt parti är emot någon del.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för båda reformerna så om regeringen enas är det alltså inte några som helst problem att få majoritet i riksdagen.


Uppdatering 1.

Flera tidningar har artiklar om Kristdemokraterna som idag startar sitt riksting (kongress) där bl.a. flera motionsförslag om HBT-reformer ska behandlas.
När riksdagen 2003 fattade beslut om att tillåta homoadoptioner röstade Kristdemokraterna nej. I ett svar till en rikstingsmotion skriver partistyrelsen att den vill ”se över partiets politik på området”.

Fel, tycker Alf Svensson.

– Jag tycker att man ska hålla fast vid det ställningstagande som man har. Det är inte säkert att alla ny­modigheter som presenteras just i vår generation är de bästa.
Det här är omedveten komik när den är som bäst. För det första har sakargumenten tydligen definitivt tagit slut för käre Affe. "Allt nytt är inte bra". Nej, det var väl så svenska folket resonerade när de i decennier lät kds stanna kvar utanför riksdagen. Och i samma situation kan partiet hamna efter 2014 som bekant. Och det där "fina" argumentet kan ju användas emot varje reform från varje regering också.

Men det roligaste är kommentaren "vår generation". Som om de flesta svenskar skulle känna att de är i samma generation som Affe. Men på ett vis har han rätt. Alla värderingar från hans generation, när den var ung på 1950-talet, är inte rätt.

Även Moderaterna har nu svarat och förtydligat sin HBT-politik när det gäller de reformer jag ska ha med i den rapport jag publicerar inför Stockholm Pride. Olof Lavesson (m), öppet homosexuell riksdagsledamot, berättar bl.a. att Moderaterna som tidigare inte har någon officiell attityd till heteronormen. Det har inte kd heller. Fem riksdagspartier, s, mp, fp, c och v är officiellt emot heteronormen, sd är för den.

Alla partier har nu svarat förutom Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.


Uppdatering 2.

Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL, har en bra debattartikel i Expressen. Hon vill att kd blir för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.


Uppdatering 3.

Fler artiklar om Kristdemokraternas riksting.

Det är möjligt att följa evenemanget direkt på SvT.


Uppdatering 4.

Göran Hägglund, Kristdemokraternas ordförande höll sitt inledningstal tidigare i eftermiddag. Han nämnde inget om HBT. Ikväll ska rikstinget debattera bl.a. tvångssteriliseringar av transsexuella, imorgon fredag bl.a. homoadoptioner.

3 kommentarer:

 1. Uppdatering 2:

  Jag skall lyssna på RFSL den dagen de visar samma respekt för oss som inte delar deras åsikter som den de alltid kräv er av mig. Det måste vara ömsesidigt nämligen. Sen är transfrågor inte en sexuell läggningsfråga så jag undrar varför RFSL alls engagerat sig i den.
  /Bo

  SvaraRadera
 2. Bo

  Men oavsett vad du tycker om RFSL så är tvångssteriliseringar av transsexuella fel. Vi ska inte avskaffa tvångssteriliseringarna för RFSL:s skull utan för transsexuellas.

  RFSL har i ca 10 år jobbat för både folk som blir diskriminerade pga sexuell läggning och könsidentitet. Är du själv HBT kan du bli medlem i RFSL och lämna en motion om att de bara ska jobba för homo- och bisexuellas rättigheter.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Hej Bengt! Vad anser du om vas som skrivs i denna artikel i dagen ifrån den 1/7.

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=267254

  först skriver de artikeln att "man står fast vid sitt nej till tvångssterilisering", för att sedan i slutet av artikeln läsa följande citat av Kd's Maria Larsson.

  "- Personer som har transsexualitet lever ofta i utsatthet. Det är viktigt för oss att hävda människovärdesprincipen så att bemötandet blir professionellt. Vi kristdemokrater anser att man ska ha rätt till ett könsbyte, men det är en frivillig överenskommelse.

  Hon påminde om att det finns fyra krav i dag för att få genomföra ett könsbyte. Man ska vara minst 18 år, svensk medborgare, ogift och steril. Socialstyrelsen föreslår att man ska ta bort kravet på ogift, vilket partiledningen anser rimligt. 18-årsgränsen ska vara kvar, vilket man också anser vara bra. Att ta bort kravet på svenskt medborgarskap ansåg Maria Larsson också vara bra. Och när det gäller kravet på sterilisering bör det kravet kvarstå, enligt partistyrelsen.

  - En person som från början är kvinna, kan inte bli gravid. En person som har kvinnligt kön kan inte bli biologisk pappa, sa Maria Larsson.

  - Jag blir lätt upprörd när man jämför med tvångssterilisering. Det här ett frivilligt beslut, menade Maria Larsson."

  Hur går detta ihop? Hur kan ett ingrepp som sterilisering vara frivillig om den är kopplad som krav för att få genomgå könsbyte?

  SvaraRadera