måndag 20 juni 2011

En del bögar får bli blodgivare 1 januari 2012.


Är du bög får du från 1 januari 2012 bli blodgivare - om du inte haft sex med någon annan man de senaste 12 månaderna.

För ungefär ett år sedan, 14 juni 2010, lämnade Socialstyrelsen följande meddelande på sin hemsida.
Den 1 april i år trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet i kraft, en viktig ändring är nya regler för blodgivning. Tanken är att blodgivarna bättre ska förstå och följa regelverket, vilket leder till ökad patientsäkerhet.

26 blodverksamheter har begärt dispens från bestämmelsen om att män som har haft sex med män ska få möjlighet att lämna blod om mer än ett år gått sedan senaste sexuella risktillfället. Här beviljar Socialstyrelsen dispens till och med den 10 juni 2011, vilket innebär att blodcentralerna kan fortsätta tillämpa permanent avstängning.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter gäller fortfarande permanent avstängning från blodgivning för personer som har haft ett sexuellt riskbeteende och där blodet ska användas vid läkemedelstillverkning.

- Blodcentralerna får problem att leverera blod till läkemedelsindustrin om den permanenta avstängningen tas bort med omedelbar verkan. Det är viktigt att verksamheterna tar fram kvalitetssäkra system för att skilja blod och plasma åt. Därför beviljar vi dispens från den bestämmelsen, säger Anders Printz, som är chef för avdelningen Regler och tillstånd vid Socialstyrelsen....
Ingen dispens efter 31 december 2011.

Jag har idag varit inne och kollat på myndighetens hemsida om dispensen är avskaffad. Det är den inte. Däremot försvinner undantagsmöjligheten 1 januari 2012 meddelade Socialstyrelsen i april.
Senast vid årsskiftet ska landets blodcentraler ha tagit fram kvalitetssäkra system för att skilja blodkomponenter avsedda för transfusion från de som ska användas för läkemedelsframställning.

– Vi kommer därefter inte att bevilja några nya dispenser, säger Anders Tegnell, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.....

De nuvarande dispenserna går ut den 10 juni, men långtifrån alla verksamheter har infört kvalitetssäkra system. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har nu gemensamt skrivit till landstingen och informerat om möjligheten att få dispensen förlängd fram till årsskiftet.

Vårdgivare som ansöker om det ska skicka in en handlingsplan och redovisa hur verksamheten tänkt säkra ett system för att skilja blod och plasma för transfusion från plasma för läkemedelsframställning.

– Vi kommer tillsammans med Läkemedelsverket att gå igenom och göra en gemensam bedömning av handlingsplanen innan dispens beviljas, säger Monica Axelsson.

Dispens kan ges längst till den 31 december 2011.
Riksdagspartierna ense om kommentar till blodgivningsregler.

Socialutskottet i riksdagen kommenterade i mars i år motionsförslag om blodgivning för män som har sex med män. Riksdagspartierna enades om bl.a. följande.
.... Inom Europarådets European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM) finns en transfusionsmedicinsk kommitté (CD-P-TS) som sedan ett år tillbaka arbetar med ett projekt som syftar till att bl.a. inventera hur EU-reglerna för sexuellt riskbeteende i nuläget tillämpas nationellt, utreda förutsättningarna för en harmonisering av hanterandet av frågor kring riskbeteende hos blodgivare och utarbeta ett förslag till harmoniserade selektionsbestämmelser som ska läggas fram för EDQM och EU-kommissionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2009:28) innebär att sexuellt riskbeteende, inte sexuell läggning eller grupptillhörighet, ska vara styrande för riskbedömningen för vem som ska få bli blodgivare....
Absurt förbud.

Nuvarande totalförbud för män som har sex med män (MSM) att bli blodgivare är absurt. Även om en bisexuell man bara haft sex med en annan man för 20 år sedan, de bara hade oralsex och använde kondom så blir han avstängd från att ge blod för resten av livet. Samma regel gäller för kvinnor som haft sex med män som har sex med män.

Det är Läkemedelsverket som hittills blockerat förslaget att (en del) MSM ska få bli blodgivare. Vissa tycker även Socialstyrelsens förslag är diskriminerande eftersom reglerna är olika för MSM och heterosexuella (för de senare gäller förbudet bara om de haft någon ny sexpartner de senaste tre månaderna). Men hiv är betydligt vanligare bland MSM än bland de flesta andra grupper. Det är ingen mänsklig rättighet att få ge blod. Därför kan Socialstyrelsens förslag vara en vettig kompromiss till att börja med. Förhoppningsvis kan det bli fler liberaliseringar senare.

Flera andra länder i Europa tillåter redan MSM som blodgivare bl.a. Spanien och Italien. Där är det inte någon fast karenstid utan läkarna vid blodcentralerna gör egna avgöranden. Flera andra EU-länder utreder nu att avskaffa totalförbud för MSM som blodgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar