söndag 26 juni 2011

Mail till kd om tvångssteriliseringar av transsexuella.


Jag har ikväll mailat politiker inom Kristdemokraterna om tvångssteriliseringar av transsexuella. Göran Hägglund (bilden), alla partiers riksdagsledamöter och ledamöter i partistyrelsen har fått mailet och även en del politiskt anställda på Socialdepartementet och vissa andra i kd.


Fakta och argument om tvångssteriliseringar av transsexuella.


På torsdag startar Kristdemokraterna riksting. En av motionerna dit handlar om att partiet ska bli för ett avskaffande av kravet att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. Givetvis avgör ni i kd själva vilket beslut det ska bli på rikstinget. Jag vill dock framföra fakta och argument.

Partistyrelsens svar är enligt min bedömning oacceptabelt vagt. Kd bör tydligt bli för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.

Mvh

Bengt Held
Malmö

1. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Europarådet publicerade i torsdags en rapport om situationen för HBT-personer i Europa. Förutom att lämna en detaljera beskrivning av den juridiska situationen när det gäller HBT-rättigheter ges också en del "rekommendationer". Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, föreslår flera åtgärder. En del av dem följer inte Sverige ännu. Det gäller bl.a. kraven för att få byta kön juridiskt.
The Commissioner’s recommendations build on the findings of this report and provide policy-oriented advice to member states to prevent and address homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity.
The Commissioner for Human Rights recommends that authorities in Council of Europe member states should:...

5. Privacy: gender recognition and family life....

2) Abolish sterilisation and other compulsory medical treatment which may seriously impair the autonomy, health or well-being of the individual, as necessary requirements for the legal recognition of a transgender person’s preferred gender.
3) Remove the requirement of being unmarried, or divorce for already married persons, as a necessary condition for the legal recognition of a transgender person’s preferred gender....
I Sverige krävs det att någon är ogift och steriliserad för att vederbörande ska få byta kön juridiskt.

2. Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter.

Europarådets Committee on Legal Affairs and Human Rights lämnade 8 december 2009 förslaget till resolutionen Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. Förslaget till HBT-resolution innehåller bl.a. följande rekommendationer till alla medlemsländer i Europarådet.
address the specific discrimination and human rights violations faced by transgender persons and, in particular, ensure in legislation and in practice their right to:... documents that reflect an individual’s preferred gender identity, without any prior obligation to undergo sterilisation;
3. Andra länder i Västeuropa.

Flera länder i Europa, bl.a. Storbritannien, Spanien och Portugal har inte några krav att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. I Storbritannien och Spanien som var först med att fixa en frihetlig könstillhörighetslag utan krav på sterilitet eller operation är det politisk enighet om de lagarna. Även konservativa partier stödjer dem.

Tysklands författningsdomstol publicerade 28 januari i år sitt avgörande att de förklarar det för oförenligt med landets konstitution att tvinga transsexuella att operera sig eller sterilisera sig för att få byta kön juridiskt.

Från TGEU:s (transförening på Europanivå) hemsida.
The German Constitutional Court has announced in a press release [1] today that the requirement to undergo sterilization or gender reconstruction surgery is not constitutional. The decision has immediate effect.The plaintiff, a 62 year old transsexual woman, had acquired the so-called “small solution” with a name change, but not altered the civil status due to the requirement to undergo sterilization surgery. With a still “male” civil status she and her female partner had been denied the right to enter a registered same-sex partnership. If forced to marry, so plaintiff, they are recognizable as a partnership with at least one transsexual spouse – a live free from discrimination made impossible.

The First Division of the Federal Constitutional Court has ruled that the standardized conditions for legal gender recognition of transsexuals to enter into a partnership are not compatible with the right to sexual self-determination, physical integrity and privacy....
4. Riksdagspartierna.

Socialstyrelsen lämnade ett förslag till en ny frihetlig könstillhörighetslag till regeringen 30 maj i år. Sex riksdagspartier, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödjer utredningsförslaget om att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byt kön juridiskt.

Sverigedemokraterna är för att behålla kravet att den som vill byta kön juridiskt ska vara steriliserad. Här får kd avgöra vilka ni ideologiskt är närmast när det gäller mänskliga rättigheter och tvångssterilisering, era borgerliga kolleger i m, fp och c eller sd.

5. Remissinstanserna.

Kanske jag är först med att göra en offentlig sammanställning av det. (Socialstyrelsens egna sammanställningar är inte offentliga, däremot själva remissvaren). Myndigheten har fått in svar från 70 myndigheter, föreningar och andra som fått erbjudande att kommentera utredningsförslaget. Ett fåtal av dem är insända av individer som gjort det på eget initiativ.

Av de 70 är det ca 10 myndigheter som meddelar att de inte vill kommentera, oftast med motiveringen att de inte tycker det berör deras verksamhet. Av övriga ca 60 är det ungefär hälften som explicit kommenterar någon eller några av de juridiska delarna av förslaget. De flesta övriga har med formuleringar om att de "är positiva till utredningens förslag" eller att "de inte har något att erinra emot utredningens förslag".

När man granskar remissvaren i detalj blir det tydligt att det närmast är ett kompakt stöd för Socialstyrelsens förslag. När det är invändningar är det lika ofta sådana som tycker man borde gått längre som att förslaget från Socialstyrelsen är för radikalt.

Av 70 remissinstanser är 1 negativ och 3 tveksamma till att avskaffa kravet att någon måste vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. Den remissinstans som är negativ är Västerbottens landsting som framför bl.a. följander.
Angående kastration/sterilisering så innebär dagens hormonbehandling och ingrepp i yttre och inre genitalia att fortplantningsförmågan går förlorad, vilket är rimligt. Man bör dock överväga lagliga möjligheter att donera spermier/ägg före ingrepp i inre genitalia ‑ för framtida eventuell partner‑insemination/inplantation.
Landstingspolitikerna tycks mena att det räcker som argument att det är "rimligt" för att försvara tvångssteriliseringar av en grupp i samhället. Trots att de flesta idag fördömer de tvångssteriliseringar som drabbade människor i decennier fram till 1975. Resonemanget är inte seriöst.

Några av de remissinstanser som ger tydligt stöd åt de tre reformerna, avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad..

Svenska kommuner och landsting, Stockholms läns landsting, Landstinget Östergötland, Landstinget Västmanland, Karolinska universitetssjukhuset, Svensk förening för transsexuell hälsa, RFSL, RFSL-Ungdom, Transföreningen FPES, Ungdomsstyrelsen, RFSU, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, DO.

6. Tidigare typer av tvångssteriliseringar i Sverige.

Från Wikipedia.
Tvångssterilisering förekom i Sverige mellan 1934 och 1975 med varierande grad av frivillighet. Eftersträvade syften var bland annat rashygien, folkhälsoskäl, ekonomiska besparingar och kontroll av asociala. Tvångssterilisering sågs som en del av en samhällspreventiv verksamhet mot exempelvis brott och degeneration av "folkstammen"....

1941 skärptes lagen, och tvånget accentuerades. Ofta skedde dock steriliseringarna med skenbar frivillighet, då personerna övertalades. Fysiskt våld fick dock inte användas....

I dag betraktas tvångssterilisering som ett brott mot mänskligheten.
Ofta användes ultimatum mot de som blev steriliserade, om de inte gjorde det skulle de inte få lämna mentalsjukhus, få göra abort etc. Idag används ultimatum mot transsexuella, om de inte är steriliserade får de inte byta kön juridiskt. Varför skulle det senare vara "mindre tvång" än resonemanget och användningen av steriliseringar av andra grupper fram till 1975.


Uppdatering 1.

Liberala Expressen har idag på ledarplats en bra artikel om situationen för transsexuella och andra transpersoner.

"Kör över Hägglund".

Orkar inte kd på sitt riksting, som startar på torsdag, tydligt bli för att avskaffa tvångssteriliseringar blir det kanske inget annat alternativ än att övriga borgerliga partier bör ställa ultimatum, "acceptera Socialstyrelsens förslag eller vi gör upp med s+mp+v istället."

Magnus Koljsjö, Erik Slottner, Daniel Sturesson och Caroline Szyber har i senaste numret av tidningen Kristdemokraten en debattartikel om HBT-politik.
...Vad gäller motionen om tvångssterilisering vid könsbyte hänvisar partistyrelsen till en utredning som redan är färdig medan ytterligare en utredning gjordes ännu tidigare. Vi upplever att det finns tillräckligt med fakta på bordet för att ett beslut skall kunna tas och tycker inte att situationen blir hjälpt av att ställningstagandet skjuts upp på obestämd tid.

Vårt parti har vid flera tillfällen tagit beslut som lett till intensiv intern debatt. Dessa debatter har ibland varit upprivande men det är också modet att våga diskutera och ta ställning även när det inte varit lätt som format vårt parti och gjort oss till det vi idag är. Vi ser hellre att våra motioner röstas ner än att de får det vaga kanske som ett besvarande allt för ofta i realiteten innebär.
Ducka inte

Vägen framåt för Kristdemokraterna kan omöjligt vara att ducka för de svåra frågorna, vi vill se ordentlig debatt och reella beslut även när det finns starka viljor och kommer därför att yrka på att våra motioner bifalles.

Uppdatering 2.

Fyra partier har förtydligat att de är för alla HBT-reformer.

Centerpartiet har nu svarat att de är för alla HBT-reformer som jag granskar i den rapport jag planerar publicera inför Stockholm Pride. Sedan tidigare har Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet förtydligat samma sak. Även Sverigedemokraterna har mailat om sin HBT-politik.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ har ännu inte svarat.

Dagens Nyheter har några artiklar om Robert Mapplethorpe, vars bilder visas i Stockholm i en ny utställning.
Robert Mapplethorpes fotografier av nakna män väckte stor uppmärksamhet när de visades på gallerier och museer runt om i världen vid slutet av 1980-talet och i början av 90-talet. Några gånger censurerades utställningarna, men mest hyllades fotografen som efter ett intensivt liv i New Yorks konstnärs- och gaykretsar dog i aids 1989.
DN har också ett TV-reportage från världens största gayparad, i Sao Paulo i Brasilien. Ca tre miljoner var med i paraden.


Uppdatering 3.

RFSL om tvångssteriliseringar.

Även RFSL kommenterar Europarådets rapport om situationen för HBT-personer.
- Det är mycket glädjande att Thomas Hammarberg också i den här rapporten så tydligt kritiserar och markerar mot lagar som innehåller krav på att en person som vill ändra sitt juridiska kön ska vara steriliserad. Vi hoppas att den här rapporten ska tydliggöra allvaret i frågan ytterligare för de svenska politiker som fortfarande håller fast vid det tvingande kravet på sterilisering och inte vill ändra Lagen om fastställelse av kön i vissa fall, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Feministiskt initiativ har nu förtydligat att de är för alla de HBT-reformer jag ska ha med i en ny HBT-rapport.

1 kommentar:

  1. Bra initativ m mailutskicket till KD-politiker med mkt bra & relevant faktaunderlag.
    Keep on going Bengt!
    // Andre'

    SvaraRadera