fredag 10 juni 2011

Sd vacklar igen och igen om HBT i utrikespolitiken.


Idag har Kroatien fått klartecken från EU att få bli medlem i unionen. Det formella beslutet tas av EU-toppmötet i midsommarhelgen. Sedan hålls det en folkomröstning i Kroatien om medlemskapet, precis som i Sverige 1994. Om en majoritet röstar ja förväntas landet kunna bli medlem i EU 2013.

Jag har i flera år noga följt HBT-politiken i diverse länder i Europa. Enligt min bedömning är det två ansökarländer som idag tydligt uppfyller kraven för att bli medlemmar i EU när det gäller HBT-delen och det är Island och Kroatien. Övriga ansökarländer har ännu en hemläxa att göra. Ett av dem är Turkiet som har förbud mot öppet homosexuella och bisexuella att jobba inom försvaret och saknar en lag mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden. Båda sakerna är oförenliga med medlemskap i unionen.

Kd tydligast för HBT-rättigheter i riksdagsdebatt.

Igår debatterade (§ 13) riksdagen betänkandet (rapporten) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.

Kristdemokraterna var faktiskt det parti som i debatten var tydligast när det gäller HBT-rättigheter. En del av er kanske blir förvånade men det blir inte jag. Kristdemokraterna har de senaste åren i princip anslutit sig till den HBT-vänliga policy inom utrikespolitiken som de flesta andra riksdagspartier har. Ett tecken är att kd hösten 2010 sa ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Däremot är kd ännu sämre än de flesta andra partier när det gäller rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner inom inrikespolitiken.

Från Désirée Pethrus (kd) anförande.
Hbt-personers rättigheter är också en viktig fråga att lyfta upp i sammanhanget. Sexuell läggning upptas inte uttryckligen bland diskrimineringsgrunder i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, men de kommittéer som granskar efterlevnaden av FN:s två centrala konventioner om mänskliga rättigheter har dock slagit fast att diskrimineringsförbudet i dessa även omfattar sexuell läggning, liksom Europadomstolen vad gäller diskrimineringsförbudet i Europakonventionens artikel 14.

Men vi måste ändå fortsätta att visa på den diskriminering som pågår både här i Sverige och i andra länder. Jag tror att vi var många som reagerade kraftigt häromveckan när SVT visade bilder från en demonstration i Ryssland för hbt-personers rättigheter. Personer fördes bort och slogs ned. Det visade tydligt på behovet av att vi aktivt stöder personer som hotas på grund av sin sexuella läggning.

Sverige har gjort en satsning på utbildning till personal på ambassader som kompetenshöjning. Vi arbetar också aktivt med frågorna internationellt i EU och i FN, men säkert kan mer göras.
Även representanterna för Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet kommenterade i sina anföranden HBT-rättigheter. Riksdagsledamöterna från Miljöpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna nämnde däremot inte något om HBT.

Sverigedemokraterna vacklar igen och igen.

Efter Kristdemokraternas omsvängning till att bli ett tydligt HBT-vänligt parti inom utrikespolitiken (men ännu inte inom inrikespolitiken) skulle det kunna vara en rörande enighet. Men riksdagen har som bekant fått ett nytt parti sedan 2010. Sverigedemokraterna och dess ordförande Jimmie Åkesson (bilden till den här bloggposten). Och sd vacklar. Igen och igen när det gäller HBT inom utrikespolitiken. De tvekar om Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. De tvekar om EU bör ställa krav på medlemsländer att de inom i princip alla samhällsområden ska förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. De tvekar om samkönade gifta par i ett land ska ha rätt att få sina äktenskap juridiskt erkända om de flyttar till ett annat land i unionen. Alla de här reformerna är övriga riksdagspartier för.

Öppet homosexuelle riksdagsledamoten Hans Linde (v) pressade Julia Kronlid (sd) i debatten.

Hans Linde (v)
När det kommer till frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors och hbt-personers rättigheter anser Sverigedemokraterna att Sverige måste visa större ödmjukhet och respekt för kulturella skillnader. Man hävdar vidare att man inte får gå över gränsen när det handlar om kvinnors och hbt-personers grundläggande internationella mänskliga rättigheter.

Vad är det för kulturella skillnader man syftar på? Ska vi vara ödmjuka inför det lagförslag som nu diskuteras i Uganda där man vill införa dödsstraff för samkönade relationer? Ska vi visa respekt för de diskussioner som nu pågår i Litauen om att man ska kunna fängsla människor därför att de har spridit positiv information om homosexualitet?....
Julia Kronlid (sd)
Jag tror inte att Hans Linde lyssnade på ett enda ord i mitt anförande. Jag var tydlig med att Sverigedemokraterna står upp för mänskliga rättigheter och att vi fördömer lagar, kulturer och regimer som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Alla de saker som Hans Linde räknar upp, såsom incest och diskriminering av hbt-personer, innebär brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Jag förstår inte anklagelserna i Hans Lindes påhopp. Jag har varit mycket tydlig med att vi står upp för mänskliga rättigheter.....
Sd har "inte resonerat" om EU bör kritisera länder som förbjuder gayparader.

Julia Kronlid låtsas sedan att hennes uppmaningar till svensk "ödmjukhet" bara handlar om abortdebatten. Men jag ringde till Julia Kronlid för några veckor sedan (när jag granskat rapporten om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken) för att kolla vad exakt Sverigedemokraterna menade med att vi inte bör framföra för tydliga krav mot andra länder. Jag pressade henne också om Sverigedemokraterna tycker att demonstrationsfriheten är en central rättighet som gäller även för HBT-personer. Att EU ska kritisera de länder som försöker förbjuda gayparader. Julia Kronlid kunde inte lämna något svar. "Det har vi inte resonerat om i partiet", kommenterade Kronlid.

Avslöjande.


Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar