fredag 3 juni 2011

Unga kristdemokrater för utreda surrogatmödraskap.

Av riksdagspartiernas åtta ungdomsförbund är det faktiskt tre som har kongress den här helgen. (En orsak kan vara att det är röda dagar både torsdag och måndag). Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf), Kristdemokratiska ungdomsförbundet (Kdu) och Ung vänster.

En del motionsförslag till kongresserna handlar främst om språket i föreningarnas program och jag lämnar det därhän. Däremot är det även några intressanta sakdebatter.

Tobias Gillberg, distriktsordförande i Storstockholms Centerungdom, har till Cuf.s stämma lämnat många förslag när det gäller HBT-reformer i en motion (nr 35). Flera av förslagen är föreningen dock redan för bl.a. att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella och att barn ska få möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare. En reform är däremot ny för ungdomsförbundets del, att tillåta surrogatmödraskap. I sin kommentar håller Cuf:s förbundsstyrelse med.
När det kommer till de delar där faktiskt inte CUF redan har en tydlig ståndpunkt kan förbundsstyrelsen bara instämma i motionärens åsikter om surrogatmödraskap som självklart ska vara tillåtet. Människor som planerar att använda sig av en surrogatmamma har förmodligen tänkt igenom detta mycket noggrant och därmed kan man anta att barnet är såväl eftertraktat som kommer bli älskat. I de lägen politiker kan avskaffa regler för att fler människor ska kunna bli föräldrar till älskade barn så menar förbundsstyrelsen att vi också ska göra det.
Förbundsstyrelsen föreslår att följande ska vara med i Cuf:s program.
Att hjälpa andra som har svårt att skaffa barn måste också bli enklare och mer attraktivt i Sverige. CUF anser därför att förbudet att handla med och förflytta ägg, spermier och embryon ska avskaffas. CUF anser också att alla typer av surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige, och att ett regelverk som tar hänsyn till barnets bästa ska reglera det hela.
Två av ledamöterna i förbundsstyrelsen lämnar dock en reservation med bl.a. följande kommentar.
Vi är i det allra mesta överens med övriga Förbundsstyrelsen, men delar inte synen på att surrogatmödraskap skall kunna köpas och säljas.
Alla motionsförslag till Cuf:s stämma har behandlats i någon kommitté, en grupp som förbereder förslag till stämman. Kommittégrupp 2 föreslår att stämman ska följa majoriteten i förbundsstyrelsen, alltså tillåta även kommersiellt användande av surrogatmödraskap.

Kdu tvekar ännu om tvångssteriliseringar.

Även till Kdu:s riksmöte är det motionsförslag om surrogatmödraskap. Prima Singh har lämnat en motion (nr 2) med bl.a. följande förslag.
Öppna upp för surrogatmödraskap även i Sverige.
Att modernisera lagstiftningen kring transpersoners rättigheter. Att kunna ta tag i dess problem och stötta dem med det. Tydligare sagt att öka resurserna för dem.
Kdu:s förbundsstyrelse är, oväntat nog eftersom de annars är konservativa, försiktig positiva till förslaget om surrogatmödraskap.
När det gäller surrogatmödraskap är det en komplex fråga. Å ena sidan finns det en risk att det införs en svart marknad där de som blir surrogater får en ersättning vid sidan om. Det är olyckligt, men ren principiellt finns det enligt förbundsstyrelsens uppfattning inga hinder för att fortsätta motverka att det tillåts. Därför vill vi gärna se att förutsättningarna för detta utreds och att man inte sätter hinder mot de som skulle få chansen att skaffa barn på detta sätt och kan hitta en surrogat som är villig att göra det av solidariska skäl.
När det gäller transpersoners situation lämnar förbundsstyrelsen bara en generell kommentar.
KDU har en tydlig linje i dessa frågor och det är förbundsstyrelsens mening att det i stor utsträckning är ställningstaganden som fortfarande är aktuella.
Kdu är för att transpersoner ska ha samma juridiska skydd mot diskriminering och hatbrott som homosexuella och bisexuella. De är också för att avskaffa kravet att någon måste vara ogift för att få byta kön juridiskt. Däremot tvekar de ännu om att ta bort kraven att vara svensk medborgare och steriliserad.

Surrogatmödraskap är inte någon direkt HBT-reform men något som gör det enklare för bl.a. en del bögar att skaffa barn. I riksdagen är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och en del politiker i Alliansen för att utreda tillåtande av surrogatmödraskap. Om cuf och kdu följer sin respektive förbundsstyrelse i helgen betyder det att alla borgerliga ungdomsförbund är för att utreda att avskaffa förbudet mot surrogatmödraskap.

I en senare bloggpost granskar jag några motionsförslag till Ung vänsters kongress. Ung vänster är för övrigt negativt till surrogatmödraskap och är oense med sitt parti.


LänkUppdatering 1.

Aron Modig har blivit vald till ny ordförande för Kdu. Han är del av samma konservativa falang som majoriteten i föreningen idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar