torsdag 9 juni 2011

Bekänn färg om transsexuellas situation, Hägglund!


Äntligen har Socialstyrelsen överlämnat sitt förslag till ny frihetlig könstillhörighetslag till regeringen. Alltså den lag som reglerar juridiska könsbyten för människor som är transsexuella. Imorgon, 10 juni, ska socialminister Göran Hägglund (kd) i riksdagen debattera nuvarande föråldrade könstillhörighetslag.

31 maj publicerade Socialstyrelsen på sin hemsida sitt pressmeddelande där bl.a. följande framfördes.
Det är inte acceptabelt att en person måste vara ogift och steril för att kunna få en ny könstillhörighet fastställd. Lagen är föråldrad och bör därför ändras på flera punkter, anser Socialstyrelsen i en skrivelse till regeringen.

Förra året presenterade Socialstyrelsen en kartläggning av vården för transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Den hade gjorts av före detta riksrevisorn Karin Lindell på uppdrag av myndigheten.

–Syftet med utredningen har varit att ta fram konkreta förslag på hur insatser till transexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar ska förbättras. Vi vet att vården idag är ojämlik och att en del patienter känner sig kränkta i kontakt med vården, säger projektledaren Linda Almqvist.

Utredningen pekade bland annat på att dagens lagstiftning i många avseenden är föråldrad. Idag måste till exempel personer som är gifta skilja sig för att få en ny legal könstillhörighet. Kravet på sterilisering står heller inte i överensstämmelse med rekommendationerna från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter från 2009. Enligt dessa ska inte sterilisering krävas för att patienter ska kunna fastställas en ny könstillhörighet.

Drygt 100 remissinstanser har getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen som nu överlämnas till regeringen. Socialstyrelsen föreslår i en särskild skrivelse att lagen om fastställande av könstillhörighet ses över och ändras på flera punkter:

• Kravet på att man ska vara ogift för att kunna byta könstillhörighet ska tas bort.

• Kravet på att den som ansöker om att ändra könstillhörighet ska vara steriliserad ska tas bort.

• Även utländska medborgare ska kunna beviljas ändrad könstillhörighet om han eller hon varit bosatt i minst ett år i Sverige.

–Det har gått 40 år sedan den här lagen kom och det finns all anledning att se över den, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

I utredningen föreslås även att Socialstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvården tar fram nationella vårdprogram, kunskapsöversikter och förbättrad patientinformation. Ett annat förslag är att landstingen måste samverka regionalt kring specialistteam för utredning och vård av transsexuella.

–Detta är frågor som Socialstyrelsen prioriterar. Det blir en viktig uppgift för oss under 2011 och 2012 att genomföra de här förslagen. Det kan aldrig vara acceptabelt att vården och behandlingen påverkas av vem man är, säger Lars-Erik Holm.
Absurt att "han" definierar varje människa i ett lagförslag 2011.

Socialstyrelsens officiella förslag till den borgerliga regeringen kan du läsa här. I princip håller jag helt med Socialstyrelsens bedömningar. Men en invändning har jag faktiskt. I det nya förslaget behåller man ordet "han" om de människor som vill byta kön juridiskt.
Den som upplever att han tillhör annat kön än det som framgår av folkbokföringen och sedan avsevärd tid uppträder i enlighet härmed samt måste antagas även framdeles leva i sådan könsroll kan efter egen ansökan få fastställt att han tillhör det andra könet.
Kursiveringarna av "han" har jag gjort för att tydliggöra att det i ett förslag 2011 ännu är "default" att någon människa är en man. Jag ska kanske inte vara för hård mot Socialstyrelsen, de har inte fått i uppdrag att göra språkliga förändringar. Men jag hoppas verkligen att den borgerliga regeringen ändrar "han" när de senare ska lämna sin proposition. Det blir närmast absurt komiskt (och tragiskt) att det i ett förslag till ny könstillhörighetslag används könsbestämda pronomen som förväntas gälla för varje människa.

Jag kräver inte att "hen" ska användas i lagboken, men det minsta man kan begära är att "han eller hon" är med och att det inte tas för givet att varje människa är man.

Imorgon, 10 juni, ska socialminister Göran Hägglund debattera könstillhörighetslagen i riksdagen. Det eftersom öppet homosexuella riksdagsledamoten Marianne Berg (v) lämnat en interpellation (flera frågor) till ministern.

De tre konkreta frågorna i interpellationen är följande.
1. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet?

2. Kan socialministern ange en tidsplan för det fortsatta beredningsarbetet med könstillhörighetsutredningen?

3. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att förbättra situationen för människor som önskar genomgå könskorrigerande behandling?
Kompakt stöd för frihetlig könstillhörighetslag.

Förmodligen hänvisar Göran Hägglund i sitt svar att han först ska läsa remissvaren till Socialstyrelsens förslag. Men nu är det så väl, Göran, att jag redan kollat igenom alla remissvar. Och redan för flera månader sedan skickade jag infon till dig och andra kd-politiker.

Ingen remissinstans av de 70 har några invändningar emot förslaget att avskaffa kravet att någon måste vara ogift för juridiska könsbyten.

Av remissinstanserna är 1 negativ, Västerbottens läns landsting, och 2 tveksamma, Västra Götalands region och Sahlgrenska akademin, till att avskaffa kravet att vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt.

Av remissinstanser är 1 negativ, Västerbottens läns landsting, och 3 tveksamma, Västra Götalands region, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska sjukhuset, till att avskaffa kravet att vara steriliserad för att få byta kön juridiskt.

Av remissinstanserna är 1 tveksam, Västra Götalands region, till att tillåta transsexuella att spara könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

Några av de remissinstanser som ger tydligt stöd åt de fyra reformerna, avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad och att tillåta sparande av könsceller: Svenska kommuner och landsting. Stockholms läns landsting, Landstinget Östergötland, Landstinget Västmanland, Karolinska universitetssjukhuset, Svensk förening för transsexuell hälsa, RFSL, RFSL-Ungdom, Transföreningen FPES, Ungdomsstyrelsen, RFSU och DO.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är för att avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön och att tillåta transsexuella att spara könsceller.

Imorgon, fredag, är det dags att även Göran Hägglund (kd) och hans parti bekänner färg.

Är även transsexuella dina medmänniskor? Du som är ordförande för ett parti som har som slogan "ett mänskligare samhälle". Och om transsexuella är dina medmänniskor vad får det då för konsekvenser för din attityd till de absurda krav som ännu är kvar i könstillhörighetslagen?


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter har en artikelserie om "mansrollen". Även om den här typen av artiklar ofta är heteronormativa är de ibland intressanta. Men något som glöms är att gayrörelsen genom sina framsteg och påverkan i samhället även haft betydelse för mansrollen. När homofobin minskar ökar utrymmet även för heterosexuella män när det gäller könsroller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar