fredag 17 juni 2011

Amerika HBT-vänligare än Europa - i FN.


Det har främst handlat om när, inte om, det ska bli majoritet för HBT-vänliga resolutioner i FN. Trenden de senaste åren har varit tydlig. Fler och fler länder betraktar HBT-rättigheter som mänskliga rättigheter. (Att många av samma länder ännu har dåliga inhemska HBT-lagar är en annan sak).

Och nu har det äntligen hänt. Från ILGA-Europes hemsida.
Today the United Nations' Human Rights Council adopted a resolution on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity. This is the first of its kind....

With 23 countries voting in favour, 19 countries against and 3 countries abstained, the UN resolution has been adopted in Geneva.

This historic resolution, presented by South Africa, affirms the universality of human rights, and notes concern about acts of violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. It requests the High Commissioner for Human Rights to prepare a study on violence and discrimination on these grounds, and calls for a panel discussion to be held at the Human Rights Council to discuss the findings of the study in a constructive and transparent manner, and to consider appropriate follow-up.
Här är resolutionen i sin helhet.
Recalling the universality, interdependence, indivisibility and interrelatedness of human rights as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and consequently elaborated in other human rights instruments, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and other relevant core human rights instruments,

Recallling also that the Universal Declaration of Human Rights affirms that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in that Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status;

Recalling further General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, in which the Assembly stated that the Human Rights Council should be responsible for promoting universal respect for the protection of all human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in fair and equal manner,

Expressing grave concern at acts of violence and discrimination, in all regions of the world, committed against individuals because of their sexual orientation nd gender identity

1. Requests the High Commissioner to commission a study to be finalised by December 2011, to document discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, in all regions of the world, and how international human rights law can be used to end violence and related human rights violations based on sexual orientation and gender identity;

2. Decides to convene a panel discussion during the 19th session of the Human Rights Council, informed by the facts contained in the study commissioned by the High Commissioner and to have constructive, informed and transparent dialogue on the issue of discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity;

3. Decides also that the panel will also discuss the appropriate follow-up to the recommendations of the study commissioned by the High Commissioner;

4. Decides to remain seized of this priority issue.
För första gången är Europa inte den världsdel som i något FN-sammanhang röstar HBT-vänligast. Alla 9 länderna från Amerika var för resolutionen. Av 12 länder i Europa röstade 10 ja och 2, Ryssland och Moldavien, nej. De flesta som var negativa var länder i Afrika och Asien. Japan, Sydkorea och Thailand röstade dock ja, även ett land i Afrika, Mauritius.
Yes": Argentina, Belgium, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, France, Guatemala, Hungary, Japan, Mauritius, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, Thailand, UK, USA, Uruguay.

"No" : Angola, Bahrain, Bangladesh, Cameroon, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Moldova, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Uganda.

Abstentions: Burkina Faso, China, Zambia

Absent: Kyrgyzstan, Libya (suspended)
13 av länderna som var med och röstade har själva totalförbud mot samkönade relationer. Av dem var 12 emot resolutionen medan Zambia avstod.

Om man granskar länder efter vilken som är den vanligaste religionen (där det är tydligt) blir det följande resultat. Alla "buddistiska" länder som röstade var positiva. Alla "muslimska" länder var negativa förutom Burkina Faso som avstod. De flesta kristna "länder" var positiva men en del negativa.

Efter avslöjanden om att två "lesbiska bloggare i Syrien" egentligen är heterosexuella västerländska män har brittiska HBT-siten Pinknews en artikel där en man som lever i Syrien berättar om hur situationen egentligen är för homosexuella och bisexuella där.


Uppdatering 1.

I en debattartikel i Dagen refererar Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, bl.a. till min enkät till riksdagsledamöterna 2008. 87 % av ledamöterna var då för en könsneutral äktenskapslag. Sturmark argumenterar emot Olof Djurfeldt.
De som i offentlighetens ljus vågar stå fast vid sin negativa inställning till könsneutrala äktenskap möter minsann också diskriminering, menar Djurfeldt.

Att hävda diskriminering av dem som är för en diskriminerande äktenskapslagstiftning är lika orimligt som att påstå att män är diskriminerade för att samhället eftersträvar jämställdhet....

Att tolerera intolerans mot en grupp människor på grund av deras sexuella läggning är emellertid en position som inte är värd att försvara. Det är ytterst beklagligt att Djurfeldt inte kan se denna centrala distinktion och skillnad.
Olof Djurfeldt var chefredaktör för den kristna tidningen Dagen 1965-1997. Olof Djurfeldt låtsas som om debatten främst handlar om semantik. Att ordet äktenskap ska vara reserverat för olikkönade par medan man bör kalla samkönade vigslar för partnerskap. Fakta är att Djurfeldt som chefredaktör i årtionden spred hat mot bögar och lesbiska. Ett exempel är att tidningen på 1970-talet förslog "demonutdrivning" (sic!) av homosexuella. Och Djurfeldt var en av de värsta motståndarna mot partnerskapslagen från 1994, samma lag som han nu hyllar som ett bra alternativ till en könsneutral äktenskapslag. Dessbättre förlorade han den debatten.


Uppdatering 2.

RFSL kommenterar beslutet från FN:s människorättsgrupp.

2 kommentarer: