onsdag 22 juni 2011

Sd gillar tvångssteriliseringar av transsexuella.


Sverigedemokraterna kommer ut ur garderoben som ett parti som gillar tvångssteriliseringar av transsexuella. De är sedan tidigare emot att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar. Förmodligen hänger attityden till reformerna ihop.

Igår mailade jag en del partier om deras HBT-politik. Jag framförde hur jag bedömde deras politik. Hittills har fyra av nio partier lämnat svar. Positivt är att tre riksdagspartier, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet, förtydligat att de är för alla HBT-reformer.

William Hahne (bilden), pressekreterare för Sverigedemokraterna, mailar idag följande.
Du har gjort ett utförligt och systematiskt ordnat jobb, Bengt. Jag är relativt säker på att partiet vill behålla kravet på sterilisering för att få byta juridiskt kön. "1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön."
Det här betyder att sd byter policy om att avskaffa sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt från "möjligen" till "nej".

En annan konsekvens är att sd förlorar ett poäng i den sammanställning jag gör om partierna. För varje ny reform ett parti är för får det 2p, varje reform partiet tvekar om 1p och när det är emot 0p. För varje redan genomförd HBT-reform ett parti vill avskaffa blir det -1p.

Här är partiernas poäng juni 2011. Maxpoäng är 20.

Socialdemokraterna 20p
Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 6p (7p-1p)

Sverigedemokraterna är för följande HBT-reformer.

Redan genomförda reformer. (Årtal när riksdagen sa ja till dem inom parantes)

1. Samkönade par har möjlighet att adoptera partnerns barn (närståendeadoptioner). (2002)
2. Lag mot diskriminering skyddar bl.a. homosexuella, bisexuella och transpersoner inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc. (2008)
3. Lagen om hets mot folkgrupp skyddar bl.a. homosexuella och bisexuella. (2002)
4. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. (2010)
5. Människor som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning har rätt att få asyl som konventionsflyktingar. (2006)

Sverigedemokraterna är emot följande HBT-reformer.

Nya reform.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
2. Transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Redan genomförda reformer. (Årtal när riksdagen sa ja till dem inom parantes)

1. Könsneutral äktenskapslag, alltså gemensam lag för samkönade och olikkönade par. (2009)
2. Samkönade har möjlighet att adoptera barn internationellt. (2002)
3. Lesbiska kvinnor kan bli inseminerade vid kliniker. (2005)

Sd vill avskaffa reform 2 och 3 men har accepterat den könsneutrala äktenskapslagen även om partiet ännu är principiellt emot den.

Sverigedemokraterna svarar "möjligen" till följande HBT-reformer.

Nya reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
3. Föräldrapresumtionslagen (vid inseminationer) ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.
4. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt jobba emot och förebygga alla typer av diskriminering i lagen (kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och religion).
5. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
7. Straffskärpningslagen vid hatbrott ska explicit även skydda transpersoner.
8. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Sd är som ensamt riksdagsparti officiellt för heteronormen.

Sd vill även göra några andra försämringar inom HBT-politiken förutom de reformer som jag har med i min rapport. De (partiets kyrkogrupp) vill avskaffa möjligheten till samkönade vigslar inom Svenska kyrkan. Sd vill även ta bort alla statliga bidrag emot diskriminering, rasism och HBT-fientlighet vilket betyder mindre pengar till bl.a. RFSL och EKHO (förening för kristna homosexuella och bisexuella).


Uppdatering 1.

Dagen skriver om Kristdemokraternas riksting som startar torsdag nästa vecka.
Daniel Sturesson, rikstingsdelegat från Skåne, kräver i en motion att partiet uppdaterar sin syn på homoadoptioner. Han tycker det var rätt att KD röstade nej när frågan var uppe i riksdagen 2003, men sedan dess har mycket hänt, menar han. Bland annat har forskningen, enligt Daniel Sturesson, visat att det inte finns några signifikanta skillnader mellan samkönade och olikkönade föräldrapars anknytning till adopterade barn.

- Men det är viktigt att säga att det i motionen inte föreslås att vi ska byta åsikt. Jag vill att vi ska utvärdera vår syn och sedan föreslå en sammanhållen politik till nästa riksting, säger Daniel Sturesson....

Partistyrelsen vill också att frågan ska utredas. Men det är han inte nöjd med.

- Nej, inte alls. För de vill inte sätta en deadline. Men det är viktigt att vi sätter ned foten och säger att "nu tar vi det här året på oss"....

Även andra medicinsk-etiska motioner kan väcka debatt. Caroline Szyber, Erik Slottner och Magnus Kolsjö vill avskaffa kravet på tvångssterilisering vid könsbyte.
Även homofientlige riksdagsledamoten Tuve Skånberg (kd) framför sina något förvirrade teser.
Tuve Skånberg skulle vilja göra som processen efter 1994 års katastrofval, då partiet nästan hamnade på riksdagsspärren, fyra procent. Efter det startades ett stort ideologiskt projekt.

- All politik skulle förankras i den kristdemokratiska politikens grunder, i förvaltarskapsskapstanken, solidaritet, den kristna människosynen och etiken. Och det gav resultat. Det följande valet fick vi tolv procent.
Fakta är att Kristdemokraterna 1996 liberaliserade sin politik när det gäller aborter. Partiet accepterade i princip nuvarande abortpolitik från att tidigare varit emot aborter. I valrörelsen 1998 gjorde kd allt för att stoppa de värsta homofoberna från att hamna i media. Partiet t.o.m. förbjöd (sic!) partimedlemmar att på partiets webforum 1998 kommentera homopolitiken för att inte ge kd dåligt rykte.

Men i övrigt påverkade nog inte några interna program partiets opinionssiffror. Fakta är att de var usla fram till augusti 1998 då Alf Svensson fick beröm efter att ha varit med i utfrågningar i media. Samma partiledareffekt har noterats för andra partiers ordförande inför diverse riksdagsval. Något hyllande av knökkonservatism var inte orsaken.

Men Tuve Skånberg är en människa som på allvar framfört att Romarriket försvann för att de accepterade homosexualitet. Fakta är att Romarriket föll ihop när det var kristet. Skulle man vara lika demagogisk som Skånberg hade man argumenterat för att kristnande av ett land betyder dess förfall. Men så populistisk vill man givetvis inte vara.


Uppdatering 2.

Svenska Dagbladet (moderat) kritiserar idag Kristdemokraterna och Göran Hägglund.

Ett sådant exempel är hur frågan om könstillhörighet plötsligt hänger i luften igen på grund av KD:s krumbukter. Detta är en fråga som utretts på längden och tvären – både på uppdrag av den tidigare S-regeringen och senare av Socialstyrelsen. Det råder överväldigande konsensus om att könsbytare inte längre bör utsättas för statens krav på sterilisering eller att de måste skilja sig för att få byta kön....

Det där är nästan det som irriterar mest. Det enda man hör från KD är detta ständiga ”svår fråga”. Ursäkta en nyfiken undran, men ”svår fråga” hur då, Göran Hägglund? Svår som i ”om jag inte kverulerar om nån hbt-grej nu får jag ett jättejobbigt riksting nästa vecka? Eller svår som i ”jag har ett antal invändningar, men inga jag vågar lufta eftersom debatten skulle bli för besvärlig”?
Några månader före att Anna Lindh (s) blev mördad framförde hon "om vi socialdemokrater lyssnat noggrannare på våra kärleksfulla kritiker hade vi idag varit i en bättre situation". Många av de som tydligast kritiserar kd är människor till vänster som helst vill att partiet försvinner från riksdagen. Själv är jag inte partipolitisk. Jag betraktar mig varken som vän eller fiende till kd. Vissa delar av partiets politik håller jag med om, annat är jag mycket kritiskt till, som deras HBT-politik.

Men Svenska Dagbladet är på ledarplats mer borgerliga än liberala. Om det är någon tidning (några kristdemokratiska dagstidningar existerar inte) som kd:s partiledning bör lyssna på är det SvD. .

Samma sak gäller för kd 2011 som s 2003. Om ni lyssnat noggrannare på era kärleksfulla kritiker hade ni varit i en bättre situation än ni är i.


Uppdatering 3.

Dagens Nyheter har en intressant artikel om könsroller i förskolor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar