tisdag 21 juni 2011

Barbro Westerholm (fp) otålig mot kd:s förseningar.


Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp) (bilden) är en diplomatisk människa. Jag vill förtydliga att hon inte direkt kritiserat socialminister Göran Hägglund (kd). Hennes balans mellan tydlighet och pragmatism var en viktig orsak till att den partnerskapsutredning som hon ledde sedan blev lagen om partnerskap.

Jag har haft mailkontakt med Barbro Westerholm ikväll och hon tycker det är alright att jag publicerar hennes kommentarer om HBT-politiken här. Orsaken att jag gör det är att det ibland kan tyckas vara ett bedrägligt lugn inom Alliansen. Men givetvis är inte alla borgerliga politiker nöjda med att Hägglund i princip fått vetorätt när det gäller många centrala HBT-reformer. Det är närmast absurt att ett 3,6 %-parti (senaste Sifomätningen) kan blockera och fördröja viktiga HBT-reformer. Det Westerholm framför delas av många andra politiker, i m, fp och c, och faktiskt även en del i kd. Det är en otålighet som tyvärr sällan når media.
.... Sedan vill jag tillägga att Socialstyrelsens förslag om transpersoner måste genomföras. Underlaget för lagstiftning finns ju.
Mvh
Barbro W

....

Ja, jag är reformvänlig som du väl vet. Kd:s svar om Socialstyrelsens utredning om könsbyte är inte acceptabelt. Socialstyrelsen har den juridiska kompetens som krävs här.
Mvh
Barbro


Efter att jag sänt ett mail om att jag i bloggposten om Maud Olofsson framfört att jag bedömer att Barbro Westerholm är den borgerliga politiker som varit viktigast för HBT-politiken kommenterar hon.
Hej igen,
Jag blev väldigt glad över din bedömning av vad jag gjort. Att ta bort sjukdomsbegreppet var lätt för där hade jag makten att bestämma själv som socialstyrelsechef. Annat har varit knepigare men ändå har det gått att komma i mål. Fortfarande har vi en bit kvar, inte minst när det gäller attityderna. Lagstiftning är viktig som normsändare men räcker inte.
Med de bästa hälsningar
Barbro W

....

Hej!
Jo jag knegar med könsbyte/transfrågorna, ensamståendeinsemination och värdmoder (surrogat)moderskap. Och attityderna, att gå med i Pride, skriva artiklar mm.
Mvh
Barbro
I princip har jag rätt att publicera varje kommentar som kommer från riksdagsledamöter från deras ledamotskonto. Men påverkan handlar ibland inte bara om vad man har rätt till utan om att behålla en fungerande kontakt där man kan lita på varann. Därför frågade jag Barbro om det var alright att publicera hennes kommentarer.

Det här är inte något nytt och dramatiskt. Men det avslöjar att många borgerliga ledamöter är missnöjda med att arbetet ibland går för långsamt. Det är inte de som framför den kritiken som "sviker borgerligheten". De som sviker är de som fördröjer centrala reformer om individens frihet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar