onsdag 24 november 2010

Idag röstar riksdagen ja till bättre diskrimineringsskydd för homosexuella.

Idag strax efter 16.00. röstar riksdagen ja till att från 1 januari 2011 införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. Det är en del av propositionen En reformerad grundlag vars innehåll sju av de åtta riksdagspartierna enats om.

Det är bara Sverigedemokraterna som står utanför uppgörelsen och det partiet riktade i riksdagsdebatten i förmiddags sin kritik främst mot den del av regeringsförslaget som handlar om att tydliggöra att Sverige är med i EU men även emot vissa formuleringar om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.

För den som vill veta mer om på vilket vis förändringen av regeringsformen betyder ett bättre skydd mot diskriminering för homosexuella och bisexuella hänvisar jag till en bloggpost jag skrev förra veckan.

Även på EU-nivå har det varit ett avgörande som kan få positiv betydelse för bögar och lesbiska. EU-parlamentet röstade igår ja till resolutionen Report on civil law, commercial law, family law and private international law aspects of the Action Plan Implementing the Stockholm Programme.

Från resolutionen.
N. whereas Union law must be at the service of citizens, notably in the areas of family law and civil status....

40. Stresses the need to ensure mutual recognition of official documents issued by national administrations; welcomes the Commission’s efforts to empower citizens to exercise their free movement rights and strongly supports plans to enable the mutual recognition of the effects of civil status documents; calls for further efforts to reduce barriers for citizens who exercise their rights of free movement, particularly with regard to access to the social benefits to which they are entitled and their right to vote in municipal elections;”
ILGA-Europe (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) skriver bl.a. följande i en kommentar på sin hemsida.
Today the European Parliament voted in favour of a report calling for mutual recognition of civil status documents. This means that the current discrimination against same-sex couples in the form of non-recognition of their marriages/partnerships should be removed when a same-sex couple is exercising their freedom of movement within the European Union....

The report can be useful for lobbying at national level in 3 ways:

1. In countries that allow same-sex partners to marry (Belgium, Spain, The Netherlands, Portugal and Sweden) you can use the above to exert pressure on your governments to demand that domestic marriages are recognised all across the EU.

2. In those countries that allow same-sex partners to enter into registered partnerships (Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Denmark, Finland, France, Hungary, Ireland, Luxembourg, The Netherlands, Slovenia and The United Kingdom) you can use the above to exert pressure on your governments to both:
(i) recognise partnerships that are registered in other EU counties,
(ii) as well as for them to demand other countries to recognise you domestic partnerships

3. In those countries where same-sex partners’ marriages that are celebrated in other European countries are not recognised (Bulgaria, Estonia, Greece, Italy, Cyprus, Latvia, Lithunia, Malta, Poland, Romania and Slovakia) organisations may exert pressure on their governments to take the European Parliament’s report into account and remove any discrimination on the grounds of sexual orientation with regard to the rights of freedom of movement and residence as well as other all other benefits and rights that are associated with marriage in your country.
Det är viktigt att förtydliga att resolutionen inte är juridiskt bindande för medlemsländerna men EU-parlamentet har fått ökad politisk betydelse, särskilt efter att unionen häromåret sa ja till Lissabonfördraget.

Även EU-parlamentets grupp för HBT-rättigheter kommenterar resolutionen.

I röstprotokollet från EU-parlamentet 23 november avslöjas att en majoritet röstade ja till resolutionen men att den konservativa gruppen ECR. begärde vissa tilläggsförändringar bl.a. om § 40, alltså den del som handlar om bl.a. att länder ska erkänna licenser för äktenskap etc. som ingåtts i andra unionsländer. Även om det inte framgår av protokollet vad ECR ville förändra är mitt tips att de ville ta bort den delen av resolutionen eftersom de är en konservativ grupp som är negativ till överstatlighet i unionen.

Det största partiet i ECR är brittiska Tory som de senaste åren blivit HBT-vänligt. Men de flesta andra partier, bland dem homofientliga PiS från Polen, är negativa till bögars och lesbiskas rättigheter. PiS är bl.a. ökänt för att för några år sedan försökt få ett förbud i Polen mot att homosexuella och bisexuella ska få jobba som lärare.

Det ska sägas att det här inte betyder att alla andra partigrupper entusiastiskt sagt ja till att svenska samkönade äktenskap ska bli erkända i alla övriga 26 länder när ett svenskt par flyttar dit. Eftersom det aldrig blev rösträkning framgår det inte vilka ledamöter i EU-parlamentet som höll med ECR men mitt tips är att de högerextrema partierna från gruppen EFP (sd hade nog varit med där om de haft någon ledamot i EU-parlamentet) gjorde det. Det är nog en och annan ledamot från de övriga partigrupperna som också i sak är skeptiskt till att samkönade äktenskap i ett land ska erkännas i hela unionen.

Men det som är viktigt är att de viktigaste grupperna i EU-parlamentet, bland dem den främsta högergruppen EPP (där m och kd är med), sagt ja till resolutionen utan förbehåll.

I Sveriges riksdag är alla partier förutom Sverigedemokraterna för att samkönade äktenskap i ett land ska erkännas i övriga länder om ett homopar flyttar dit. Sd har inte någon tydlig partiåsikt men har tidigare framfört att det är något som varje land själv ska avgöra. Problemet med det är att det begränsar den fria rörligheten i praktiken för många samkönade par som vill flytta till ett annat EU-land och få möjlighet att få sin partner att flytta med.


Uppdatering 1.

Riksdagen har nu med siffrorna 308-20 röstat ja till propositionen En reformerad grundlag, som alltså innehåller ett förbättrat diskrimineringsskydd för homosexuella och bisexuella. Det var bara de 20 sd-ledamöterna som röstade nej.

Det är dock viktigt att förtydliga att diskrimineringsförbudet bara gäller för försämringar av lagar som riksdagen redan sagt ja till.

Från regeringens proposition.
Förslaget att föra in sexuell läggning som diskrimineringsgrund i bestämmelsen om diskrimineringsskydd i 2 kap. RF innebär ett förbud mot föreskrifter som innebär att någon missgynnas därför att han eller hon med hänsyn till sin sexuella läggning tillhör en minoritet. Förbudet i bestämmelsen utgör ett minoritetsskydd, vilket innebär att endast den som på grund av sin sexuella läggning tillhör en minoritet skyddas enligt förslaget. Som Grundlagsutredningen påpekar omfattar det föreslagna skyddet därför i praktiken inte diskriminering av heterosexuella. Det finns för närvarande lagar som innebär särbehandling på grund av sexuell läggning.

Att en lag innebär särbehandling av homosexuella eller bisexuella räcker dock inte för att den ska komma i konflikt med det föreslagna diskrimineringsförbudet. För att en sådan konflikt ska uppkomma krävs att lagen innebär ett missgynnande. Det kan ofta vara svårt att avgöra om en särbehandling innebär ett missgynnande....

Grundlagsutredningen gör bedömningen att det inte helt kan uteslutas att viss lagstiftning kan anses innebära ett missgynnande på grund av sexuell läggning. Mot den redovisade bakgrunden gör regeringen bedömningen att detta gäller även efter reformen av äktenskapslagstiftningen. Det finns därför fortfarande anledning att överväga behovet av undantag från det föreslagna diskrimineringsförbudet. För att ett sådant undantag ska kunna godtas är det en förutsättning att det kan formuleras med sådan precision att det inte innebär någon urholkning av det föreslagna skyddet. Det är dock förenat med stora svårigheter att formulera ett sådant preciserat undantag. Vidare torde behovet av ett generellt undantag ha minskat genom de ändringar i äktenskapslagstiftningen som har genomförts.

På grund av det anförda ansluter sig regeringen till Grundlagsutredningens bedömning att det är en lämpligare lösning att införa en övergångsbestämmelse som föreskriver att det utvidgade diskrimineringsskyddet inte innebär hinder mot att äldre föreskrifter behåller sin giltighet tills vidare samt att sådana föreskrifter får ändras även om ändringen innebär fortsatt särbehandling. En liknande övergångsbestämmelse togs in när förbudet mot könsdiskriminerande lagstiftning infördes i 2 kap. 16§ RF (prop. 1975/76:209 s. 169).
Flera tidningar skriver om dagens beslut i riksdagen om förändringar av grundlagarna.

SvD skriver ännu en artikel om krisen inom Kristdemokraterna som (ännu) har en HBT-negativ politik precis som Sverigedemokraterna.

Den brittiska HBT-siten Pinknews avslöjar en del förfärliga resultat från en undersökning om situationen för transpersoner i USA.
A new survey of more than 7,000 trans people in the US says that 41 per cent have tried to kill themselves.

The research, carried out by the National Center for Transgender Equality and the National Gay and Lesbian Task Force, also found than 19 per cent had been refused medical care because of their trans status.

Twenty-eight per cent said they had experience harassment in hospitals or doctors’ surgeries, while two per cent said they had been violently assaulted in medical settings.

Half of those surveyed said they had to educate their doctors about being transgender and a quarter said they had misused drugs or alcohol because of the stress of coping with being trans.

Forty-one per cent said they had tried to kill themselves, compared to the national average of 1.6 per cent of the population.

Trans people also reported higher levels of HIV infection. The survey found that 2.64 per cent were HIV-positive – four times the national average.
Situationen är problematisk också i Sverige. Som jag skrivit tidigare här på bloggen saknar regeringsformen skydd mot diskriminering när det gäller transpersoner, något i princip alla andra grupper som ofta blir diskriminerade har.

Tyvärr har fyra riksdagspartier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, ännu inte sagt ja till ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Låt oss jobba för det. Även om vi gläds åt dagens riksdagsbeslut.


Uppdatering 2.

Fler artiklar om grundlagsförändringen och om kd.

2 kommentarer:

 1. Men, Bengt, inte bara homosexuella hbt-personer heter det ju. :)

  SvaraRadera
 2. Hej Karl!

  Du kanske skrev det där som ett ironiskt skämt. :-)

  Men om du menade det allvarligt vill jag svara eftersom det här också är en principiellt viktig debatt. Ordet HBT används tyvärr slentrianmässigt av en del i HBT-rörelsen. Det värsta exemplet måste varit när vissa skrivit att "HBT-personer är diskriminerade" eftersom män som har sex med män inte får lämna blod. Men blodgivningsreglerna säger inte något som helst om könsidentitet och de påverkar inte heller någon för att vederbörande är lesbisk.

  Samma resonemang kan man föra när det gäller det förbättrade diskrimineringsskyddet. Transpersoner får inte något bättre skydd. Var har du fått de ifrån Karl? Jag skrev det dessutom explicit i bloggposten att det inte blir något motsvarande förbud när det gäller könsidentitet.

  Jag tycker att det egentligen är oförskämt mot transpersoner att de ofta ska hamna med på ett hörn när folk talar om förbättringar för homosexuella och bisexuella trots att förändringen inte påverkar transpersoner.

  Ingen skulle få för sig att kalla en reform av könstillhörighetslagen för "att vara viktig för HBT-personer". Där säger man helt rätt att det handlar om transsexuella. Men etniskt svenska bögar i Stockholm city är ofta norm i HBT-rörelsen. Förbättringar som gynnar dem blir för en del "förbättringar för HBT-personer".

  Vissa tror att de är inkluderande när de slentrianmässigt använder ordet HBT (men varför inte använda också Q som queer, I som intersexuella eller de flesta andra bokstäver i alfabetet om syftet är maximal inkludering?)

  Att jag bara hade ordet homosexuella i rubriken har som orsak att jag försöker få till hyfsat korta rubriker där det blir tydligt vad det handlar om (eller i en del fall för att provocera eller väcka nyfikenhet). Men i bloggposten skriver jag tydligt att reformen även gynnar bisexuella. Det kan du nog inte missat Karl.

  Men alltså INTE transpersoner.

  Bengt

  SvaraRadera