tisdag 9 november 2010

Mail om aktiva åtgärder mot diskriminering.

Jag har nu mailat integrations- och arbetsmarknadsdepartementet och de fyra borgerliga partiernas ledamöter i arbetsmarknadsutskottet om att de bör säga ja till att lagen om aktiva åtgärder ska ge samma konsekventa skydd för alla grupper. Idag har arbetsgivare bara skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion. Utbildningansvariga även för diskriminering p.g.a. sexuell läggning och funktionshinder.

Bifogar här mailet till de moderata ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet.

Regeringen har för någon vecka sedan startat en egen utredning av hur lagen om aktiva åtgärder fungerat hittills. Det eftersom regeringen inte tyckte det var tillräckligt tydligt utrett. Den nya utredningen ska vara klar våren 2011. Sedan blir det en remissrunda där myndigheter, föreningar och andra ska kunna berätta vad de tycker om förslagen till förändringar av lagen.

Men redan nu bör de borgerliga partierna kunna säga ja till principen om att alla grupper som har skydd av lagen mot diskriminering också ska få skydd av den del som handlar om aktiva åtgärder.

I det här mailet föreslår jag

Att Moderaterna säger ja till att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga diskriminering när det gäller alla de sju diskrimineringsgrunderna i lagen.

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport 2 februari i år. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.

Nu har den borgerliga regeringen ett ansvar att jobba för att så snabbt som möjligt lämna en proposition enligt utredningens förslag. Det bör då resultera i att arbetsgivare, utbildningsansvariga etc. får skyldighet att jobba emot alla typer av diskriminering i lagen. Något annat vore ologiskt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är redan för det.

Nu är det dags att även Moderaterna säger ja till förslaget för att lagen mot diskriminering ska bli så logisk och konsekvent som möjligt.

Är ni beredda att nu göra det?

Har du frågor eller kommentarer kan du givetvis maila.

Mvh

Bengt Held
MalmöUppdatering 1.

Jag har idag talat med Christoffer Dulny som jobbar på pressavdelningen för Sverigedemokraterna. Jag frågade honom varför partiet inte lämnat något motionsförslag i riksdagen om att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som sd är för) och att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Har partiet bytt åsikt och accepterat reformerna? Nej, svarade Christoffer Dulny. Orsaken till att Sverigedemokraterna i höst lämnat få motioner generellt är att man är nya i riksdagen och fokuserat på sitt alternativa budgetförslag.

Nästa höst (när det är allmän motionstid igen då ledamöter i princip kan lämna förslag om vad de vill) planerar partiet att skriva om fler saker. Det är givetvis möjligt att de då även motionerar om att försämra juridiska rättigheter för samkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer. Jag gissade att partiet inte bytt åsikt men jag ville trots det tala direkt med någon i sd om det.

Sverigedemokraterna är ännu principiellt emot en könsneutral äktenskapslag. Den reformen har de däremot accepterat och vill inte avskaffa.

För några dagar sedan skrev jag här på bloggen om föräldraskapspresumtion för lesbiska kvinnor. D.v.s. att om en gift kvinna får ett barn efter en insemination ska hennes partner automatiskt bli juridisk förälder. Jag påtalade då att det enligt utredningsförslaget från 2007 är möjligt för en man som är spermiegivare att bli juridisk förälder istället för den gifta kvinnans partner. RFSL har dock en viktig poäng i sitt remissvar när det gäller det.
Utredaren föreslår att särskilda samtyckesblanketter ska utformas av Socialstyrelsen. RFSL anser att detta är ett bra initiativ, men vill framhålla vikten av möjligheten att redan på dessa blanketter erbjuda en valmöjlighet att till exempel anteckna att syftet är att spermiegivaren ska fungera som juridisk förälder. Då skulle samtyckesblanketten kunna ligga till grund för en eventuell hävning av föräldraskapspresumtionen som utredaren föreslår ska kunna göras om moderns partner godkänner en mans bekräftelse av faderskapet. Att blanketterna erbjuder denna möjlighet ser RFSL som mycket viktigt.
Kommentaren från RFSL skulle egentligen kommit med i förra bloggposten som jag skrev om föräldraskapspresumtion men eftersom det nu är nästan en vecka sedan jag skrev den bloggposten publicerar jag kommentaren här istället. Att blanketterna ska förtydliga möjligheten att barnets båda biologiska föräldrar även ska bli juridiska föräldrar är viktigt för en del familjekonstellationer där ett bögpar och ett lesbiskt par skaffar barn tillsammans genom en insemination.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar