torsdag 4 november 2010

Utredning om skydd mot hets för transpersoner kanske startar i början av 2011.

För några dagar sedan skickade jag ett mail till de borgerliga ledamöterna i Yttrandefrihetskommittén. Jag ville kolla om det nu ska startas en utredning om transpersoner och lagen om hets mot folkgrupp.

Från mitt mail.
Ni i Yttrandefrihetskommittén lämnade som bekant 22 oktober i år delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller.

När vi tidigare haft mailkontakt har ni refererat till att ni först måste slutföra det arbetet innan ni kan börja en granskning av om transpersoner bör få skydd av lagen om hets mot folkgrupp.

Jag vill därför fråga er om ni nu planerar att i november-december i år starta arbetet med att granska om även transpersoner bör inkluderas av lagen om hets mot folkgrupp. Det vore både positivt och viktigt om ni gjorde det.

Jag bifogar fakta och argument i debatten bl.a. att Europarådet rekommenderar sina medlemsländer att ge transpersoner skydd av hetslagar.
Ingvar Svensson som är kristdemokratisk representant i Yttrandefrihetskommittén svarade.
Vid vårt förra möte planerade vi det kommande arbetet, i planeringspappret var frågan då inte upptaget. Jag ställde då frågan om den ansågs avförd, men fick svaret att det var den inte alls, men den kommer troligen inte upp före årsskiftet.
Även om de tydligen inte startar någon utredning i år om transpersoner och hetslagen är det trots det positivt att det är kvar som en del av planeringen för 2011. Förhoppningsvis blir det av då och inte inställt p.g.a. att de inte hinner med det. Yttrandefrihetskommittén har fått flera utredningsuppdrag från regeringen men de är också fria att lämna förslag om annat som har koppling till området. De ska lämna sina slutförslag senast 31 december 2011.

De två moderata riksdagsledamöterna Olof Lavesson och Maria Abrahamsson hade i söndags en debattartikel i Expressen där de föreslår att Kristdemokraterna omprövar sin familjepolitik. Det handlar bl.a. om en ny lag för juridiska könsbyten. De riktar också kritik mot sitt eget parti för att det är negativt till surrogatmödraskap.

Från debattartikeln.

"Vi vet lika väl som andra att familjer ser olika ut, det är familjer som spricker, det kommer in nya vuxna, det kan vara föräldrar av samma kön. Familjer ska ha lika bra förutsättningar oavsett hur de ser ut". Det är kloka ord, av Kristdemokraternas Göran Hägglund.

Efter KD:s valförlust får väl omsvängningen delvis skrivas upp på kontot omvändelse under galgen. Inget fel i det. För det fortsatta alliansbygget är det alla tiders om även KD bejakar vår tids nya familjebildningar. I Hägglunds formulering "alla familjer ska ha goda förutsättningar", ligger rimligen också att undanröja konstigheter i lagstiftningen som försvårar för människor att bilda familj....

Transpersoners rättigheter i Sverige är svårt eftersatta. Det tydligaste exemplet på det är att sterilisering är ett absolut villkor för att transsexuellt diagnostiserade personer ska få genomgå så kallad könskorrigering. Lika absurt är det att en transperson som har ingått äktenskap måste skilja sig innan han eller hon får könskorrigera sig. Sedan är det okej att gifta sig med samma partner igen. Är det att ge alla familjer goda förutsättningar?

Drygt tre år har gått sedan regeringen tog emot Könstillhörighetsutredningens (SOU 2007:16) modernisering av dagens snart 40 år gamla lag på området. Om Moderaternas fortsatta förnyelse ska ges full trovärdighet, och Kristdemokraterna menar allvar med sin aviserade omprofilering i familjepolitiken, då bör alliansen se till att utredningens förslag blir verklighet, ganska omgående.
Socialstyrelsen lämnade i juni i år ett bra förslag till en ny frihetlig könstillhörighetslag. Det har nu skickats ut på remiss. När remissrundan är klar, förmodligen senare den här månaden, så har den borgerliga regeringen ett ansvar att så snabbt som möjligt lämna ett förslag till en ny lag för juridiska könsbyten. Det måste få prioritet bland regeringsärenden eftersom det redan fördröjts i flera år sedan första könstillhörighetsutredningen lämnade sitt (i.o.f.s. delvis dåliga) förslag 2007.


Uppdatering 1.

Riksdagspartiernas åsikter november 2010 om reformerna.

Transpersoner bör få skydd av lagen om hets mot folkgrupp.

Ja: s, mp, fp, c, v
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

Moderaterna och Kristdemokraterna är i Yttrandefrihetskommittén för en utredning av reformen. Sverigedemokraterna har inte någon representant i kommittén eftersom den tillsattes för flera år sedan när de inte var riksdagsparti.

Avskaffa kraven att en person måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd, kd
Nej:

Tillåt transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "operationen" kunna bli biologiska förälder.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: kd
Nej: sd


Uppdatering 2.

Flera tidningar skriver idag om den interna kritiken i Kristdemokraterna emot dess ordförande Göran Hägglund. Oavsett om resultatet blir att han måste lämna sin post eller kan stanna kvar måste partiet ompröva betydande delar av sin HBT-politik om de ska få någon som helst trovärdighet när de, med rätta, kritiserar Sverigedemokraternas främlingsfientlighet och efter att de inför riksdagsvalet haft parollen "ett mänskligare samhälle".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar