onsdag 10 november 2010

Kristdemokraterna säger ja till HBT-konvention i FN.

Ibland lönar det sig att vara envis. :-)

Hösten 2006 började jag på allvar lobba mot riksdagsledamöter för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Förslaget om en sådan konvention presenterades av Folkpartiet i valrörelsen 2002 och fick sedan stöd även av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Men för fyra år sedan var det ännu tre av de partier som då var med i riksdagen som tvekade. Jag har haft många telefonsamtal med ledamöter från s, m och kd och skickat ännu fler mail till dem. 2008 gav det den första utdelningen när Socialdemokraterna sa ja till reformen, i maj i år blev Moderaterna för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN och idag har Kristdemokraterna meddelat att även de säger ja till reformen.

Désirée Pethrus-Engström mailade följande.
Jag ser inga hinder för oss att stå bakom det , då vi annars är överens vad gäller att motverka diskriminering av HBT personer. Vi har lagstiftning i Sverige som ska skydda denna grupp som kd ställt sig bakom och jag ser därför inga problem med att denna grupp skyddas även via internationella organ. Vad själva konventionen ska innehålla har jag inte satt mig in i.
Jag skickade då följande mail till henne.
Betyder det att Kristdemokraterna precis som övriga borgerliga partier säger ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN? Jag tolkar ditt svar så men vill fråga för säkerhets skull.
Hon svarade i ett mail.
Ja vi är för.
Givetvis är det andra som också varit engagerade för en HBT-konvention i FN. Men även om det kanske låter skrytsamt menar jag att mitt arbete varit viktigt för det här resultatet. Många av de riksdagsledamöter jag ringt och mailat hade tidigare aldrig hört talas om reformen.

Men det avslöjar också hur centralt det är att jobba långsiktigt. Från att jag började lobba på allvar hösten 2006 dröjde det ca 2 år innan det blev ett första resultat, att s sa ja. Det är viktigt att inte förvänta sig att det blir snabba resultat därför att man har bra sakargument utan att man fokuserar på att argumentera igen och igen för något.

Jag ska förtydliga att jag inte menar att regeringen direkt ska börja lobba i FN för en HBT-konvention. Det är inte politiskt möjligt, de länder som är negativa till det är ännu för många. Istället handlar det om att driva ett långsiktigt arbete, där det är viktigt att först få EU positivt till en sådan konvention och att unionen senare kan driva det i FN.

Att den typen av dokument har ett politiskt värde avslöjas om inte annat av hur engagerad Sveriges borgerliga regering var för några år sedan för en konvention om rättigheter för funktionshindrade, och FN sa sedan ja till en sådan konvention. Sedan tidigare har FN konventioner mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet.

Det här betyder också att sju riksdagspartier nu är i princip ense när det gäller HBT inom utrikespolitiken. Sverigedemokraterna tvekar ännu om reformen men det har inte någon politisk betydelse eftersom alla regeringspartier är för och även tre oppositionspartier.

Syftet med en HBT-konvention i FN är att förtydliga att alla länder är skyldiga att respektera rätten till ett privatliv (avskaffa förbud mot homorelationer, drygt 80 länder har ännu sådana förbudslagar), rätten att demonstrera (tillåta gayparader), rätten till yttrandefrihet (tillåta HBT-föreningar), rätten att inte bli diskriminerad inom arbetsmarknaden, bostadsmarknaden etc. Centrala mänskliga rättigheter.


Uppdatering 1.

Idag är det vernissage för utställningen Jerusalem på Världskulturmuséet i Göteborg. RFSL har skickat ett pressmeddelande.
RFSL är huvudsponsor för Elisabeth Ohlson Wallins utställning Jerusalem som öppnar på Världskulturmuseet i Göteborg idag. Utställningen belyser hur kristendom, judendom och islam används för att förtrycka hbt-personer.
Även Göteborgsposten och HBT-siten Qx skriver om utställningen. I många länder motiveras förföljelse av HBT-personer med religiösa argument. Men det vore förenklat att låtsas som att religion vore ensam orsak till problemen. Faktum är att HBT-personer även blivit förföljda i alla kommunistdiktaturer som haft ateism som officiell policy.

Ännu idag blir både HBT-personer och religiösa minoriteter trakasserade och mördade i en del länder. Bl.a. Irak där det i höst varit flera bombdåd mot kristna. På söndag ska det hållas en demonstration i Stockholm för att synliggöra problemet. I många länder i Europa sprider högerextremister hatpropaganda mot både homosexuella och muslimer.

Svenska myndigheter har ibland avvisat asylsökande kristna med argumentet att de ju kan dölja vem de så blir de inte förföljda. Givetvis är det ett absurt argument. Och de konservativa som reagerar på det bör konstatera att samma rätt att att slippa dölja vem man är har homosexuella, bisexuella och transpersoner. För övrigt har även bögar och lesbiska som sökt asyl avvisats med argumentet att de inte måste "avslöja" att de är homo så blir de inte förföljda.

Alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet har rätt att få vara som man är. Det är därför en HBT-konvention i FN är ett viktigt mål.


Uppdatering 2.

Jag har de senaste veckorna försökt få Sverigedemokraterna att förklara vad de har för åsikter om HBT-reformer i EU. Men folk från partiet har inte besvarat några mail. När jag idag talat i telefon med någon i partiet är det också tydligt att de inte planerar svara. När det gäller nya HBT-reformer är sd emot att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar. Övriga reformer vill partiet varken säga ja eller nej till.

Jag mailade följande frågor till sd.
1. Är ditt parti för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par? D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land.

2. Är ditt parti för EU-kommissionens förslag om att alla länder i unionen ska ha lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom alla samhällsområden? D.v.s. förutom inom arbetsmarknaden även vid försäljning av varor och tjänster, bostadsmarknaden, socialtjänsten etc. Idag är länder inom EU skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden medan de bara måste ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.


3. Är ditt parti för att EU ska föreslå att alla länder inom unionen ska ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)? Idag gäller EU:s diskrimineringsförbud bara för transsexuella (människor som planerar eller har juridiskt bytt kön) och då främst inom arbetsmarknaden. Däremot inget lagligt skydd för övriga transpersoner t.ex. transvestiter. Sverige är ett av få EU-länder som idag har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Dessbättre är övriga riksdagspartier för de tre HBT-reformerna i EU. Förutom den första reformen där kd argumenterar för att bara länder som själva har lagar som juridiskt erkänner homorelationer (äktenskap, partnerskap etc.) ska vara skyldiga att erkänna samkönade äktenskap, partnerskap som ingåtts i ett annat EU-land när ett par flyttar dit.

13 kommentarer:

 1. Jag tycker att du uttrycker dig lite fel när du skriver att man skall ha "rätt att få vara den man är". Alla ÄR väl alltid den de är?

  Det handlar om kampen för rätten att leva som homosexuell. Men andra rättigheter som ras, religionsfrihet och jämställdhet är väl också lika viktiga att kämpa för, eller?

  Som jag ser det är det bara ras, kön och vissa handikapp som man inte kan göra något åt själv. Därför har de en särställning bland rättigheter.

  Allt annat, även religion, kan man leva utan, dö för, eller göra något åt, byta eller förändra. Och de bör därför kunna diskuteras precis som allt annat. Kan man diskutera äktenskapet i allmänhet måste man även kunna diskutera homosexualitet.

  Alla övergrepp och övervåld är främmande för den troende. Alltså är det självklart att även de kristna, inkl KD-are som har en kritisk syn på HS ställer upp för att skydda homosexuella. Vi skyddar alla.

  SvaraRadera
 2. @drot: Inte heller sexuell läggning är någonting man kan argumentera seriöst att det är annat än medfött. Det har att göra med attraktion och känslor, inte med vem/vilka (om alls någon) man väljer att leva sitt liv.

  SvaraRadera
 3. Jag måste f.ö. säga att jag är positivt överraskad över att Kd nu säger ja till reformen. Jag hade egentligen trott att Kristdemokraternas backande i opinionen skulle leda till en mer konservativ backlash inom partiet de närmaste åren, med tanke på hur mycket kontrovers det var i partiet angående den könsneutrala äktenskapslagen förra mandatperioden.

  SvaraRadera
 4. Drott

  "Det handlar om kampen för rätten att leva som homosexuell. Men andra rättigheter som ras, religionsfrihet och jämställdhet är väl också lika viktiga att kämpa för, eller?"

  Absolut. Jag vet inte hur ofta du besökt min blogg men jag skriver också om kamp mot rasism, sexism etc. Annars är den här bloggen fokuserad på HBT-rättigheter. Att jag fokuserar på det betyder inte att annat är oviktigt. Av samma orsak kan någon annan främst blogga om antirasism utan att tycka att HBT-rättigheter är oviktigt.

  Annars är som Fredrik skriver även sexuell läggning något som du "är". Du byter inte sexualitet som du kan byta politiska värderingar eller religion. I den meningen är religion något som är enklare att "byta".

  Men trots det tycker jag det är en viss likhet när Migrationsverket ibland vill att en kristen ska låtsas vara muslim eller någon homosexuell ska låtsas vara heterosexuell för att de därmed ska kunna avvisas tillbaka till Iran eller Irak "utan att det då blir problem för dem". Det är ett cyniskt resonemang även mot de kristna. Eller för den delen som det vore att säga till någon som varit politiskt engagerad mot en diktaturregim att vederbörande ju kan lämna sin opposition så får personen inga problem med förföljelse.

  Fredrik

  Jag gissade också direkt efter valet att kd kanske skulle bli mer konservativt. Men valanalyserna som partiet gjort 2006 och (kdu) 2010 visar att många svenskar uppfattar kd som ett homofobt parti vilket gör att de får färre röster. Vi vet ännu inte hur partiet utvecklas men mitt tips är att partiet blir något liberalare inom HBT-politiken det närmaste året.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Sedan ska det säga att en HBT-konvention i FN kanske ogillas av en del inom den homofientliga falangen inom kd men få blir nog upprörda för att partiet bytt åsikt och sagt ja. Sådant som handlar om äktenskap och barn är mycket mer kontroversiellt inom kd när det gäller HBT-rättigheter.

  Bengt

  SvaraRadera
 6. - Du byter inte sexualitet som du kan byta politiska värderingar eller religion.

  Jo, vissa feminister säger sig bli lesbiska
  av politiska skäl.

  /Åsa

  SvaraRadera
 7. Åsa

  Nja, det är väl främst så att de skaffar en samkönad relationer av politiska skäl. Ungefär som vissa homosexuella skaffar en olikkönad relation av traditionella skäl.

  Bengt

  SvaraRadera
 8. @Åsa: Det är inte heller relevant, eftersom man fortfarande inte kan säga att det är någonting allmänt giltigt för sexuell läggning att alla kan omorientera den efter behag. Att det sedan existerar personer som kan det, har ingen betydelse i sammanhanget. Eftersom man inte kan förutsätta att sexuell läggning är någonting självvalt, måste det omfattas av samma kategori av skydd som exempelvis kön eller etnicitet.

  SvaraRadera
 9. Även det argumentet från Fredrik är viktigt. Faktum är att vissa människor byter kön juridiskt och opererar sin kropp. Vissa människor "byter" hudfärg, albinos. Andra försöker ändra sin hudfärg kosmetiskt.

  För den skulle är det få som menar att det är fel med lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. kön och etnicitet med argumentet att folk själva kan välja sitt kön och sin etnicitet-hudfärg.

  Bengt

  SvaraRadera
 10. Stort Grattis Bengt!!
  till att ditt lobbyarbete med HBT-konvention
  äntligen burit frukt.
  // Andre' Sinclair

  SvaraRadera
 11. Andre

  Tack. Ja, det är kul.

  Bengt

  SvaraRadera
 12. Hur kommer det sig att man är homosexuell då?
  Är det genetiskt eller en "felkoppling" av annat slag?
  Det måste ju annars vara nån mening med att en del blir hetero och andra HBT och jag har inte sett nån biologisk förklaring.

  /Åsa

  SvaraRadera
 13. Åsa

  Byt ut ordet homosexuell mot heterosexuell.

  "Hur kommer det sig att man är heterosexuell då?Är det genetiskt eller en "felkoppling" av annat slag?"

  Varför tror du heterosexualitet måste vara "default". Det kan ju vara bisexualitet som alla är från början och sedan utvecklas folk åt olika håll.

  Jag är också kritisk emot att du inte själv konstaterar hur förolämpande ordet "felkoppling" är. Hade du skrivit på en blogg för svartas rättigheter och frågat om svart hudfärg är någon "felkoppling" från den majoritet i världen som inte har svart hudfärg?

  Det är också viktigt att inte blanda ihop sexuell läggning med könsidentitet. De flesta transpersoner är heterosexuella, vissa är bisexuella, en del homosexuella.

  Namnet för människor som inte är transpersoner är cispersoner.

  Bengt

  SvaraRadera