tisdag 23 november 2010

Kd måste lämna sin familjefientliga politik

När ska Kristdemokraterna lämna sin familjefientliga politik? Tidningar skriver nu mycket om partiets kris och interna debatt men det är dags att det blir mer granskning av hur familjevänligt kd egentligen är.

Det är visserligen inget annat parti som så ofta talar om familjens betydelse. Men det är tydligt att Kristdemokraternas solidaritet hittills inte gällt alla människor. Budskapet har i praktiken varit att alla barn inte förtjänar samma juridiska trygghet. Hur är det förenligt med "ett mänskligare samhälle" som var kd:s paroll i valrörelsen?

Alla riksdagspartier förutom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är för att samkönade och olikkönade par ska ha samma juridiska rätt till äktenskap, adoptioner och inseminationer. All forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn.

Från American Psychological Association.
Reserach summary....

The picture that emerges from research is one of general engagement in social life with peers, parents, family members, and friends. Fears about children of lesbian or gay parents being sexually abused by adults, ostracized by peers, or isolated in single-sex lesbian or gay communities have received no scientific support. Overall, results of research suggest that the development, adjustment, and well-being of children with lesbian and gay parents do not differ markedly from that of children with heterosexual parents.
Ännu är dock lagarna i Sverige olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet för partnern.

Alla riksdagspartier förutom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är för föräldraskapspresumtion även för lesbiska gifta par. Det förbättrar tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar

Lesbiska kvinnor kan sedan 2005 bli inseminerade vid kliniker. Kristdemokraterna bör försöka göra situationen så bra som möjligt för barnen. Att bara markera mot en följdreform drabbar barnen - de som kd säger att de vill skydda.

Ett annat område där kd ännu är familjefientligt är situationen för transsexuella. Några från föreningen Öppna moderater, bland dem landstingsrådet Christer G Wennerholm (m), har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet. De kritiserar där kd och Göran Hägglunds ointresse att förändra lagen om könstillhörighet som reglerar "könsbyten".
Utredningen innehåller viktiga förslag som att ta bort kravet på att vara ogift vid könskorrigering. Att ett sådant krav fanns i lagen från 1972 beror på att enkönade par då inte hade rätt att ingå äktenskap. Förslaget kräver inte längre svenskt medborgarskap för att processen ska kunna genomföras, vilket Sverige idag som ett av få länder i Europa fortfarande har som krav. Det viktigaste i hela lagförslaget är att kravet på sterilitet (fortplantningsförmåga i vid mening) tas bort. Detta är ett steg i rätt riktning, eftersom det på så sätt kommer att bli tillåtet att spara könsceller för att kunna bli förälder via assisterad befruktning.

Kristdemokraterna måste nu sluta ducka. Att det nya lagförslaget ligger färdigt, men inget görs på socialdepartementet är oacceptabelt. Detta går ut över gruppen transsexuella, som idag inte kan leva ett fullvärdigt liv. De förvägras samma rättigheter som andra grupper i samhället har, såsom att fortsatta kunna vara gift med sin partner och skaffa barn.

Det är nu hög tid att leverera förbättringar för transpersoner.
Ja, det är sant. I praktiken är det i nuvarande lag krav på tvångssteriliseringar av transsexuella. Och tvångsskilsmässor.

Gissa vilka riksdagspartier som är för att avskaffa de här diskriminerande och familjefientliga lagarna. Jo, du gissade rätt. Alla riksdagspartier förutom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Göran Hägglund bör sluta att idépolitiskt hångla med Jimmie Åkesson och istället närma sig sina borgerliga kolleger.

För att bli ett verkligt familjevänligt parti. Som vill förbättra tryggheten för alla människor.


Uppdatering 1.

Ung vänster har mailat att de är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder. Idag har arbetsgivare en sådan skyldighet bara när det gäller kön, etnicitet och religion.

Det betyder att partier och ungdomsförbund har följande åsikter om reformen.

Ja: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Ssu, Grön ungdom och Ung vänster.
Möjligen: Moderaterna, Sverigedemokraterna
Nej:

Muf, Luf, Cuf och Kdu har ännu inte svarat. När jag kontaktade Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i våras svarade de "möjligen" men de har ännu skrivit om de blivit för reformen efter att jag mailat dem i höst.

Jag har tidigare skrivit att utbildningsansvariga har skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet , religion, sexuell läggning och funktionshinder. Så var det före nuvarande skollag.

Men när jag idag kollade den nya skollagen som började gälla i somras hittade jag bl.a. följande information.
Skolväsendet

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2-6 §§.

Skolväsendet omfattar skolformerna
- förskola,
- förskoleklass,
- grundskola,
- grundsärskola,
- specialskola,
- sameskola,
- gymnasieskola,
- gymnasiesärskola,
- kommunal vuxenutbildning,
- särskild utbildning för vuxna, och
- utbildning i svenska för invandrare.

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.....

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling....

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Jag tolkar infon som att enligt den nya skollagen har utbildningsansvariga skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. alla de sju s.k. diskrimineringsgrunderna, alltså även könsidentitet och ålder.

Det betyder att det inte är någon rangordning av olika typer av diskriminering när det gäller ansvariga för utbildning enligt skollagen. Det är det däremot inom arbetsmarknaden.


Uppdatering 2.

Nya artiklar om Kristdemokraterna från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagen.

10 kommentarer:

 1. I ett avseende är kritiken mot Göran Hägglund ganska obegriplig. Uppenbarligen får han bära hundhuvudet för den liberaliseringsiver och det avfall från kristna värderingar som partiets nya styrelse banat vägen för de senaste åren. Varför tycks Hägglunds kritiker inte våga tala klarspråk och rikta kritiken åt det hållet i stället?

  Göran Hägglund har bara varit frontfigur i de senaste årens liberalisering av politiken. Han sade inte bara tack och amen till den nya lagen om abortturism. Inför trycket från sina allianspartier vek han sig också för den könsneutrala äktenskapslagen ("homoäktenskapen") i stället för att göra det enda rätta – sätta hårt mot hårt och göra den frågan till en taburettsfråga för hela regeringen.

  Men det var inte nog med de här stora sveken mot partiets gamla kärnväljare. KD har dessutom varit katastrofalt förtegna och fega mot de stora bristerna i de nya och ofta destruktiva reglerna i sjukförsäkringen. KD säger sig vara ett parti även för de sjuka, utsatta och svaga i samhället, men i den här frågan knep de igen och "satt stilla i båten". Som vanligt.

  SvaraRadera
 2. Hej Gunnar!

  Vi har tydligen helt olika värderingar när det gäller äktenskapslagen.

  Hur exakt har situationen blivit sämre för någon därför att samkönade par fått rätt att ingå äktenskap? Vems vardag har försämrats av det?

  Att du skulle vilja att partiet gjort en taburettsfråga av det blir en besynnerlig prioritering. Du nämner själv debatten om sjukförsäkringen. Oavsett vad man tycker om regeringens reformer inom det området, jag är själv principiellt positiv men konstaterar också att en del blivit fel, så har kd varit nästan helt frånvarande i den debatten. Förutom när Hägglund varit tvungen att försvara reformen.

  Likadant i FRA-debatten där det var integritetsengagerade politiker inom alla riksdagspartier - förutom kd.

  Istället ältade kd-politiker sitt nej till samkönade äktenskap igen och igen. Och förvärrade bilden av ett parti som är fixerat vid att försöka stoppa reformer för homosexuella och bisexuella.

  Snacka om felprioriteringar. Ingen blev drabbad av en könsneutral äktenskapslag. Men även borgerliga politiker erkänner idag att en del blev fel i sjukförsäkringsreformen. Även om det var viktigt att lämna den gamla s-politiken som definitivt inte fungerade utan var passiviserande vilket också var omänskligt för en del.

  Men för kd var det alltså viktigare att hålla sig väl med homofober än att försöka göra en sjukreform så bra som möjligt för människor som har det tufft.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Sedan vill jag förtydliga att jag ogillar ordet abortturism. Oavsett vad man tycker om fri abort eller inte, jag är själv för nuvarande lag i Sverige när det gäller aborter, är snacket om "turism" helt empatilöst mot de kvinnor som känner sig tvingade söka sig till Sverige för att få en laglig abort. Tror du de känner sig som turister på semester?

  Bengt

  SvaraRadera
 4. KD vill att man ska kunna ta hand om sina egna barn, inte bara slänga in dem på dagis vid 18 månaders ålder för att möta dem 19 år senare på studentfesten. Samhället måste bygga på familjen, endast där kan man lära sig att umgås. Det gör man inte med pedagoger/lärare/fritispersonal. Att det sedan finns undantag är en annan femma, de flesta måste ändå lära sig det hemma.

  FredrikN

  SvaraRadera
 5. Hej Fredrik!

  "inte bara slänga in dem på dagis vid 18 månaders ålder för att möta dem 19 år senare på studentfesten."

  Tror du att du gör kd en tjänst genom att antyda att det där är partiets definition av att barn är i förskola?

  Vad jag vet är kd inte emot förskolor.

  Bengt

  SvaraRadera
 6. KD borde fundera på hur deras kvinnliga pensionärsväljare har det i den sk verkligheten. Många har det tufft ekonomiskt och lever på små marginaler. Pensionen minskar, de får inte del av några jobbskattebidrag däremot del av prishöjningar. Det finns rätt många nu som inte kan lösa ut sina recept från apoteken eller gå till läkare.

  SvaraRadera
 7. Katarina

  Jag håller med om att många har det tufft och tycker det är en skandal att vi ännu 2010 har sk fattigpensionärer i ett land som Sverige. Det är en kritik man kan rikta mot alla partier.

  Bengt

  SvaraRadera
 8. Jag försöker inte blanda mig i den vanliga partipolitiken men eftersom andra framfört åsikter vill jag kommentera vad jag tycker även om jag inte själv skrivit en bloggpost om det.

  Jag kommer aldrig att kritisera att den borgerliga regeringen sänkt skatterna för löntagare som hittills varit bland de högsta i världen (och är det ännu i viss konkurrens med Danmark). Att kalla att vanliga löntagare för första gången fått tydligt sänkt skatt via jobbskatteavdrag för ett hot mot välfärden menar jag är absurt. Tvärtom ökar det välfärden.

  Sedan kan man rikta kritik mot hur den borgerliga regeringen, både i sak och pedagogiskt, hanterat skattesituationen för andra grupper bl.a. pensionärer.

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Vad gäller inseminationer förespråkar jag också en läggningsneutral lagstiftning.
  'Barn är ingen rättighet, och ingen varken ensamstående, levande i olikkönade samlevnadsformer eller likkönade samlevnadsformer ska få sina inseminationer betalda av det offentliga. Vill de göra det privat så är det upp till den privata kliniken om de vill utföra ingreppet eller ej.'.

  Vad gäller äktenskapet så är det för mig obegripligt varför vi i ett land där det är skillnad på stat och kyrka har en lagstiftning där staten styr kyrkan. Det enda rimliga är KDs ursprungsförslag. Total åtskillnad mellan det juridiska äktenskapet och det sakrala äktenskapet.

  SvaraRadera
 10. Anonym

  När det gäller vem som ska betala inseminationer är det givetvis en legitim debatt. Nu betalar ju offentliga sektorn (våra skattepengar) många andra saker som kanske borde kunnas betalas av människor själva. Jag säger inte det som något argument utan för att man bör bredda debatten om vad individer själv ska betala.


  När det gäller äktenskapsdebatten är din kommentar besynnerlig. Inget samfunt blir styrt när det gäller vigslar. Tvärtom så är det helt frivilligt för samfund att ansöka om att viga folk. Även efter att de fått sina ansökningar beviljade har de rätt att vägra viga folk oavsett orsak till nekandet.

  Och att kalla kd:s förslag för "ursprungsförslag" blir något komiskt eftersom partiet från 1964 fram till 2008 var för att samfund skulle få behålla den juridiska vigselrätten. Men i panik bytte de hösten 2008 åsikt för att försöka hindra att även samkönade par ska kunna ingå äktenskap. Det kallar jag inte "ursprungsförslag". Snarare "panikförslag". Dessbättre genomskådade de andra borgerliga partierna deras syfte och stoppade det.

  Bengt

  SvaraRadera