söndag 28 november 2010

Kd först bland borgerliga partier att säga ja till ny HBT-reform.

Kristdemokraterna säger ja till att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Det är historiskt i meningen att det är första gången någonsin kd är först bland borgerliga partier att bli för en HBT-reform.

Pernilla Gunther som är representant för partiet i arbetsmarknadsutskottet har idag mailat följande.
Diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009, ska självfallet följas av ett förebyggande arbete mot de former av diskriminering som lagen omfattar.
Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport 2 februari i år. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom högskola och universitet även för sexuell läggning och funktionshinder. De utbildningar som regleras av skollagen är skyldiga att förebygga alla typerna av diskriminering

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.

Nu har den borgerliga regeringen ett ansvar att jobba för att så snabbt som möjligt lämna en proposition enligt utredningens förslag. Det bör då resultera i att arbetsgivare, utbildningsansvariga etc. får skyldighet att jobba emot alla typer av diskriminering i lagen. Sedan tidigare är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för det.

Jag har även mailat kd om vad de nu har för åsikter om en könsneutral äktenskapslag och att lagarna ska vara lika för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer. Partiet har dock ännu inte svarat när det gäller de reformerna.


Uppdatering 1.

Ska förtydliga att Folkpartiet och Centerpartiet ännu inte svarat i höst om de blivit för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen. Moderaterna mailade för någon vecka sedan och skrev att de ännu svarar "möjligen" till reformen och vill avvakta en ny utredning som regeringen startat.

Muf, Luf, Cuf och Kdu har heller ännu inte svarat. Ssu, Grön ungdom och Ung vänster är för reformen.


Uppdatering 2.

Luf har nu också svarat att de är för reformen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar