tisdag 30 november 2010

Centerpartiet för arbetsgivaransvar att förebygga HBT-diskriminering.

Annika Qarlsson, ledamot från Centerpartiet i riksdagens arbetsmarknadsutskott, har nu mailat att partiet är för principen om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen.
Utredningen om om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport i februari 2010. Tyvärr svarade inte utredningen på alla de frågor om hur kraven på aktiva åtgärder kan bli tydliga och även hur sanktionsmöjligheterna ska se ut. Frågan bereds vidare i Regeringskansliet och vi kommer att få återkomma i frågan. Svårigheten ligger framför allt i att definiera vad de aktiva åtgärderna skall bestå i, men principiellt är vi för att det aktiva arbetet ska omfatta alla diskrimineringsgrunderna.

Dock är vi glada att ha fått en ny diskrimineringslagstiftning på plats där skyddsmöjligheten för diskriminerade grupper har utökats. Hur vi sedan kan bredda diskrimineringsgrunderna för aktiva åtgärder jobbar vi med. Centerpartiet är drivande i frågan om diskriminering av alla de slag och ser gärna ett ökat arbete inom detta område.
Därmed är det fem riksdagspartier som är för reformen. Förutom c även s, mp, v och kd. M och sd svarar "möjligen".

Det är bara ett parti som ännu inte svarat, Folkpartiet. Men när jag idag talat med Ismail Kamil, representant för fp i arbetsmarknadsutskottet, berättar han att det blir ett svar för partiets del från Integrations- och jämställdhetsdepartementet i Regeringskansliet. Det eftersom de politiskt ansvariga på departementet är folkpartister.

Det här betyder också att Centerpartiet blir första borgerliga parti att få maxpoäng i den "nya" granskning av partiernas åsikter som jag startat i höst. Nytt i meningen att jag tillfört några reformer som jag inte hade med i min partirapport i somras.

Partierna får 2p för varje "ja" till någon av reformerna, 1p för "möjligen" och 0p för "nej". Varje HBT-reform ett parti vill avskaffa ger -1p.

Poängen blir då följande idag. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20p
Centerpartiet +1p till 20p
Vänsterpartiet 20p
Socialdemokraterna 19p
Folkpartiet 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 11p
Sverigedemokraterna 7p

Jag skrev i förra bloggposten om Centerns ungdomsförbund. Dagens Nyheter berättar att antalet medlemmar i flera ungdomsförbund ökar och att många unga är intresserade av politik.

Svenska Dagbladet recenserar en memoarbok av George W Bush, f.d. president i USA. Det framförs kritik emot att han utelämnat sådant som är besvärande för honom vid olika situationer. Det som dock är ännu värre med Bush än hans selektiva minne är att han solkat ryktet för USA ordentligt bl.a. med sitt försvar för tortyrmetoder, något han ännu absurt nog tycker är en acceptabel förhörsmetod.

I Dagen är det en artikel om att George W Bush besökt en känd pastor, Rick Warren.
Bush menade att frihet är en gåva från den Allsmäktige och det fick publiken att resa sig och applådera.

- Det ultimata sättet att skydda oss själva är att sprida friheten och marginalisera dem som hatar. Vi borde inte förvånas över vad människor är beredda att offra för sin frihet. Friheten kommer att stanna om USA håller fast vid sina principer.
Retoriken är falsk och hycklande från Bush eftersom han varit emot varje reform som kan öka friheten för homosexuella och bisexuella i USA. 2003 prövade Högsta domstolen de s.k. sodomilagarna (totalförbud mot homosexuella relationer och i en del delstater även förbud generellt mot oralsex och analsex) som då var kvar i 13 delstater. Bush vägrade lämna någon negativ kommentar om de s.k. sodomilagarna. Dessbättre avgjorde Högsta domstolen att den typen av lagar inte är förenliga med landets konstitution. Bush försvarade också förbudet för öppet homosexuella och bisexuella i försvaret.

Frihet? Yeah right. Inte för bögar och lesbiska. Om det är några som i USA spridit hat mot HBT-personer är det den kristna högern som George W Bush är en del av.


Uppdatering 1.

Sveriges Radio berättar att försvarshögkvarteret i USA, Pentagon, idag lämnat sin rapport om att tillåta öppet homosexuella och bisexuella att jobba inom landets försvar.
Pentagons egen rapport visar att det inte finns några säkerhetsmässiga eller andra hinder för att bögar och lesbiska öppet ska kunna tjänstgöra inom försvarsmakten.

– Därmed kan man riva upp lagen, det är min starka rekommendation att det görs snarast, sa försvarsminister Gates.

Det nuvarande förbudet mot öppet homosexuella inom militären brukar sammanfattas som "don’t ask, don’t tell" – fråga ingenting, säg ingenting.

Reglerna som infördes 1993 innebär att homosexuella har rätt att tjänstgöra, men bara så länge man döljer sin läggning. Den som är öppen med sin homosexualitet får sparken. Fler än fjortontusen personer har hittills avskedats av den anledningen.

Försvarsdepartementets utredning visar att en stor majoritet inom militären tycker att man bör avskaffa diskrimineringen av homosexuella.
Enligt rapporten är det ca 70 % av de försvarsanställda som är för att tillåta öppet homosexuella och bisexuella som kolleger. Tidigare enkäter har visat att många av de anställda vet om kolleger som är bögar och lesbiska, om än att de inte är det officiellt. Yngre soldater och officerare är generellt betydligt mer positiva till att avskaffa nuvarande policy än vad äldre är.

Även Dagen skriver om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar