fredag 5 november 2010

Sexköpsdebatten är heteronormativ och kränkande mot prostituerade.

Igår avslöjade HBT-föreningen RFSL på sin hemsida att de lämnat ett remissyttrande med tydlig kritik mot sexköpslagen och utredningen om den. Jag har som bekant ibland kritiserat RFSL men här förtjänar de en eloge. Det är tyvärr få föreningar idag som lika tydligt framhåller problemen med sexköpslagen. Debatten i Sverige om prostitution är generellt extremt heteronormativ och paradoxalt nog är det ofta partier som officiellt är emot heteronormen som beter sig värst i det avseendet. Attityden mot sexsäljare är också ofta kränkande i meningen att man ska strunta i vad de själva tycker om sin situation eller om sexköpslagen.

Från artikeln på RFSL:s hemsida.
Alltsedan lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster infördes i Sverige 1999 har RFSL intagit en kritisk hållning till lagen. I RFSL:s principprogram, antaget 2005, heter det att förbundet inte anser att kriminaliserande lagstiftning är en lösning på de problem som prostitution medför: ”Risken är stor att verksamheten på grund av denna lag drivs ännu mer in i det fördolda, med ökad utsatthet och ökade skaderisker för alla inblandade parter som följd. Samhället bör därför satsa ytterligare på att utveckla det sociala arbetet inom området samt motverka en social exkludering av dem som säljer sexuella tjänster.”

Detta synsätt utvecklas nu i ett tio sidor långt remissyttrande till den statliga utredningen ”Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008” (SOU 2010:49), där utredaren justitiekansler Anna Skarhed haft till uppgift att just utvärdera tillämpningen av förbudet och de konsekvenser som det fått. RFSL anser dock inte att utredaren levt upp till sitt uppdrag, utan menar att utredningen varken är ”oberoende eller inkluderande”. RFSL menar också att sexköpslagen utgår ifrån en ”heteronormativ förståelse av prostitution som exkluderar en stor majoritet av de personer som tillhör gruppen hbt-personer som säljer och/eller köper sexuella tjänster”. I remissyttrandet förordar förbundet ett empowerment-perspektiv till förmån för nolltoleranstänkande i förhållande till de människor som säljer sexuella tjänster. RFSL efterlyser också möjlighet till stöd till organisationer som organiserar sexarbetare. Det påpekas dessutom att hivpreventiva insatser riktade till köpare av sexuella tjänster har stoppats med hänvisning till lagen och att det är ett starkt argument mot kriminaliserande lagstiftning att skadereducerande insatser försvåras.

– För att komma tillrätta med problem som finns inom prostitution är det nödvändigt att samhället inte låter sig styras av snäva ideologiska perspektiv. Det gäller både i utformningen av lagtexter och i stödjande insatser. Det är till exempel centralt att också män och transpersoner som säljer sexuella tjänster uppmärksammas och att deras behov respekteras, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Hela remissvaret från RFSL hittar du här. Föreningen fick 2009 i uppdrag av regeringen att ”undersöka omfattningen av och situationen för personer som köper och säljer sexuella tjänster inom grupperna homo- och bisexuella samt transpersoner och personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål inom dessa grupper i Sverige.” Hitills har en delrapport publicerats, Män som säljer sex till män - kartläggning av tankar och känslor kring att sälja sex.

När hiv och aids började spridas i Sverige på 1980-talet var prostituerade en av de grupper där flest blev smittade. Även bland män som har sex med män och sprutnarkomaner var det många som fick hiv. Ännu är de tre grupperna överrepresenterade i statistiken men idag sprids sjukdomen oftast genom heterosexuella relationer.

En del konservativt kristna spred på 1980-talet budskapet att "aids är Guds straff" eller "naturens straff mot perversioner". Sanslöst givetvis att folk som kallar sig kristna kunde ägna sig åt sådan hatisk retorik. Kanske vi gissar att folk idag beter sig bättre i debatten om hiv. Generellt ja, men inte alla. Det avslöjar Pinknews som publicerar några kommentarer från den katolske ärkebiskopen i Belgien, Andre-Joseph Leonard.
Discussing HIV-positive people, he said: “When you mistreat the environment it ends up mistreating us in turn. And when you mistreat human love, perhaps it winds up taking vengeance.

“All I’m saying is that sometimes there are consequences linked to our actions,” the archbishop said, saying of AIDS, “this epidemic is a sort of intrinsic justice.”....

Archbishop Leonard also courted controversy with remarks on Catholic priests accused of paedophilia.

Speaking on television last week, he said such priests should be spared punishment, which he termed “a sort of vengeance”.

He said: “Priests who abused children in their care must be made aware of what they did but if they’re no longer working, if they have no responsibilities, I’m not sure that exercising a sort of vengeance that will have no concrete result is humane.”

Ja, han verkar ju verkligen vara empatisk och logisk. Först säger han att hiv och aids är en typ av "straff", "hämnd" och "rättvisa" för att folk bl.a. haft sex med någon annan vuxen av samma kön. Sedan är han emot att äldre präster som begått vidriga sexuella övergrepp på barn inte ska få något straff eftersom det bara vore en "hämnd" emot dem.

Flera tidningar publicerar idag resultatet av en opinionsmätning från Demoskop. Alliansen får egen majoritet. De två HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 9,3 % jämfört med 11,3 % i senaste riksdagsvalet.

3 kommentarer:

 1. Sexköpslagen är helt galen. Avskaffa och sätt resurserna på situationer där hot och våld förekommer istället.

  KD minskar för att stödrösterna går tillbaka till M. Så stödet för deras åsikter ligger fast.

  SD ligger alltid lågt hos Demoskop, 4,9 % är faktiskt nära deras toppnotering i det institutet och i tre andra nyliga mätningar ligger de kring 6,4 %, en ökande trend sedan valet, sålunda.

  SvaraRadera
 2. "Ännu är de tre grupperna överrepresenterade i statistiken men idag sprids sjukdomen oftast genom heterosexuella relationer."

  Om man ser till antal ja, men inte om man ser
  till andel av befolkningen vilket givetvis
  är det vetenskapliga sätt som alltid används.
  Då är homosexuella överrepresenterade i Sverige.

  "Nyanmälda fall 2009-
  År 2009 ökade antalet anmälda fall av hivsmittor med 38 anmälningar jämfört med året innan, totalt rapporterades alltså 486 fall. 221 av dessa hade smittats genom hetrosexuellt samlag, 134 fall hade orsakats genom manligt homosexuellt samlag och 27 fall genom kanyler i samband med missbruk. Av de drabbade var 108 boende i Sverige när de smittades. 58 av dessa hade smittats genom manligt homosexuellt samlag, en grupp som är den största inom inhemska spridningen av hiv."
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.338795-hiv-fortsatter-att-oka

  Mvh Åsa

  SvaraRadera
 3. Åsa

  Det var precis det jag skrev. De tre grupperna, däribland män som har sex med män är överrepresenterade. Men att de flesta idag får hiv av heterosexuella relationer. Så var det inte på 1980-talet då flesta som fick hiv i Sverige var män som har sex med män.

  Vetenskapligt brukar man använda både antal och andel av en befolkningsgrupp (det senare är iofs svårt att bedöma).

  Sedan har du fel Åsa när du snackar om "homosexuella". Du är väl inte så okunnig att du tror att även homosexuella kvinnor är överrepresenterade. De är tvärtom en av de grupper där hiv är ovanligast. Eller för dig existerar kanske bara homosexuella män, inte homosexuella kvinnor?

  Det har inte heller entydigt med sexuell självidentitet att göra. Många av de som fått hiv av samkönat sex identifierar sig som hetero, andra som bisexuella och en del som homo. Därför brukar man använda orden "män som har sex med män". Man kan också använda homo- och bisexuella män. Men definitivt inte homosexuella eftersom det är folk av båda könen. Det hoppas jag du vet.

  Bengt

  SvaraRadera