onsdag 3 november 2010

Mail om föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

Jag har idag skickat ett mail till justitiedepartementet och de borgerliga ledamöterna i riksdagens civilutskott. Det handlar om föräldraskapspresumtion för gifta samkönade par, en reform som Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tydligt är för medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tvekar.

Ni bloggbesökare kan också maila regeringen och riksdagen om det här.
I det här mailet föreslår jag

att justitiedepartementet så snabbt som möjligt lämnar ett förslag om att juridiskt likställa lagarna för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion. Egentligen en given konsekvens av att vi nu har en könsneutral äktenskapslag där reglerna i övrigt är lika för samkönade och olikkönade par.

Idag är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man så blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Problemet med det här blev aktuellt för några år sedan när en domstol nekade ett lesbiskt par i Norrköping att de båda skulle få bli juridiska föräldrar till barnet som en av kvinnorna fått efter att ha blivit inseminerad i Danmark. Domstolen resonerade som att kvinnorna kringgått den svenska möjligheten till insemination vid en klinik i Sverige. Ett något absurt resonemang eftersom det faktiskt är tillåtet att åka till Danmark och bli inseminerad och om ett heteropar gjort det och varit gifta hade det inte varit några problem.

Det är alltså viktiga principiella motiv till att likställa reglerna så att det blir en föräldraskapspresumtion även för lesbiska par. Att om en kvinna blir inseminerad och hon har ingått äktenskap så ska hennes kvinnliga partner automatiskt bli juridisk förälder. Det förbättrar tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar.

En utredning föreslog redan januari 2007 det här
Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3.

Från regeringens
hemsida.

"I betänkandet föreslår utredaren att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras på samma sätt för samkönade par och för olikkönade par. Den kvinna som är moderns registrerade partner ska automatiskt anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen ska införas. Bestämmelserna om föräldraskap för en kvinna ska också omfatta assisterad befruktning som skett utomlands och insemination i egen regi. Är modern sambo med en kvinna ska föräldraskapet för moderns sambo fastställas genom bekräftelse eller dom på samma sätt som sker i dag när barnet tillkommit genom assisterad befruktning som skett inom svensk hälso- och sjukvård. Förslaget innebär att det inte längre ska fastställas något faderskap i dessa fall."

Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.

Från sid 17 i utredningen.

"Godkänner moderns partner skriftligen en mans bekräftelse av faderskapet och har i fråga om bekräftelsen iakttagits bestämmelserna i 5 §, skall därigenom anses fastställt att moderns partner inte är barnets förälder. Bekräftelsen skall dock i detta fall alltid vara skriftligen godkänd av modern."

I riksdagen är det brett stöd för reformen eftersom Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par medan bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ännu tvekar.

Det är även ett tydligt stöd bland riksdagsledamöter. HBT-föreningen RFSL frågade riksdagskandidater 2010 följande i en
enkät.

"Är du för att moderskapspresumtion införs i fall där en kvinna som är gift eller registrerad partner med en kvinna föder barn, så att medmamman från början också blir juridisk förälder?"

Svaren blev följande.

Ja 76,0 procent (171 st)
Troligtvis 11,6 procent (26 st)
Troligtvis inte 4,0 procent (9 st)
Nej 8,4 procent (19 st)

Planerar regeringen och justitiedepartementet inom de närmaste månaderna lämna ett lagförslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion för att förbättra de här barnens juridiska trygghet? Och om ni inte planerar det vad är då orsaken?

Mvh

Bengt Held
Malmö

Uppdatering 1.

Jag har nu fått svar från Gustav Gellerbrant (m) som är politiskt sakkunnig på justitiedepartementet .
Hej Bengt

Precis som du skriver har ett betänkande lämnats som har remissbehandlats. Frågan bereds för närvarande i departementet. För att besvara din fråga så är proposition inte att vänta under de närmsta månaderna. Någon tidsplan för om och/eller när ett förslag på området kan komma att läggas kan jag tyvärr heller inte ge för närvarande.

Vänliga hälsningar

Gustav Gellerbrant
Trots att utredningen lämnade sina förslag redan januari 2007, för nästan fyra år sedan, så har alltså regeringen inte några planer på att lämna ett regeringsförslag de närmaste månaderna. Det är inte acceptabelt.

Positivt är dock att Thomas Finnborg (m) från riksdagens civilutskott svarat.

Hej Bengt!

Tack för din skrivelse!
Jag är nyvald riksdagsledamot ifrån Helsingborg, och har fått ansvaret för familjerättsfrågorna i den moderata gruppen i civilutskottet. Jag kommer att sätta mig in i frågan och diskutera det med den moderata gruppen.

Mvh
Thomas

Extra udda blir justitiedepartementets senfärdighet eftersom de själva i år lämnat propositionen En reformerad grundlag där ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2 är en del. Riksdagen planerar att säga ja till förslaget 25 november och lagförändringen träder i kraft 1 januari 2011.

Mycket av debatten handlar om hur riksdagen ska få andra att respektera HBT-rättigheter. Bl.a. lagar mot diskriminering inom arbetsmarknaden och HBT-rättigheter i andra länder. Men ännu ägnar sig svenska staten åt diskriminering av HBT-personer när det gäller två lagar.

1. Könstillhörighetslagen.
2. Lagen om föräldraskapspresumtion

Riksdagen röstar alltså för förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning men diskriminerar själva lesbiska kvinnor genom att inte ändra lagen om föräldraskapspresumtion. Det är något udda.


Uppdatering 2.

Riksdagen har idag haft partiledardebatt. Protokollet från debatten publiceras senare ikväll. Om det är något med koppling till HBT skriver jag en kommentar om det här på bloggen.

2 kommentarer:

 1. Jag har ofta undrat vad det är som tar sån djävla tid i just den här frågan... Det finns ingenting direkt kontroversiellt med en reform av föräldrapresumtionen för lesbiska par, och det föreligger inga juridiska problem av betydelse eller juridiska gråzoner som skulle behöva utredas.

  SvaraRadera
 2. Fredrik

  Det är nog flera orsaker till att här är kontroversiellt.

  För det första har det funnits en oro för att pappor till barn som blivit inseminerade inte ska få möjlighet att bli juridiska vårdnadshavare om det blir en automatisk föräldraskapspresumtion för lesbiska par. Trots att de inblandade egentligen vill det.

  Men som jag skrev i bloggposten föreslår utredningen att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.

  Det här är det som fått en del i övrigt homovänliga m-politiker att tveka. Här handlar det om att till dem sprida kunskap om vad utredningsförslaget faktiskt föreslår.

  Sedan är det en ideologisk konflikt som handlar om "biologiskt föräldraskap" kontra "socialt föräldraskap". Konservativa kd-politiker menar att med det här förslaget prioriterar man det sistnämnda. (det är ju ett faktum att en lesbisk maka inte kan vara biologisk förälder till sin partners barn medan en make kan vara det och oftast är det).

  Det som de där kd-politikerna lätt glömmer bort är att principen om insemination har vi redan sagt ja till, det lagreglerades i mitten på 1980-talet. Och lesbiska kvinnor kan sedan 2005 bli inseminerade vid kliniker.

  Det här förslaget om föräldraskapspresumtion är bara en logisk följd av de där förändringarna.

  Hade kd-politikerna varit logiska borde de alltså föreslagit totalförbud för inseminationer och adoptioner om de verkligen konsekvent vill prioritera biologiskt föräldraskap. (i dess mer extrema version borde de också jobba för att förbjuda skilsmässor och att föräldrar flyttar från en gemensam bostad). Att bara markera mot en följdreform som syftar till att praktiskt förbättra för en del lesbiska kvinnor blir fel. Och drabbar barnen - de som kd egentligen säger sig vilja skydda.

  Sedan är ju kd (och sd) även emot inseminationer för lesbiska kvinnor. Kanske de känner att de "accepterar" den reformen om de säger ja till utredningsförslaget. Men återigen, lagen om inseminationer för lesbiska kvinnor gäller idag och då måste kd försöka göra situationen så bra som möjligt för barnen. Även om de ideologiskt är emot den typen av inseminationer.

  Bengt

  SvaraRadera