söndag 28 november 2010

10 HBT-reformer i nästa partirapport.

Jag har nu avgjort vilka HBT-reformer jag planerar att ha med i nästa rapport om partiernas åsikter. För att materialet ska bli hanterligt har jag beslutat att ta bort de tre reformer som har koppling till EU. Visserligen har min ambition varit att integrera EU-politiken i den "vanliga" politiken. Samtidigt konstaterar jag att det nu råder enighet från sju riksdagspartiers sida (det är bara Sverigedemokraterna som ännu tvekar) om de tre reformerna.

Att Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Att Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

Inför EU-valet 2014 blir det förhoppningsvis debatt om de här reformerna om de då ännu inte är genomförda.

24 november röstade riksdagen ja till att Sverige 1 januari 2011 inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. Den reformen "försvinner" därmed också.

Kvar är då 10 HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

3. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

4. Transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.

5. Föräldrapresumtionslagen ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.

6. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.

7. Lagen mot diskriminering ska kräva att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.

8. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

9. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

10. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Partierna får sedan 2p för varje "ja" till någon av reformerna, 1p för "möjligen" och 0p för "nej". Varje HBT-reform ett parti vill avskaffa ger -1p.

Poängen blir då följande idag. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Socialdemokraterna 19p
Folkpartiet 19p
Centerpartiet 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 11p
Sverigedemokraterna 7p

När det gäller de 10 nya reformerna svarar Sverigedemokraterna "nej" till att transsexuella ska få spara könsceller. I övrigt svarar alla partierna antingen "ja" eller "möjligen".

Sd och kd vill avskaffa två reformer, att samkönade par har möjlighet att prövas för adoptioner (förutom närståendeadoptioner för samkönade par som de båda partierna vill ska vara tillåten) och att lesbiska kvinnor kan bli inseminerade vid kliniker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar