torsdag 11 november 2010

Kd säger ja till fri rörlighet för samkönade par i EU.

Igår berättade jag att Kristdemokraterna bytt åsikt och nu säger ja till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Även när det gäller politiken på EU-nivå har partiet svängt i positiv riktning. Kristdemokraterna är nu för att alla övriga 26 länder i unionen juridiskt ska erkänna samkönade äktenskap (från bl.a. Sverige) och partnerskap om paret flyttar dit.

Inför EU-valet 2009 gjorde jag en rapport om partiernas politik för homosexuella, bisexuella och transpersoner i unionen. De flesta partier var för alla fyra reformerna jag hade med i enkäten medan Kristdemokraterna sa ja till tre av dem. Det handlar om diskrimineringsskydd (sexuell läggning respektive könsidentitet) och att EU ska värna centrala mänskliga rättigheter. När det gäller frågan om fri rörlighet för samkönade par i unionen hade dock kd en reservation i sitt svar när partiet sa ja till det.
Ja, kristdemokraterna har i Europaparlamentet varit initiativtagare till en så kallad skriftlig förklaring om lika erkännande av civila partnerskap. De rättigheter som följer av lagstiftningen varierar från land till land, vilket leder till att vissa medlemsstater med sådan lagstiftning inte erkänner likkönade partnerskap från andra medlemsstater. Denna situation har vållat svårigheter för par som har utövat sin rätt till fri rörlighet. De medlemsstater som har infört lagstiftning om likkönade partnerskap menar vi ska erkänna ordningarna i andra medlemsstater med liknande bestämmelser. Ett antal medlemsstater har dock valt att inte införa några bestämmelser om likkönade partnerskap och bedömer att detta ställningstagande fortsatt är en angelägenhet för deras nationella regeringar. I dessa länder är det inte rimligt att Sverige kräver att svensk lagstiftning ska gälla, lika lite som andra länders lagar inte ska gälla i Sverige.
Sedan kommenterade riksdagens socialförsäkringsutskott i februari i år en motion om att Sverige ska jobba för att alla EU-länder ska erkänna samkönade äktenskap och partnerskap från andra länder i unionen.

Ett enigt utskott, alltså även ledamoten för Kristdemokraterna, skrev följande.
Begreppet familjemedlem i det s.k. rörlighetsdirektivet omfattar även registrerade partner, under förutsättning att den mottagande medlemsstaten behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap.

Utskottet har vid tidigare behandlingar av yrkanden om fri rörlighet för EU-medborgare och registrerade partners rätt att flytta med som make beklagat att en registrerad partner enligt direktivet inte generellt likställs med make. Utskottet har därvid, senast i betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik, uttalat förståelse för att arbetet inom EU med att ta fram t.ex. direktiv och förordningar innebär att medlemsstaterna från tid till annan tvingas till kompromisser. Utskottet ansåg dock att frågan inte fått en helt tillfredsställande lösning men hyste ändå visst hopp om att utvecklingen inom EU på sikt kunde komma att leda till att även dessa grupper kommer att omfattas av familjebegreppet.

Utskottet, som konstaterar att en registrerad partner till en unionsmedborgare för svenskt vidkommande ska räknas som familjemedlem enligt rörlighetsdirektivet, gör inte nu någon annan bedömning. Utskottet förutsätter att Sverige även fortsättningsvis verkar för att regelverket fullt ut görs ickediskriminerande.
Det handlar inte om att tvinga alla länder införa en könsneutral äktenskapslag (eller en partnerskapslag för den delen) utan om att den fria rörligheten ska gälla för bl.a. svenska samkönade par i hela unionen, inte bara de drygt hälften av länderna som juridiskt erkänner samkönade relationer i sina nationella lagar. Det har också varit den borgerliga regerings politik de senaste åren.

Med det alternativ som kd var för 2009 diskrimineras samkönade par trots att syftet inom EU är att folk fritt ska kunna röra sig mellan länder för att jobba. Det är därför positivt att Kristdemokraterna nu utan reservationer ansluter sig till Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att samkönade äktenskap och partnerskap som ingås i ett land ska erkännas i alla övriga länder om paret flyttar dit.

Ska man summera riksdagspartiernas åsikter om HBT-reformer i EU och FN blir det följande.

EU ska jobba för att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Ja: s, m, mp, fp c, v, kd
Möjligen: sd
Nej:

EU ska jobba för att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Ja: s, m, mp, fp c, v, kd
Möjligen: sd
Nej:

EU ska jobba för att alla medlemsländer ska vara skyldiga att juridiskt erkänna samkönade äktenskap och partnerskap om paret flyttar dit.

Ja: s, m, mp, fp c, v, kd
Möjligen: sd
Nej:

Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: s, m, mp, fp c, v, kd
Möjligen: sd
Nej:

Det är givetvis positivt att det nu är nästan enighet i riksdagen om viktiga HBT-reformer i EU och FN. Sedan är Kristdemokraterna (och Sverigedemokraterna) negativa eller tveksamma till många inrikes HBT-reformer och den debatten ska föras även framöver. Men det här är ett positivt tecken från kd.


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter avslöjar att Sverigedemokraterna planerar rösta nej till regeringens proposition En reformerad grundlag. En del av förslaget är att det från 1 januari 2011 ska införas ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i kapitel 2 i regeringsformen. Nu är det i.o.f.s. inte den delen som sd argumenterar emot i media men partiet har inte heller uttalat sig för det förbättrade skyddet för homosexuella och bisexuella.

Från artikeln i DN.
Han är SD:s representant i konstitutionsutskottet, som på tisdag ska rösta om grundlagen. I riks­dagens kammare fattas beslutet den 24 november.

Det är andra gången grundlagen behandlas i riksdagen. Alla grundlagsändringar måste beslutas två gånger med ett riksdagsval emellan.

SD är också emot formuleringar om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.

– Det är en diskussionsfråga om Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Vi tycker inte att det hör hemma i en grundlag, säger Jonas Åkerlund.
Argumentationen från sd är onekligen fascinerande. I flera år har de ägnat sig åt onyanserad propaganda om att "mångkulturen har förstört Sverige" och haft parollen "ge oss Sverige tillbaka". Men här vänder partiet på retoriken och låtsas som att det är tveksamt om Sverige verkligen är mångkulturellt. Men då så - det borde väl glädja sd. Då kan ni ju avskaffa ert eget parti och ägna er åt något viktigare. Typ starta en kattförening eller börja en studiecirkel i växtodling (undvik dock främmande språk för att det inte ska bli otrevligt för er).

I ett TV-program ikväll om partiets ordförande Jimmie Åkesson lär han ha kallat en journalist för "rövskalle".
– Någon måste ju avbryta en sådan rövskalle när han står och liksom är direkt oförskämd.
Vilken tur att det inte var någon invandrarkille från Rinkeby som kallade journalisten för sådant där för då hade ju kommentaren från sd varit given. "Typiskt invandrare att inte kunna bete sig hyfsat". Nu var det Åkesson från partiet som värnar "trygghet och tradition" som framförde de vackra orden. Partiet som värnar "barnen och kärnfamiljen". Att få det till att vara barnvänligt och något som sprider trygghet kanske blir svårt.

Men ett tips till Åkesson är att hänvisa till partiets vurm för traditioner. I dessa dagar då MTV har program som heter Jackass så värnar partiets ordförande av kulturella orsaker svenskklingande förolämpningar.


Uppdatering 2.

Har nyss talat i telefon med Per Svante Landelius från Socialstyrelsen. Han har bl.a. jobbat med deras förslag till en ny könstillhörighetslag som de publicerade i somras. Förslaget har varit ute på remiss i höst och enligt Landelius sammanställs och publiceras remissvaren förmodligen i december i år. Socialstyrelsen avgör då också om de vill göra några justeringar av sitt egna förslag efter att folk från myndigheten läst remissvaren. Sedan lämnar de materialet till regeringen.

Utredningsförslaget lär alltså formellt hamna hos regeringen i januari 2011. Därefter har socialminister Göran Hägglund (kd) ett ansvar att så snabbt som möjligt börja arbetet med att skriva en proposition (regeringsförslag) till en ny könstillhörighetslag.2 kommentarer:

 1. Här ser man ganska tydligt vad som händer när man bedriver politik utifrån sexuell läggning. Istället för att kommentera det fullständigt perversa i att vi genomför radikala förändringar i grundlagen - förändringar som innebär möjligheten att sätta in militär mot svenska medborgare på svensk mark, innebär ett kraftigt inskränkande av offentlighetsprincipen och en hel serie andra dumheter - firar vi att man äntligen får ta del av någon formell rätt att vara homosexuell. Och gnäller på SD. Det är riktigt tragiskt.

  SvaraRadera
 2. olguru

  "förändringar som innebär möjligheten att sätta in militär mot svenska medborgare på svensk mark, innebär ett kraftigt inskränkande av offentlighetsprincipen"

  Var i förslaget En reformerad grundlag hittar du det? Du läser nog propositionen som en viss potentat läser Bibeln.

  Offentlighetsprincipen är precis lika stark efter att den nya grundlagen börjat gälla. Och EU är vi redan med i och vi är precis som andra medlemsländer skyldiga att följa en del av EU:s direktiv. Det gäller oavsett om vi förändrar grundlagen eller inte. Precis som en svensk kommun är skyldig att följa Sveriges lagar.

  Svenska kommuner vill oftast vara kvar som en del av landet (jag vet ingen som ansökt om utträde). Orsaken är givetvis att fördelarna man får överväger de förluster av självbestämmande det onekligen medför att vara en del av ett land och ha skyldighet att följa dess lagar. Samma princip gäller för unionen. Inget land snackar seriöst om utträde. Tvärtom är det ju en lång kö av länder som vill bli en del av unionen.

  Det är trams att EU militärt skulle få rätt att attackera svenska medborgare eller danska medborgare för den delen. Eller något annat lands medborgare. Däremot säger Lissabonfördraget att om ett land attackeras (militärt, terrorism, miljökatastrofer etc) är det inte acceptabelt att övriga medlemsländer är neutrala. Då blir övriga länder skyldiga att hjälpa till, det kan då vara militärt men även ekonomiskt. Inget land är dock skyldigt att skicka trupp till något annat land - EU är inte någon försvarsunion som NATO är.

  Men Lissabonfördraget har riksdagen röstat om för något år sedan och det gäller juridiskt redan oavsett omröstningen om den nya grundlagen.

  Givetvis kan ett parti vara för att lämna EU. Det är en legitim åsikt. Men att låtsas som att förslaget till ny grundlag skulle påverka Sveriges självständighet är nonsens. För övrigt är Vänsterpartiet, som vill lämna unionen, för regeringsförslaget om en ny grundlag.

  Men jag förstår att det egentliga problemet var kritiken emot sd. För övrigt raljerade jag mot dem - det var sd som däremot gnällde om EU och mångkultur.

  Bengt

  SvaraRadera