måndag 20 november 2017

Unga transpersoner får betala för att s-mp-regeringen är oenig.Flera HBTQ-aktivister, däribland RFSL:s tillförordnade ordförande Magnus Kolsjö kritiserar, med rätta, i en debattartikel i Aftonbladet s-mp-regeringen för senfärdighet med att lämna förslag om en ny könstillhörighetslag. Regeringen hänvisar till att ärendet är "komplext". Den signalerade i våras att den skulle lämna s.k departementspromemorior redan i somras. Sedan skulle de skickas på remiss.

Låt oss då granska hur snabbt politiska beslut kan tas. Den nya borgerliga regeringen 2006 sänkte ersättningar i socialförsäkringssystemen i expressfart. Remissinstanser fick tydligen 2 (sic!) dagar på sig att lämna kommentarer om sänkt a-kasseersättning. Vad man än tycker om a-kassenivån var det problematiskt. Men så kan budgetbeslut hanteras formellt. Annorlunda är det med lagförändringar.

Två exempel där lagändringar genomfördes snabbt.

Jag har följt politiken i decennier. Jag vet två exempel där nya lagar snabbt införts. Dels handlar det om förbud emot s.k. bastuklubbar (klubbar där män har sex med män). Hösten 1986 beslutade dåvarande s-regeringen om det och processen blev hastigt genomförd. Man frångick den vanliga mer långsamma proceduren. Förbudet emot bastuklubbar avskaffades 2003.

Det andra exemplet är när s-mp-regeringen närmast i panik helomvände om flyktingpolitiken hösten 2015. Återigen kan vi tycka vad vi vill i själva sakdebatten. Jag är själv för (förutom några undantag där den blivit omänsklig) nuvarande strama flyktingpolitik. Men processen lämnade mycket i övrigt att önska. 

Unga transpersoner får betala får intern oenighet i s-mp-regeringen.

Det visar dock att en regering som är mycket angelägen om en lagreform kan genomdriva den inom ca 9 månader (där någonstans är gränsen). Det är dock inte idealiskt. Tvärtom. Utredningen om minderåriga transpersoner tillsattes av förra borgerliga regeringen. Det är alltså för mer än 3 år sedan.

Och sossar och miljöpartister hävdar det är "komplext". Det enda komplexa är förmodligen att de två partierna har svårt att enas.

Unga transpersoner får betala för det. Det är faktiskt skamligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar