torsdag 9 november 2017

Regeringen vill ge ersättning åt tvångssteriliserade transsexuella men sd tvekar.Idag har s-mp-regeringen beslutat att staten ska betala ut 225 000 kronor i ersättning till transsexuella som blivit tvångssteriliserade. Fram till 2013 var ett av kraven för att person skulle få byta kön juridiskt att hen var steril.
.... – Sterilisering som villkor för att få ändra sitt juridiska kön var ett uttryck för ett synsätt som jag och regeringen idag tar kraftigt avstånd ifrån. Det var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp, och därför lägger vi fram förslaget om statlig ersättning, säger socialminister Annika Strandhäll....  Ex gratia summan föreslås bli 225 000, vilket motsvarar tidigare ex gratia ersättning till personer som steriliserats av andra skäl, men uppräknat till dagens penningvärde. Lagen föreslås omfatta de som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, och denna ansökan har bifallits. Regeringen vill därmed inte att potentiellt integritetskränkande undersökningar ska göras av om en person faktiskt har steriliserats. Regeringen räknar med att mellan 600-700 personer kommer att ha möjlighet att söka ersättningen. Kammarkollegiet föreslås bli ansvarigt för att hantera ansökningarna. Ansökningarna om ersättning ska komma in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020.... Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.... 
En offentlig ursäkt bör lämnas till tvångssteriliserade transsexuella.

Det är välkommet att det lämnas ett konkret förslag om ersättning till berörda i gruppen. Mitt råd till RFSL, som vill ersättningen bör vara högre, är att acceptera förslaget, föreningen lär förlora om den driver det rättsligt. En mer befogad invändning från RFSL är att s-mp-regeringen inte meddelar att den ska framföra en offentlig ursäkt. En sådan lämnades i samband med att ersättning gavs åt personer (ofta romska kvinnor men även andra) som tvångssteriliserats fram till 1975. Det bör göras också för den här gruppen.

När riksdagen behandlar ärendet våren 2018 lär det bli bred majoritet för regeringens förslag. Det näst mest konservativa partiet i riksdagen, Kristdemokraterna, beslutade på sitt riksting (kongress) i september att tvångssteriliserade transsexuella bör få statlig ersättning. Sedan har vi Sverigedemokraterna. Jag har idag mailat sd-kansliet.
.... Sd var som ensamt riksdagsparti emot att avskaffa sterilitetskravet. Riksdagsledamoten Per Ramhorn har senare meddelat att det ännu principiellt är emot avskaffandet av sterilitetskravet men accepterat reformen och inte vill återinföra det. Vad tycker sd om regeringens förslag att staten ska ge ersättning åt tvångssteriliserade transpersoner enligt samma modell som ersättningar getts åt andra tvångssteriliserade grupper?...
Sd har möjlighet att skaffa mindre transnegativ politik.

Emelie Nixon
har kommenterat följande.
.... Jag är politisk sekreterare för Per Ramhorn och nu har jag pratat med honom om ditt brev. Per säger att vi väntar in propositionen innan vi uttalar oss, så vi får återkomma då....
Regeringen har signalerat att det blir en proposition i början av 2018. Därefter har oppositionspartier några veckor på sig att lämna eventuella alternativa förslag. Att sd inte direkt avfärdar statlig ersättning är förvisso ett positivt tecken. Men det kan också bara betyda att de inte formellt tagit ställning emot.

Sd har en gyllene möjlighet att skaffa sig en mindre transnegativ politik genom att stödja ersättning för tvångssteriliserade transsexuella. Om de inte tar den chansen får de skylla sig själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar