måndag 13 november 2017

Intern debatt i sd om "samvetsfrihet" för aborter.


Det här är femte  delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Tre sd-politiker som är distriktsordförande i Västerbotten, Norrbotten respektive Göteborg vill i motion VO17 att "Sverigedemokraterna inte ställer sig positiva till samvetsfrihet" och att "Partistyrelsen får i uppdrag att ta fram alternativ enligt motionen ovan, som vi ställer oss positiva till."
.... När en vårdutövare vägrar utföra vissa arbetsuppgifter, med hänvisning till privata skäl, kan nämligen patientens rätt till vård komma att äventyras. Det strider mot den svenska sjukvårdens ambition om att vården ska utgå från patientens behov och önskemål. Alternativ skulle kunna vara, men inte uteslutande. Att man lyfter bort utförandet av abort från barnmorskeutbildningen. Inför en ny yrkeskår, en vidareutbildning eller specialutbildning....
Partistyrelsen yrkar avslag på första att-satsen och bifall till den andra.
.... Sverigedemokraterna har dock hela tiden varit tydliga med att den samvetsfrihet vi ställer oss bakom gäller specifikt utförandet av abort och aktiv dödshjälp och inte en generell samvetsfrihet. Detta handlar om att vårdpersonal inte ska tvingas utsläcka mänskligt liv....  I Motion 2016/17:3478 Barnmorskans arbetsomfattning ställer sig partiet positiva till att separera barnmorskeutbildningarna så att utförandet av abort ska bli en valfri specialistutbildning, därmed kommer barnmorskor utan den utbildningen fortfarande kunna anställas för att bistå vid förlossning och annan vård av gravida kvinnor utan att behöva utföra aborter....
Sd vill sänka gränsen för fri abort.

Sverige bör inte införa "samvetsfrihet". Varken kristna, muslimer eller någon annan grupp ska ha rätt att vägra göra det som förväntas av dem på sin arbetsplats. Viktigt att konstatera är att sd även vill sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. En sen abort blir dock inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den. Hur barnmorskeutbildningen ska vara är en annan debatt.

Riksdagsledamoten Josef Fransson (bilden) vill i motion KU05 att "Sverigedemokraterna inom organisationen och i kommunikationen ska vårda språket genom att bibehålla " –man" i våra titlar och förkasta användandet av " –person"."
... I rask takt håller det offentliga Sverige på att byta ut påstått icke könsneutrala titlar. Tjänsteman blir tjänsteperson, talesman blir talesperson, justeringsman blir justeringsperson, och så vidare.... Faktum är dock att "man" i sammanhanget betyder människa, vilket språkvetare är tämligen överens om....
Principiellt rätt med könsneutrala yrkesbeteckningar.

Partistyrelsen rekommenderar avslag på motionen
.... Det är givetvis olyckligt att personer känner sig kränkta på grund av bristande språkkunskaper. Partistyrelsen är av uppfattningen det skulle vara bättre att upplysa dessa personer om att begrepp som tjänsteman, inte innebär att personen tillhör ett särskilt kön, framför att försöka förändra språket. Namnen på partiorganisationens befattningar är däremot inte en fråga för Landsdagarna att besluta om....
Språkvetare är hyfsat ense om att "man" kan tolkas som människa. Att de gemensamt skulle vara för att "tjänsteman" bör behållas och inte ersättas med "tjänsteperson" är inte sant, tvärtom. Principiellt är det rätt att byta till "tjänsteperson" även om det förvisso inte är en av de viktigaste reformerna. När det gäller att byta "man kan tycka" till "en kan tycka" gör jag inte det därför att det senare enligt min subjektiva bedömning är språkligt fult.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar