fredag 10 november 2017

I sd:s Sverige ska svarthåriga ungar straffas för vad deras föräldrar gjort.

23-26 november håller Sverigedemokraterna sina landsdagar (kongress) i Norrköping. Det har lämnats fyra sakpolitiska program från arbetsgrupper.

2013 beslutade riksdagen (alla partier förutom sd) att Sverige skulle gå från ha en av de mest restriktiva lagarna för vård för tillståndslösa (papperslösa) i Västeuropa till att få den mest generösa. En del i den nya politiken var bra. Att vuxna tillståndslösa slapp bli betalningsskyldiga för akutvård vilket de varit tidigare. Minderåriga i gruppen hade även tidigare fått möjlighet till vård på samma villkor som de som har uppehållstillstånd. Det fanns dock delar där det blev för generöst. Vuxna tillståndslösa borde inte fått rätt till "vård som inte kan anstå". Patientavgifterna blev betydligt lägre för tillståndslösa än för människor med uppehållstillstånd. Det bör omprövas. Det är bra att även Moderaterna tydligen blev för det vid sin stämma (kongress) tidigare i höst.

Förfärande förslag från sd.

Men när man granskar förslaget till sjukvårdspolitik för sd finns det en del förfärande förslag. Det är en radikal försämring även jämfört med det regelverk som fanns före 2013.
.... I vårt Sverige ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten ska aldrig hotas. För annan vård sätts däremot gränser. Vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd ska ha fri tillgång till akutvård samt vård som inte kan anstå. För obegränsad tillgång till vården ska det dock finnas ett kvalificeringssystem baserad på taxerad inkomst. Alternativt ska de på egen hand finansiera vården genom till exempel en sjukförsäkring eller särskilda lån. För asylsökande vuxna och barn gäller att de bör erbjudas akutvård medan övrig vård finansieras på egen hand. Personer som vistas i landet illegalt ska endast få tillgång till akutvård, och dessutom ha betalningsansvar för denna....
Partiet argumenterar för privata sjukförsäkringar.

Partistyrelsen rekommenderar att formuleringarna ska godkännas förutom "baserad på taxerad inkomst" som de vill ska tas bort. T.o.m sd-ledningen fattar att det kanske ger fel signaler att antyda att inkomsten ska avgöra möjligheten till vård för vissa grupper.

Det förs en legitim debatt i flera partier om det ska införas en kvalificeringsperiod för nya invandrare att få full tillgång till alla sociala rättigheter. Jag är för att resonera om det men brukar vara tydlig med att det dock inte bör gälla sjukvården. Fascinerande att sd som annars, med rätta, kritiserar nyliberaler som vill att privata sjukförsäkringar ska vara avgörande för möjlighet till vård nu själva är positiva till det. Om det gäller icke-medborgare.

Sd:s politik är cynisk emot barn till asylsökande.

Det allvarligaste är dock konsekvenserna för barnen. Vuxna asylsökande och tillståndslösa har ett visst ansvar för sin situation. Men barnen tvingas följa med. De väljer inte. Givetvis ska barn till tillståndslösa och asylsökande få vård på samma villkor som andra barn (det hade de även före 2013). Det vill nu sd ta bort. I deras Sverige ska svarthåriga ungar straffas för vad deras föräldrar gjort.

Det är faktiskt en cynisk och omänsklig politik.


Uppdatering 1.

Betalningsskyldig.

Betalningsansvar och betalningsskyldig betyder att patienten får en räkning för den totala kostnaden, utan skattesubventioner. Om en operation kostar 30 000 kronor debiteras personen det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar