torsdag 16 november 2017

Mp tvekar ännu om altruistiskt surrogatmödraskap.


Jag mailade Miljöpartiet för någon vecka sedan.
.... Vad tycker mp idag om att införa altruistiskt surrogatmödraskap?...
Mattias Kristoffersson från partiets riksdagskansli har mailat.
.... Frågan om surrogatmödraskap är komplicerad och rymmer många, ibland svåra, etiska ställningstaganden. Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan men vi är tydliga med att barnperspektivet alltid måste värnas och att en långsiktigt hållbar lösning behöver hittas för de barn som har tillkommit genom surrogatmödraskap....
Medan Socialdemokraterna på sin kongress i våras tog ställning emot altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmödraskap tvekar alltså det andra regeringspartiet mp ännu. Bland övriga riksdagspartier är Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna för reformen medan Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är negativa.

Mp-representanten i Statens medicinsk-etiska råd för reformen.

En utredning om föräldraskap föreslog 2016 att altruistiskt surrogatmödraskap inte ska tillåtas och de flesta remissinstanser höll med om det. Flera remissinstanser var dock för reformen bl.a  Statens medicinsk-etiska råd, RFSL, RFSU, Sveriges advokatsamfund och Föreningen för surrogatmödraskap. Sahlgrenska akademin, Karolinska universitetssjukhuset och Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin var positiva till det restriktiva system som tydligen finns på Nya Zeeland.

Statens medicinsk-etiska råd är den "tyngsta" remissinstansen till utredningen. De är permanent engagerade för att just resonera om vård och etik. Ungefär hälften av dess ledamöter är politiker. Representanterna för m, mp, c och l stödde rådets positiva yttrande om altruistiskt surrogatmödraskap, de från v och kd gjorde det inte. Representanterna för s och sd var inte närvarande när remissyttrandet beslutades. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition våren 2018 om förslagen från utredningen.

Debatt i riksdagen.

Sofia Fölster
(m) lämnade i riksdagen en s.k. interpellation för några månader sedan om surrogatmödraskap. Hon och hennes partikollega Niklas Wykman kritiserade i en debatt (§ 7 i protokollet) s-mp-regeringen och justitieminister Morgan Johansson (s) för att den inte är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap.

I Europa är surrogatmödraskap lagreglerat i Storbritannien, Nederländerna och Ungern.

Jag är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Men reglerna bör vara tydliga om aborter och ångerrätt.

1. Abort.

En surrogatmamma ska alltid få göra abort inom lagens gränser precis som andra gravida personer. Det kan tyckas vara en självklarhet men det är viktigt att det blir tydligt i ett lagförslag. Om det mot förmodan kommer att finnas avtal som begränsar aborträtten ska de betraktas som juridiskt ogiltiga.

2. Ångerrätt.

En surrogatmamma ska alltid få behålla barnet vid dess födsel. Allt annat vore ju fullständigt omänskligt emot den person som är gravid. Statistik från USA (där även kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet i flera delstater) visar tydligen att det är synnerligen ovanligt att en surrogatmamma ångrar sig men ett lagförslag i Sverige bör ha beredskap för att det kan bli sådana situationer.

Vid punkt 1 och 2 får hen (det kan finnas personer som är juridiska män som blir gravida) betala tillbaka eventuella ersättningar och även det får regleras i lagen. Men det måste vara hens val fram till personen lämnar ifrån sig barnet. Det ska hen varken behöva tvista om i eller utanför domstol. Är det så att en man donerat sperma bör det tydliggöras att han ska ha rättighet (och eventuellt skyldighet) att få delad vårdnad om barnet. Men just de här juridiska detaljerna är viktiga att reda ut. USA har en rättstradition där privata avtal har en starkare ställning och statliga regleringar betyder mindre och därför är det vanskligt att kopiera det systemet även om Sverige bara tillåter altruistiskt surrogatmödraskap. Om altruistiskt surrogatmödraskap införs bör det anpassas till den tradition av jämställdhet och skydd för den svagare partnern som finns här inom juridiken.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar