måndag 13 november 2017

Sd har delvis rätt i sin kritik emot genusvetenskap.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Ungsvenskarna, sd.s ungdomsförbund, vill i motion SU23 att "partiet på riktigt ska driva frågan om att avveckla genusvetenskap i högskoleprogrammens utbildningsplaner" och att "partiet ska driva frågan om att helt strypa finansieringen av olika typer av genusstudier." Partistyrelsen vill att motionen bör betraktas som besvarad.
....Partistyrelsen är överens med motionärerna om att högskolor och forskning ska hållas fri från agendasättande ideologier. Partistyrelsen anser vidare att all undervisning måste vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet, vilket också närmare beskrivs i Sverigedemokraterna skolpolitiska program. Partistyrelsen kan med detta som grund konstatera att partiet redan idag driver politik för en sansad genusforskning....
En del feminister har svårt att erkänna att problem är komplexa.

Sd och Ungsvenskarna bedriver en hätsk och ibland osaklig kampanj emot genusvetenskap, den saknar sans och balans. Genusvetenskap kan, när den fungerar bra, bidra till kunskap om jämställdhet. Den bör finnas kvar.

Trots det kan kritiken inte avfärdas. Problemet är att en del genusvetare och feminister har bristande ödmjukhet inför andra perspektiv. Svårigheter att att erkänna att problem ofta är komplexa. Liberala Expressens ledarsida hade igår en bra artikel om det när det gäller universitet och högskolor. I Storbritannien finns ett uttryck "political correctness gone mad". När den berättigade viljan att ge människor samma möjligheter ibland används för att motivera absurda metoder.

Och det gagnar inte jämställdheten, jag lovar.

Sd vill förbjuda omskärelse av pojkar.

2 sd-politiker vill i motion FBC03  att det ska vara med i sd:s barnprogram att "könsstympning av pojkar skall förbjudas.".
.... Nu när barnkonventionen blir lag kommer det att finnas stöd i lagtexten till även ett förbud av könsstympning av pojkar. Ett exempel ur Barnkonventionen: Artikel 24 3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa....
Partistyrelsen vill avslå motionen.
..... Partistyrelsen.... delar motionärens åsikt, att omskärelse av pojkar utan medicinska skäl ska vara förbjudet enligt lag i Sverige. Det är också något som partiet i olika sammanhang har framfört. I Inriktningsprogram för en sverigedemokratisk landstingspolitik – 2016, kapitel 2 Hälso- och sjukvård tar Sverigedemokraterna ställning för att omskärelse av barn utan föreliggande medicinska skäl inte ska vara tillåtet och inte vara en del av landstingets verksamhet. Partistyrelsen anser därför att en motsvarande skrivelse i Barnprogrammet inte är nödvändig....
Att förbjuda omskärelse direkt är fel.

Sverigedemokraterna vill förbjuda omskärelse av pojkar direkt, Vänsterpartiet på sikt. Jag håller med v där. Strategin bör vara att först påverka berörda grupper, i Sverige judar och muslimer.
Senare ett förbud. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt. Det blir en logisk förändring eftersom vi har ett totalförbud mot omskärelse av flickor. Även "prickning" av klitoris på en flicka, som är ett mindre ingrepp än att ta bort förhud på en pojke, är förbjudet i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar