torsdag 27 januari 2011

Socialdemokraterna för första gången för alla HBT-reformer.

Socialdemokraterna säger nu ja till att i regeringsformen införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Det betyder att partiet för första gången någonsin är för alla centrala HBT-reformer. Ett annat resultat är det egentligen är riksdagsmajoritet för varje viktig HBT-reform.

Jag mailade s i december om att partiet bör säga ja till att transpersoner ska få skydd av diskrimineringsförbudet i regeringsformen. Sedan I januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet.

Regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) har med diskrimineringsförbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Och där Sverige ännu har en könstillhörighetslag som medför tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt vill byta kön.

Sedan tidigare är Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för den typen diskrimineringsskydd i regeringsformen för transpersoner och nu alltså även Socialdemokraterna. Därmed är det bara Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som ännu tvekar.

Börje Vestlund, öppet homosexuell s-riksdagsledamot har mailat bl.a. följande svar.
När det gäller din konkreta fråga om vi socialdemokrater står bakom kravet att transpersoner ska ingå regeringsformen, är svaret på frågan ja....

Frågan om transpersoner i regeringsformen kommer att fortsätta att behandlas men när det blir klart vet jag inte.
Det är viktigt att förtydliga att det här handlar om en princippolicy för både s och andra riksdagspartier som är för reformen. Inget parti förväntar sig att man strax efter en nyss genomförd grundlagsförändring (som bl.a. betydde bättre diskrimineringsskydd för homosexuella och bisexuella från årsskiftet) ska starta en ny utredning. Det lär dröja några år. Sedan krävs det också två riksdagsbeslut med val emellan. Trots det är det viktigt att partierna redan nu är tydliga med att transpersoner vid nästa utredning bör få ett bättre skydd mot diskriminering.

Jag brukar i mina partirapporter i samband med Stockholm Pride ge partierna poäng. 2p för varje "ja", 1p för "möjligen" och 0p för "nej". För varje reform ett parti vill avskaffa får det -1p.

Partiernas poäng januari 2011. Maxpoäng är 20.

Socialdemokraterna +1p till 20p
Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 7p

Därmed är fem partier, med tillsammans ca 58 % av riksdagsledamöterna, för alla viktiga HBT-reformer.

Det är mycket snack om handboll i dessa dagar med Sverige i semifinalmatch imorgon fredag. Inom HBT-politiken är det nu Fredrik Reinfeldt (m) och Göran Hägglund (kd) som har bollarna. Det är deras ansvar att regeringen de närmaste åren kan leverera nya reformer. Det är deras ansvar att Sverige så småningom kan nå i mål inom HBT-politiken.


Uppdatering 1.

Här är de 10 nya reformer som jag använder för att granska hur HBT-vänliga riksdagspartierna är.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd, kd
Nej:

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd, kd
Nej:

3. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd, kd
Nej:

4. Transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: kd
Nej: sd

5. Föräldrapresumtionslagen ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.

Ja: s, m, mp, fp, c, v
Möjligen: sd
Nej: kd

6. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

7. Lagen mot diskriminering ska kräva att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Ja: s, mp, fp, c, v. kd
Möjligen: m, sd
Nej:

8. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

9. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: m, sd
Nej:

10. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd
Möjligen: sd
Nej:

Sd och kd vill avskaffa två HBT-reformer som riksdagen redan infört.

Att samkönade par ska få möjlighet att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de båda partierna är för)
Att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker.

Kristdemokraterna vill visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en "giftermålslag", är könsneutral får de inget minuspoäng för det.


Uppdatering 2.

Det är alltså två riksdagspartier som är HBT-negativa och har en betydligt sämre politik inom området än övriga, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Idag samlas kd-politiker till partiets kommun- och landstingsdagar, en konferens.

Göran Hägglund, partiets ordförande, skriver idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet bl.a. följande.
Ändå har Kristdemokraterna så ofta stått ensamma på den politiska arenan i vårt försvar för den enskilde, dess integritet och nära gemenskaper.
Argumenteringen blir något hycklande när min genomgång av partiernas attityder till diverse HBT-reformer avslöjar att kd, tillsammans med sd, är ensamma i riksdagen om att ännu inte säga ja till att avskaffa krav på tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella. Partier för integritet?

Kd är, återigen tillsammans med sd, ensamma om att vilja försämra samkönade pars möjlighet att få en fungerande familj med barn. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Partier för nära gemenskaper?

Den nya partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson får i Dagen frågan om kd ska "ändra inställning i hbtq-frågor". och svarar.
- Både ja och nej. Med en kristen värderingsgrund kan vi inte göra skillnad mellan människor beroende på vem man är. Däremot tänker vi inte ändra vår ståndpunkt när det gäller till exempel könsneutrala äktenskap, helt enkelt för att vi tycker att vi har ett bättre förslag på den punkten.
Svaret är något svårtolkat. För kd har i flera år försökt snacka om att alla människor är lika värda men trots det har partiet velat att samkönade par ska ha färre juridiska rättigheter än olikkönade par. För 20 år sedan var de emot varje juridiskt erkännande av homorelationer.

När det gäller äktenskapslagen är det i sig inga problem att kd vill att den ska bli civilrättslig, att borgerliga äktenskap ska vara de enda som har juridisk verkan. Problemet är att de vill avskaffa ordet äktenskap eftersom de inte tycker samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap. Här bör partiet byta politik och istället jobba för en civilrättslig könsneutral äktenskapslag.

Det bör förtydligas att förnyelsen av kd:s HBT-politik inte lär bli snabbare med Mats Odell som partiordförande, tvärtom. Även om Hägglund och Odell är hyfsat nära varann politiskt är den senare något mer konservativ och HBT-negativ. Hans chanser att bli ordförande är dessbättre mycket små, trots några nomineringar.

Dagen har även en artikel med koppling till Sverigedemokraternas försök att värva HBT-sympatisörer trots att partiet är ännu sämre än kd när det gäller reformer för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner.
Alan Cooperman, ledare för Pew Forum, menar att rapporten visar att påståenden om muslimsk invandring i Europa inte alls stämmer, rapporterar Reuters.

Han säger att den muslimska minoriteten i Europa kommer att växa till cirka 10 procent av den totala befolkningen i flera europeiska länder, men där stannar det.

- Det är lång från det scenario om ett framtida "Eurabien" som populister menar, säger Alan Cooperman.
Jag har ofta här på bloggen kritiserat att alla muslimska samfund är homofientliga. Men jag vänder mig även tydligt emot den propaganda som Sverigedemokraterna använder för att försöka värva HBT-personer, att Sverige får ett system som Iran om några decennier "om vi inte kraftigt begränsar invandringen". Det är inte sant, både därför att födelsetalen sjunker även bland muslimer i Europa och därför att det precis som bland kristna äger rum en sekularisering. En del muslimer har för övrigt flytt Iran just därför att de ogillade systemet där.

Positivt att integrationsminister Erik Ullenhag (fp) vill starta en offentlig debatt om religionens gränser, extra viktigt för de HBT-personer som har det svårt i homofientliga kristna eller muslimska miljöer.


Uppdatering 3.

När jag återigen kollar min bloggpost konstaterar jag att jag skrivit fel poäng för sd. Det ska inte vara 10 utan 7. Har nu rättat till det. Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som inte är för någon ny HBT-reform. De är emot en reform och vill avskaffa två. I övrigt svarar de "möjligen".

10 kommentarer:

 1. Gör vad du vill men förvänta dig inte att andra ska betala för det. Dina pengar = din frihet. I min (kärn-) familj får t.ex. själva betala den fulla kostnaden för våra tandvårdskostnader och för vår dotters glasögon och linser. Varför ska jag då betala för någon annans bevarande av könceller eller hans/hennes könsoperation?

  Och så kan man förstås ha olika ord för olika saker.

  Ha det bra!

  SvaraRadera
 2. Lennart

  Enligt din presentation jobbar du som forskare. Du är tydligen även kristen.

  Trots (?) det här jämför du ett juridiskt byte av kön med att byta glasögon. Hur okunnigt och empatilöst är det inte det.

  Sedan vill jag hävda att du är direkt okunnig om tandvårdsförsäkringen. Den var redan tidigare subventionerad med skattepengar och har blivit det än mer de senaste åren. Sedan håller jag med om att kostnaderna för individen ännu är för höga. Men får du en dyr tandläkarkostnad betalar skattepengar en betydande del av det. Minderåriga har avgiftsfri tandvård.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. "I min (kärn-) familj"

  Förresten varför skriver du kärnfamilj? Tror du att kärnfamiljer eller familjer generellt betalar högre avgifter för vård än vad andra gör?

  Uppskatta om du trivs med ditt biologiska kön, det gör jag. Vem skulle egentligen vilja byta ut det mot flera års prövande utredningar, rädsla för hur operationerna ska fungera, fördomar när man ska fungera i sitt nya kön. Det låter nästan som om du tror transsexuella byter juridiskt kön mest som en ploj och för att vältra kostnader på andra. Så är det inte.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Din partipoänglista ger jag inte mycket för. Enligt naturens ordning borde rangordningen vara den rakt motsatta. Men kopplingen till vad som är naturligt och normalt brukar förstås inte gillas av HBTQ-rörelsen.

  SvaraRadera
 5. Gunnar

  Nej, du tillhör förlorarna i samhällsdebatten. Bra du förtydligade det. en kompakt majoritet är för lika rättigheter för HBT-personer.

  Dessbättre. :-)

  Att du ogillar listan är för mig en komlimang. Det vore förfärligt om du berömde den. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Förlorare? Nej, jag känner mig som en absolut vinnare. Jag står ju på samma sida som naturen och den naturliga ordningen för människans och djurens fortbestånd.

  De verkliga förlorarna är HBTQ-kören och de politiskt korrekta medierna och politikerna som trotsar Guds och naturens ordning och försöker normalisera det onormala och onaturliga. Och så gör de mot bättre vetande. Det kallar jag förlorarmentalitet av rekordklass.

  SvaraRadera
 7. Gunnar

  Homosexualitet existerar även bland djur.

  Din forlorarmentalitet är av rekordklass när du är så desperat att du måste bland in Bibelargument. Men bra du tydliggör att homofientligt extremism inte bara existerar bland muslimer utan även bland kristna. :-)

  Vi i HBT-rörelsen har fått igenom nästan alla våra reformer. Så blir det när man har rättvisan på sin sida medan du Gunnar verkar ha avundsjukan och orättvisan på din sida.

  Jag ska inte kommentera vilka förträngda homosexuella känslor du har inom dig som du känner du måste motverka genom att i debatter jobba emot HBT-rättigheter. Men från USA är det tydligt att de som mest ivrigt jobbar emot HBT-rättigheter ofta försöker bekämpa homoerotiska känslor inom sig själva. Se alla homofoba pastorer som avslöjats ha haft sex med unga män av samma kön.

  Kram på dig Gunnar. Det kan du behöva. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 8. Homosexualitet i djurvärlden får ändå ses som en mycket avvikande och tämligen sällsynt företeelse. I annat fall skulle djuren sluta att reproducera sig själva i tillräcklig omfattning och på sikt dö ut.

  Du och dina HBT-vänner må kalla er för segrare och att ni har "rättvisan" på er sida. Men begreppet "rättvisa" är sällan entydigt. Vad som nu ser som "rättvist" kan likväl vara helt felaktigt utifrån objektiva kriterier som naturens egen ordning och vad som är normalt eller avvikelser från det normala.

  "Tyvärr" gissade du helt fel angående min sexuella läggning. Jag har inga homosexuella böjelser. Men tack i alla fall för kramen! Det är ju tanken som räknas.

  SvaraRadera
 9. Gunnar

  Djur är homosexuella, heterosexuella eller bisexuella precis som människoar. Om man nu ska överföra begreppen från människor till djur vilket är tveksamt men en helt annan debatt. För dig handlar sex tydligen bara om fortplantning.

  Du är lika objektiv som en legosak. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 10. En anonym människa har här skrivit saker som "bögmaffia".

  Jag vill förtydliga att varje kommentar som innehåller motsvarande typ av ord direkt blir raderade och vederbörande blir också raderad om han eller hon skriver något nytt i samma debatt.

  Det som om jag skulle skriva att en bloggare med judiska ursprung vore en del av "judemaffian". Det är en helt oacceptabelt retorik. Att den som skrev bögmaffian själv har bytt kön juridiskt bevisar bara det jag skrev här på bloggen om att en del bögar och lesbiska är transfober och en del transpersoner är homofober.

  Bengt

  SvaraRadera