onsdag 26 januari 2011

Inget avskaffande av tvångssterilieringar 2011.

Regeringen presenterar på sin hemsida vilka propositioner (regeringsförslag) och skrivelser de planerar lämna fram till september. Tyvärr måste man konstatera att det nästan inte är med något som har koppling till HBT-området. Allvarligast är att den borgerliga regeringen och socialminister Göran Hägglund (kd) återigen nonchalerar transsexuellas behov av en ny könstillhörighetslag.

Den nuvarande lagen om "könsbyten" som är från 1972 är föråldrad och diskriminerande och innehåller bl.a. krav på tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar. Ett annat krav är svenskt medborgarskap vilket inte är förenligt med EU-rätten.

Den borgerliga regeringen har genomfört flera viktiga HBT-reformer de senaste åren men det är nog inte någon tröst för de transsexuella som har det svårt när de ska byta kön juridiskt. Allvarligast kritik förtjänar Kristdemokraterna som i praktiken är det parti inom Alliansen som blockerar reformen genom att inte skaffat sig några officiella åsikter medan Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet är för en frihetlig könstillhörighetslag. Men även de tre senare partierna förtjänar kritik för att inte tydligare prioriterat en förändring av lagen i förhandlingar med kd.

Det här betyder att det garanterat inte blir någon ny könstillhörighetslag från 1 juli 2011 men det var väntat. Värre är att det nog inte blir någon lagförändring från 1 januari 2012 heller om regeringens planering följs. Om regeringen lämnar en eventuell ny proposition tidigast i oktober är det tveksamt om riksdagen hinner behandla den innan den avslutar sitt arbete för året i mitten av december.

Socialstyrelsen har gjort en egen utredning av en ny könstillhörighetslag. Förslaget har varit ute på remiss och planeringen är att det ska lämnas till regeringen inom de närmaste veckorna.

Beatrice Ask planerar inte att lämna någon proposition de närmaste månaderna om att likställa reglerna för föräldraskapspresumtion för samkönade och olikkönade par. Återigen är tre av partierna för reformen, m, fp och c, medan kd är emot och blockerar. Och ingen proposition kan lämnas utan att alla regeringspartierna godkänt innehållet.

EU och hiv.

Som jag bedömer är det bara skrivelsen Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2010 som har någon koppling till HBT-området eftersom det är på agendan inom unionen och Sveriges regering är bland de som tydligast engagerar sig. Indirekt koppling (eftersom många av de som har hiv är män som har sex med män) har skrivelsen ILO:s rekommendation om hiv/aids i arbetslivet som regeringen planerar lämna i september.

När det gäller lagar mot diskriminering är regeringens plan att i juni publicera propositionen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Att diskriminering p.g.a. ålder ska bli förbjudet inom alla samhällsområden (precis som det redan är för sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc) istället för som idag främst inom arbetsmarknaden. Det betyder att lagen mot diskriminering blir mer konsekvent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar