måndag 3 januari 2011

HBT med i regeringens brev till Migrationsverket. Men inte till Rikspolisstyrelsen.

Från och med i lördags har Sverige ett förbud i regeringsformen kapitel 2 mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Därmed bedömer jag att det bara är två lagförändringar kvar för homo- och bisexuellas rättigheter.

1. Att reglerna för föräldraskapspresumtion är olika för (gifta) lesbiska och (gifta) olikkönade par.
2. Att arbetsgivare i lag ännu inte har någon skyldighet att förebygga och vidta aktiva åtgärder mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning medan de är tvungna att göra det när det gäller kön, etnicitet och religion.

Det visar hur långt Sverige, dessbättre, nått inom det här området. Men nöjda bör vi vara först när vi nått i mål. Och för transpersoner är det ännu många brister bl.a. den föråldrade och diskriminerande könstillhörighetslagen. En del reformer är inte reglerade i lag utan avgörs av någon myndighet bl.a. gäller det för blodgivningsregler för män som har sex med män (Socialstyrelsen är främst ansvarig). Och det internationella arbetet är givetvis också viktigt.

På tal om myndigheter har den borgerliga regeringen som vanligt varje år i december gett direktiv till de olika myndigheterna i s.k. regleringsbrev. De är samlade på Ekonomistyrningsverkets hemsida.

HBT är en del av regleringsbrevet till Migrationsverket.
Migrationsverket ska särskilt redovisa hur myndigheten arbetar med långsiktig kompetensförsörjning samt med att bibehålla och vidareutveckla kompetensen rörande etiska frågor och mänskliga rättigheter.

I redovisningen ska också ingå en analys av kompetensbehovet för Migrationsverkets personal när det gäller kvinnor och barn samt särskilt utsatta grupper såsom HBT-personer och personer med funktionsnedsättningar.
Den då nya borgerliga regeringen införde december 2006 att myndigheten ska förbättra sin kompetens om HBT-flyktingar och det har sedan varit med varje år. Nytt är däremot följande i det senaste brevet till Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen ska under 2011 genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer.... Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2012.
I regeringens brev till SIDA skriver man om HBT-rättigheter i den del som handlar om Afrika. Socialstyrelsen får 2 miljoner att fördela till föreningar "som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck som utsatts för våld i nära relation"

Däremot förtjänar den borgerliga regeringen kritik för att kampen mot hatbrott återigen saknas i regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen. Det har varit med tidigare, några år när Sverige hade en socialdemokratisk regering och även i den borgerliga regeringens direktiv december 2006.

Visserligen argumenterar regeringen för att de bytt "system" och inte använder direktiven som en "prioriteringslista" utan främst fokuserar på sådant som ska återrapporteras till regeringen. Men det hade givetvis haft ett viktigt symbolvärde om arbetet emot hatbrott varit en del av regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen, och även Åklagarmyndigheten för den delen.

Dagens Nyheter har förresten artiklar idag om den nya könsneutrala äktenskapslagen i Portugal och vilka andra länder som tillåter bögar och lesbiska att gifta sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar