onsdag 26 januari 2011

S och sd lämnar gemensamma alternativa förslag men inte om transpersoner.

När det gäller riksdagens arbete har Justitieutskottet publicerat sitt betänkande (rapport) Straffrättsliga frågor. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar tillsammans reservationer (alternativa förslag) om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp och att könsidentitet explicit ska bli omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott.

Trots att fp och c är för båda reformerna och kd är positiva till den senare föreslår regeringen inga förändringar. Orsaken är att de inte kunnat enas eftersom m ännu tvekar (och kd när det gäller transpersoners skydd av hetslagen).

Sverigedemokraterna har lämnat många reservationer. Förvånande nog flera gånger tillsammans med Socialdemokraterna och någon tillsammans med Vänsterpartiet trots att de båda senare partierna sagt att de aldrig ska ha något som helst samarbete med sd.

Alliansen får dock majoritet när det gäller alla frågorna, ofta med stöd av sd. Det gäller bl.a. kommentarerna om hetslagen och straffskärpningslagen.

Förslag till motion till Cuf-stämman i juni.

Vill förresten meddela att jag mailat förbundsstyrelsen och distriktsordförendena i Centerpartiets ungdomsförbund. Syftet med mailet är att någon eller några av dess medlemmar lämnar en motion till deras stämma (kongress) i juni i år om att Cuf ska bli för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga diskriminering när det gäller alla de sju diskrimineringsgrunderna i lagen.

Från mailet.
Cuf är nu för alla centrala HBT-reformer förutom den här som ni enligt presidiet i er förbundsstyrelse ännu tvekar om. Fyra andra ungdomsförbund, Luf, Ssu, Grön ungdom och Ung vänster är för alla HBT-reformer vilket även flera riksdagspartier bl.a. Centerpartiet är.

Cuf har givetvis rätt att vara principiellt emot att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga någon typ av diskriminering men då bör ni tydliggöra på stämman att ni har den åsikten och säga ja till att avskaffa nuvarande sådana krav på arbetsgivare och utbildningsansvariga. Men när den typen av krav är kvar när det gäller vissa grupper bör de även omfatta övriga grupper i lagen mot diskriminering.

Nuvarande lag är godtycklig, inkonsekvent och rangordnar vissa typer av diskriminering före andra när det gäller att förebygga diskriminering. Det är inte acceptabelt och bör inte vara acceptabelt för ett liberalt ungdomsförbund som Cuf.

Jag vill förtydliga att jag är en varm anhängare av bättre villkor för företagen, för regelförenklingar och sänkta skatter. Men den här reformen handlar om en annan viktig liberal princip, att motverka diskriminering i samhället och att få lagarna konsekventa.
Sista motionsdag till Cuf-stämman i år är 13 mars. Vill du kontakta förbundsstyrelsen i Cuf är det möjligt här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar