måndag 24 januari 2011

M tvekar ännu om diskrimineringsskydd i regeringsformen för transpersoner.

I december förra året skrev jag till flera riksdagspartier om att de bör jobba för att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet (transpersoner). Mats Gerdau, riksdagsledamot för Moderaterna, har idag mailat och berättat att partiet inte är för reformen.
Tack för ditt mail, jag svarar på det för moderaternas räkning.

Moderaterna strävar efter ett samhälle där alla bemöts och bedöms som de individer de är. Vi vill att alla ska ha rätt till respekt för sin person och sina känslor – oavsett sexuell läggning eller kön. Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter. Roligt att du noterat att moderaterna förnyat sin inställning i olika HBT-frågor.

Precis som du skriver i ditt mail valde regeringen att i proposition 2009/10:80 inte behandla remissinstansernas förslag till ytterligare ändringar av det grundlagfästa diskrimineringsskyddet i 1 och 2 kap regeringsformen på grund av brist på underlag i lagstiftningsärendet.

Trots att diskrimineringsgrunden ”könsidentitet” inte står utskriven i 1 kap 2 § regeringsformen är den inte exkluderad. Eftersom de otillåtna diskrimineringsgrunderna som står skrivna i 1 kap 2 § regeringsformen endast är exemplifierande och inte uttömmande, kan transpersoner vid prövning komma att omfattas av skyddet i 1 kap. 2 § regeringsformen. Det åligger det allmänna att motverka diskriminering även på grund av andra – liknande – osakliga omständigheter som gäller den enskilde som person. Om det, efter en prövning, visar sig att lagstiftningen inte ger tillräckligt skydd mot diskriminering är vi beredda att diskutera frågan på nytt.

Den reformerade grundlagen är resultatet av en gemensam överenskommelse där man valde att inte genomföra ytterligare ändringar än att införa diskrimineringsskyddet ”sexuell läggning” av det grundlagfästa diskrimineringsskyddet i 2 kap 15 § RF. Konsensus i grundlagsfrågor syftar till att ge oss stabilitet, med grundlagar som har legitimitet över tid.
Det är givetvis positivt att Moderaterna är beredda att diskutera den här reformen igen senare. Men trots förtjänar partiet kritik för att de inte har ett tydligare engagemang för att transpersoner ska få samma skydd mot diskriminering som flera andra grupper.

Det är sant det Gerdau skriver, att regeringsformen kapitel 1 paragraf 2 inte är uttömmande när det gäller uppräknande av gruppegenskaper.
Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Men trots det har det givetvis ett värde i sig att "könsidentitet" hamnar med där. Det var ju orsaken till att riksdagen 2002 röstade ja till att bl.a. "sexuell läggning" skulle vara med i paragrafen. Sedan 1 januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet.

Regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) har idag med diskrimineringsförbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Och där Sverige ännu har en könstillhörighetslag som medför tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt vill byta kön. Tyvärr har kd hittills blockerat ett avskaffande av de absurda kraven.

Vad Mats Gerdau menar med "kan transpersoner vid prövning komma att omfattas av skyddet i 1 kap. 2 § regeringsformen" är otydligt. Han borde veta att kapitel 1 är en s.k. målsättningsparagraf. D.v.s den är inte juridiskt bindande för domstolar (och kan inte prövas juridiskt) men däremot symboliskt viktig.

Fyra riksdagspartier, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet, är för att i regeringsformen förbjuda diskriminering av transpersoner. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, och alltså även Moderaterna, tvekar ännu. Socialdemokraterna har ännu inte svarat i sak men meddelat att de nog gör det senare den här veckan.

Två länder, Ecuador och Bolivia, har i sin respektive konstitution förbud mot diskriminering p.g.a könsidentitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar