måndag 24 januari 2011

Sd-politiker och imamer i samma säng.

Flera tidningar skriver om att Jimmie Åkesson, ordförande i Sverigedemokraterna och Eva Brunne, biskop för Svenska kyrkan i Stockholms stift och öppet lesbisk, ska mötas i ett "samtal" ikväll. Mötet som är i Engelbrektskyrkan i Stockholm kanske även får med något om HBT-personers situation.

Tidningen Dagen skriver om att några imamer i Sverige startat ett Fatwaråd.
Fatwarådet har bildats av ett tiotal imamer från hela landet. Syftet är att komma med svar eller råd som är anpassade efter den svenska verkligheten.

Men muslimer i Sverige är inte tvingade att leva efter de svar som rådet kommer med.
Det hade ju varit synnerligen bra om det där rådet hade kunnat acceptera att respekt för samkönade relationer är en del av "den svenska verkligheten" och därför rekommenderar imamer och muslimska samfund att välsigna och viga samkönade par. Hittills är det tyvärr inte något muslimskt samfund i något land som respekterar samkönade relationer.

Radikalt annorlunda är det i Svenska kyrkan. Där är det en tydlig majoritet för homovigslar. Även Kristdemokrater i Svenska kyrkan, som principiellt ännu är negativa, har accepterat det och vill inte avskaffa den typen av vigslar. Det är bara Frimodig kyrka, en konservativ partipolitiskt obunden grupp, och Sverigedemokraterna som återigen vill förbjuda samkönade vigslar inom samfundet.

Jimmie Åkesson och de muslimska samfunden låtsas ofta vara ovänner men när det gäller attityden till homosexuella och bisexuella hoppar sd-politiker och imamer utan problem i samma säng.


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter och Dagen skriver om mötet tidigare ikväll i Engelbrektskyrkan


Uppdatering 2.

Jag skrev bloggposten tydlig med avsikt. De som känner mig vet att jag inte har någon ambition att i varje situation vara "politiskt korrekt" så det är inte av den orsaken jag lämnar infon här och "nyanserar" utan för att det kompletterar debatten.

1. De som är homofientligast är de partier och samfund som officiellt är för att avskaffa allt juridiskt erkännande (äktenskap, sambolag etc.) av samkönade relationer. Vad jag vet är det bara fyra sådana i Sverige idag.

1. Svenskarnas parti (nazistiskt parti)
2. Nationaldemokraterna (rasistiskt parti)
3. Katolska kyrkan (deras avdelning i Sverige förklarade i sitt remissvar till äktenskapsutredning att de vill avskaffa alla juridiska lagar för homorelationer)
4. Maranata

Det är nog få med arabiskt ursprung i de fyra föreningarna och ännu färre som är muslimer.

2. Sedan ca ett år skickar jag mitt HBT-nyhetsbrev varje månad även till en del kristna, judiska och muslimska föreningar. Helena Benaouda är ordförande i Sveriges muslimska råd. Hon förtjänar kritik för att hon inte argumenterar för respekt för samkönade relationer och att homopar ska få bli välsignade och vigda av imamer. Även för hennes tvivelaktiga hantering av sitt ansvar i debatten om muslimsk extremism.

Men fakta är att Benaouda efter tre olika HBT-nyhetsbrev mailat och tackat för dem. Det är mer än någon annan från någon religiös förening gjort. Nu kräver jag inte heller att folk ska tacka men det nyanserar debatten något.

3. I höstas kontaktade jag en del riksdagsledamöter från Moderaterna om att partiet ska bli för att arbetsgivare även ska vara skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet, ålder och funktionshinder. (Idag har de bara en sådan skyldighet för kön, etnicitet och religion). Bland de m-ledamöter jag kontaktade var det bara Hanif Bali som tydligt sa ja till reformen. Tyvärr fick han inte partiet med sig utan m tvekar ännu om reformen. När jag frågade honom om han är för en könsneutral äktenskapslag blev han först förvånad och skrattade till. Det var så självklart för honom att vara för det kommenterade han sedan.

Hanif Bali är ensamkommande flyktingbarn från Iran. Jag skulle aldrig få för mig att kalla honom muslim av den orsaken men han är från Iran där islam är den vanligaste religionen, alltså en del av den flyktinggrupp som Sverigedemokraterna menar är "ett hot mot HBT-personer".

Det här betyder inte att man ska undvika att kritisera att alla muslimska samfund är homofientliga. Men de flesta debatter tjänar på att ibland nyanseras.


18 kommentarer:

 1. Kristendom eller islam ÄR samma slags sagor fast den senare med ska vi säga "blodigare instruktioner" i Koranen och med den oerhörda skillnaden att den senare enligt den muslimska uppfattningen innehåller Guds egna ord och därför varken kan ändras eller moderniseras... Åtminstone menar islamister och imamer detta.

  Vad prästtokan inte tycks ha fattat är att hon personligen löper trippelrisk om hon bidrar till att islam växer bortom punkten utan återvändo i Sverige. Om jag vore i hennes lesbiska kläder skulle jag begripa att egna skallen faktiskt redan hänger löst genom att hon är 1. kristen, 2. kvinna och 3. flata...

  Nej ni som fortfarande är medlemmar i Svenska Kyrkan.. GÅ UR! Själv gjorde jag det nu för flera år sedan och skatteinbesparingen blev strax över 2.000 kr varje år. Begravd blir man ju hursomhelst...

  SvaraRadera
 2. Ddayperspective

  "Kristendom eller islam ÄR samma slags sagor fast den senare med ska vi säga "blodigare instruktioner" i Koranen och med den oerhörda skillnaden att den senare enligt den muslimska uppfattningen innehåller Guds egna ord och därför varken kan ändras eller moderniseras... Åtminstone menar islamister och imamer detta."

  Blanda inte ihop islamister och imamer. Det är ungefär som att jämställa katoliker och präster för att vara samma sak. Islamism är en del av islam, vissa muslimer gillar det men de flesta inte.

  Fundmentalistiska bokstavstroende människor finns det inom kristendom och judendom också om än en färre andel än inom islam.

  Även Gamla testamentet i Bibeln har citat om "blodiga instruktioner" bl.a. att folk som ägnar sig åt homosexuella handlingar eller är onanerar ska mördas.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Det är även bra om debattörer undviker personangrepp som "prästtokan".

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Inte för att jag hyser någon större kärlek till islam, men har full förståelse för att man inte kan, likt den totalt ryggradlösa svenska kyrkan, ändra sin övertygelse efter vad som för tillfället är politiskt gångbart. Det är ju knappast det omgivande samhället som skall bestämma över något samfunds religiösa övertygelse. Att anse det är ungefär lika dumt som att t.ex. kräva att kommunistiska partiet skall anpassa sig till den svenska verkligheten och acceptera marknadsekonomin …

  Skall man dra någon slutsats är det att det inom islam, till skillnad mot t.ex. kristendomen och judendomen, verkar råda närmast total konsensus om att homosexualitet och islam är oförenligt. Skulle inte så vara fallet skulle det ju i alla fall finnas någon muslimsk församling med avvikande uppfattning. Att, speciellt som utomstående, försöka få islam ”HBT-vänligt” är därför ett ganska döfött projekt. Man får nog helt enkelt inse att det är islams utbredning i sig som man måste försöka bekämpa om man nu inte delar dess uppfattning när det t.ex. gäller homosexuella …

  SvaraRadera
 5. @Roger Svensson: Irrelevant. Det existerar HBT-vänliga muslimer. För övrigt är det inte oskäligt att kräva att ett kommunistiskt parti accepterar den ekonomiska verkligheten om det ska tas på allvar i debatt. Så skedde i Sverige, och även om Vänsterpartiet av idag är för kraftigt ökat statligt inflytande i ekonomin, kan man knappast säga att det i någon betydande utsträckning rör sig om rena planekonomiska funderingar längre.

  SvaraRadera
 6. Om man är HBT-person med sunt förnuft och nagon form av självbevarelsedrift bekämpar man islamiseringen av Sverige med alla medel. Islam förtrycker folk överallt sa varför skulle det bli annorlunda i Sverige att islam och muslimer helt plötsligt skulle acceptera HBT-personer bara för att de har passerat gränsen är ju inte riktigt klokt hur man som normalt funtad människa kan tro. Snacka om att svenskar är naiva. Helt otroligt man hjälper aktivt en religion som i längden kommer hänga upp HBT-personer i malställningarna pa vara idrottsplatser. Har det brunnit i huvudet pa er som konstant försvarar i Islam??? Läs pa om islam innan det är för sent.

  SvaraRadera
 7. @Roger Svensson

  Jag anser det vara konstigt att man anser att den Svenska Kyrkan är "ryggradslös" då den faktiskt har tagit ett omåttligt modigt beslut angående homovigslar. Många anser det vara fel beslut, fler anser det vara rätt.
  Tyvärr har du helt rätt i att vi förmodligen har noll chans att påverka muslimska samfund att viga homopar.

  @ Bengt

  Du har nämnt innan att Sd gärna färdas i samma båt med muslimska Imamer (eller whatever) när det gäller hbt-rättigheter. Detta är och förblir en tråkig sanning att sättet som de förenas i är hatiskt.

  SvaraRadera
 8. Roger

  "Inte för att jag hyser någon större kärlek till islam, men har full förståelse för att man inte kan, likt den totalt ryggradlösa svenska kyrkan"

  Kul att konservativa från olika religioner som annars skriver negativa saker om varann ibland kan förenas i respekten för varann, att de är ense om att bekämpa homosexuellas och bisexuellas situation.

  Ungefär som att nazister och kommunister kan ha en motvillig beundran inför "lydnaden" och "självuppoffringen" hos folk från den andra politiska gruppen. Inga jämförelser i övrigt.

  Om du nu gillar de muslimska samfundens negativa policy till homovigslar Roger kanske du ska välkomna att fler muslimer flyttar till Sverige eller?

  "Det är ju knappast det omgivande samhället som skall bestämma över något samfunds religiösa övertygelse."

  Jag håller helt med om att varje samfund ska avgöra sin teologi själva. Men andra har rätt att berömma eller kritisera dem. Religionsfrihet betyder inte rätt att slippa bli kritiserad för sin teologiska tolkning.

  "Att anse det är ungefär lika dumt som att t.ex. kräva att kommunistiska partiet skall anpassa sig till den svenska verkligheten och acceptera marknadsekonomin"

  Byt ut kommunistiska mot socialistiska så är det precis vad som hänt. I princip alla socialdemokratiska partier har accepterat marknadsekonomin som system. Av den enkla orsaken att man lärt sig av erfarenheterna sedan Karl Marx spred sina teorier (i början hämnade socialdemokratiska partier mycket inspiration från Marx även om de var reformister). Samma sak med de flesta liberala partier som idag är socialliberaler medan de första av den typen av partier var relativt nyliberala inom den ekonomiska politiken.

  Samma sak med religiös samfund, mänskligheten har lärt sig en del de senaste 2000 åren.

  Kanske någon menar att religion och politisk ideologi inte är detsamma. Nej, förvisso inte. Men att försöka leva efter rekommendationer som ursprungligen skrevs för folk som bodde i ökenområden i Mellanöstern för 2000 eller 1300 år sedan är problematiskt.

  "Att, speciellt som utomstående, försöka få islam ”HBT-vänligt” är därför ett ganska döfött projekt."

  Det är relativt många muslimer som är homovänliga. När Forum för levande historia gjorde en enkät bland skolungdomar 2009 var det 40 % av de gymnasieelever som identifierade sig som muslimer som var negativa till homosexuella. Visserligen en betydligt högre andel än bland de svarande i sin helhet, 18%. Men det betyder att bland muslimska ungdomar är det bara 40 % som delar den policy som de muslimska samfunden är ense om. 18 % av de muslmiska ungdomarna var homovänliga jämfört med 53 % bland alla svarande elever. Övriga var "ambivalenta"

  Däremot håller jag med om att svenska politiker, RFSL-folk och journalister inte naivt ska låtsas som att muslimska samfund har samma blandning av attityder som bland kristna och judar när det gäller samkönade vigslar.

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Anonym

  "Islam förtrycker folk överallt sa varför skulle det bli annorlunda i Sverige att islam och muslimer helt plötsligt skulle acceptera HBT-personer bara för att de har passerat gränsen är ju inte riktigt klokt hur man som normalt funtad människa kan tro."

  Debatten har två aspekter. Dels att respektera att samkönade par har samma möjlighet att ingå borgerliga äktenskap, adoptera, bli inseminerade vid kliniker etc. När det gäller sådant kan vi konstatera att de muslimska samfunden sällan protesterat i den offentliga debatten. De som kampanjat mest mot det har ofta varit vissa frikyrkliga grupper.

  Sedan är en annan aspekt respekt inom samfunden för samkönade par. Det är den situationen jag refererar till när jag skriver att alla muslimska samfund är homofientliga, precis som de flesta kristna och en del judiska.

  Men det är också värt att notera att fram till 1960-talet var även all kristna och judiska samfund ense om att inte respektera samkönade relationer. Debatten startade först för ca 40 år sedan. Och det är 10-15 år sedan de första kristna och judiska samfunden började välsigna homopar vid officiella ceremonier. Hade någon 1971 sagt att Svenska kyrkan 2011 skulle viga samkönade par och vara med i gayparader 2011 hade vederböranade nog blivit betraktad som galning eller en skämtare med absurd humor.

  "Helt otroligt man hjälper aktivt en religion som i längden kommer hänga upp HBT-personer i malställningarna pa vara idrottsplatser."

  Debatten tjänar inte på den typen av vulgärpropaganda. Du tycks tro att alla muslimska länder avrättar homosexuella. Det är inte sant. Det är två av ett 30-tal muslimska länder som avrättat några människor de senaste åren vad Amnesty vet, Iran och Saudiarabien. Det är givetvis illa nog och vidrigt. Men sprid inte vulgärpropaganda om att varje muslimskt land avrättar bögar och lesbiska.

  De flesta andra länder har också förbud mot homorelationer, några har dödsstraff utan att ha tillämpat det, men i Turkiet hålls gayparader i flera städer varje år och i Albanien har ett enigt parlament röstat ja till inom i princip alla samhällsområden förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning (och även könsidentitet för övrigt).

  Bengt

  SvaraRadera
 10. "Det är två av ett 30-tal muslimska länder som avrättat några människor de senaste åren vad Amnesty vet, Iran och Saudiarabien."

  Avrättat några för att de haft homorelationer. Även talibanregimen i Afgahnistan gjorde det innan USA m.fl. störtade den vidriga diktaturregimen. Men de flesta muslimska länder har inte avrättat folk de senaste decennierna för att folk haft homorelationer.

  Verkligheten i de flesta muslimska länder är illa nog som den är utan den typen av hatisk lögnaktig propaganda.

  Bengt

  SvaraRadera
 11. Nathaniel

  "Detta är och förblir en tråkig sanning att sättet som de förenas i är hatiskt."

  Ja tyvärr är det så. Samma situation är det delvis när det är gayparader i Jerusalem. En del homofientliga judiska, kristna och muslimska samfund som nästan alltid annars bekämpar varann enas och börjar samarbeta hur man ska försöka stoppa gayparader.

  Bättre vore väl om Jimmie Åkesson och någon imam kunde hålla en presskonferens där de lovar att ändra sig eftersom de haft fel. Åkesson och imamen ger varann en kram och lovar att jobba emot all intolerans. Fotograferna är på plats.

  Men tyvärr lär vi inte få se en sådan förstasidesnyhet de närmaste åren. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 12. "Eva Brunne, biskop för Svenska kyrkan i Stockholms stift och öppet lesbisk, "

  Att hon är lesbisk har inget med saken att göra.

  Det handlade om att hon stödde demonstrationen mot SD!

  Du drar skam över dig och andra homosexuella genom att hitta på kopplingar som inte finns!

  SvaraRadera
 13. Andreas

  Skärp dig. Du dram skam över dig själv genom att inte kunna läsa innantill. Ingenstans skriver jag att det är någon koppling mellan att hon är lesbisk och att hon var med vid en demonstration mot Sverigedemokraterna. Däremot har det ett viss informationsvärde på en HBT-blogg skriva att en biskop är öppet lesbisk när det är sant.

  Bengt

  SvaraRadera
 14. Jag ser ingen hjärna så där för kan ni inte ha någon hjärna sa professorn till kassen som inte torde på GUD..
  Eva Brunte kör sitt eget race inte är det Guds om hon nu är lesbisk...

  SvaraRadera
 15. Anonym

  Eva Brunne kan inte vara kristen om hon är lesbisk. Jag gissar att du själv definierar dig som kristen.

  Vem skapade lesbiska Eva Brunne enligt dig?

  Bengt

  SvaraRadera
 16. Hur kan man ha lesbiska biskopar? Tur att man är muslim.

  Abbe.

  SvaraRadera
 17. Om du tycker dig har rätt att ogilla lesbiska biskopar har väl svenska kristna och ateister rätt att ogilla muslimer? Intolerans som intolerans?

  Det senare kan du dessutom förändra vilket du inte kan med din sexuella läggning.

  Bengt

  SvaraRadera
 18. HEJA BENGT!!!
  Att du orkar svara på alla knäppisar på din blogg. Vad somliga inte fattar är att det inte är vi här och dom där. Det är så enkelspårigt. Lyssna på Eva B och lär er nånting om allsidighet och eftertänksamhet. Jag är praktiserande kristen, i en frikyrka och gift med en praktiserande muslim. Vi är en familj, precis som hela mänskligheten!

  SvaraRadera