lördag 7 augusti 2010

Vad händer efter att distriktsdomstolen i San Fransisco sagt homoäktenskap är mänsklig rättighet?

Sedan jag startade min blogg maj 2009 har jag aldrig haft så långt uppehåll. Det var 7 dagar sedan jag skrev någon ny bloggpost här. För mig har det nästan känts som en välbehövlig "semester" Kanske extra viktigt efter att förra veckan var intensiv när det gäller HBT-nyheter eftersom det var Stockholm Pride.

Annars saknas ju inte relevanta nyheter att skriva om nu. Tvärtom. Få HBT-engagerade lär ha missat att U.S. District Court for the Northern District of California har förklarat att delstatens förbud mot samkönade äktenskap är oförenligt med landets konstitution. Man skulle kunna sammanfatta det som att domaren Vaughn Walker menar att homoäktenskap är en mänsklig rättighet i ett fritt och demokratiskt samhälle som behandlar sina medborgare jämlikt.

Det är mycket spekulationer nu. Vad får det här för konsekvenser? Hur stor är sannolikheten att domen står sig i högre instanser? Kan det leda till att alla delstater i USA måste införa könsneutrala äktenskapslagar? Eller att det slutar med att de delstater som redan infört sådana lagar måste avskaffa dem? Svaren hittar du i den här bloggposten. :-)

MetroWeekly har en bra sammanfattning av Walkers resonemang i domen.
The U.S. District Court for the Northern District of California today issued its decision in Perry v. Schwarzenegger, the federal constitutional challenge to Proposition 8. The ruling is a blistering opinion that pulls together all of the developments of the three-week trial in a striking decision finding that the amendment violates both the Equal Protection and the Due Process clauses of the U.S. Constitution.....

The key "Findings of Fact," as determined by Walker, and split into three broad categories by me:

Marriage

Religious leaders may determine independently whether to recognize a civil marriage or divorce but that recognition or lack thereof has no effect on the relationship under state law.

Many states, including California, had laws restricting the race of marital partners so that whites and non-whites could not marry each other.

Under coverture, a woman’s legal and economic identity was subsumed by her husband’s upon marriage. The husband was the legal head of household. Coverture is no longer part of the marital bargain.

California has eliminated marital obligations based on the gender of the spouse. Regardless of their sex or gender, marital partners share the same obligations to one another and to their dependants. As a result of Proposition 8, California nevertheless requires that a marriage consist of one man and one woman.Eliminating gender and race restrictions in marriage has not deprived the institution of marriage of its vitality.

Marriage benefits both spouses by promoting physical and psychological health. Married individuals are less likely to engage in behaviors detrimental to health, like smoking or drinking heavily. Married individuals live longer on average than unmarried individuals.

Sexual Orientation

Sexual orientation is commonly discussed as a characteristic of the individual. Sexual orientation is fundamental to a person’s identity and is a distinguishing characteristic that defines gays and lesbians as a discrete group. Proponents’ assertion that sexual orientation cannot be defined is contrary to the weight of the evidence.

Individuals do not generally choose their sexual orientation. No credible evidence supports a finding that an individual may, through conscious decision, therapeutic intervention or any other method, change his or her sexual orientation.

Same-sex couples are identical to opposite-sex couples in the characteristics relevant to the ability to form successful marital unions.

Permitting same-sex couples to marry will not affect the number of opposite-sex couples who marry, divorce, cohabit, have children outside of marriage or otherwise affect the stability of opposite-sex marriages.

Gays and lesbians have been victims of a long history of discrimination.

Well-known stereotypes about gay men and lesbians include a belief that gays and lesbians are affluent, self-absorbed and incapable of forming long-term intimate relationships. Other stereotypes imagine gay men and lesbians as disease vectors or as child molesters who recruit young children into homosexuality. No evidence supports these stereotypes.

Proposition 8

Proposition 8 places the force of law behind stigmas against gays and lesbians, including: gays and lesbians do not have intimate relationships similar to heterosexual couples; gays and lesbians are not as good as heterosexuals; and gay and lesbian relationships do not deserve the full recognition of society.

Proposition 8 amends the California Constitution to codify distinct and unique roles for men and women in marriage.

Proposition 8 singles out gays and lesbians and legitimates their unequal treatment. Proposition 8 perpetuates the stereotype that gays and lesbians are incapable of forming long-term loving relationships and that gays and lesbians are not good parents.

The Proposition 8 campaign relied on fears that children exposed to the concept of same-sex marriage may become gay or lesbian. The reason children need to be protected from same-sex marriage was never articulated in official campaign advertisements. Nevertheless, the advertisements insinuated that learning about same-sex marriage could make a child gay or lesbian and that parents should dread having a gay or lesbian child....

The main point

Proposition 8 both unconstitutionally burdens the exercise of the fundamental right to marry and creates an irrational classification on the basis of sexual orientation....

What about the purported state interests claimed by the proponents?

The evidence shows that the state advances nothing when it adheres to the tradition of excluding same-sex couples from marriage. Proponents’ asserted state interests in tradition are nothing more than tautologies and do not amount to rational bases for Proposition 8.

Because the evidence shows same-sex marriage has and will have no adverse effects on society or the institution of marriage, California has no interest in waiting and no practical need to wait to grant marriage licenses to same-sex couples.

The only rational conclusion in light of the evidence is that Proposition 8 makes it less likely that California children will be raised in stable households.

Proposition 8 does not affect any First Amendment right or responsibility of parents to educate their children.

Many of the purported interests identified by proponents are nothing more than a fear or unarticulated dislike of same-sex couples. Those interests that are legitimate are unrelated to the classification drawn by Proposition 8.

In the absence of a rational basis, what remains of proponents’ case is an inference, amply supported by evidence in the record, that Proposition 8 was premised on the belief that same-sex couples simply are not as good as opposite-sex couples. Whether that belief is based on moral disapproval of homosexuality, animus towards gays and lesbians or simply a belief that a relationship between a man and a woman is inherently better than a relationship between two men or two women, this belief is not a proper basis on which to legislate.
Sällan har vi kunnat läsa ett juridiskt dokument som så tydligt närmast massakrerar konservativas argument emot en könsneutral äktenskapslag. Att Walker är så tydlig i sin argumentation förbättrar chanserna att beslutet står sig i högre instanser även om det givetvis inte är någon garanti.

Jag ska till sist besvara några frågor många HBT-engagerade ställt sig efter domen i San Fransisco. Givetvis har jag inte något "facit" när det gäller alla svar, en del av dem handlar om mina bedömningar efter att jag följt debatten.

1. Betyder det här att samkönade par i California nu kan vara säkra på att få gifta sig?

Nej, det betyder det inte. Walker har sagt att han ska ta ställning till om man ska tillåta homopar att gifta sig nu eller att man ska behålla förbudet fram till dess att ärendet blivit slutgiltigt avgjort i högre instanser. Beslut från Walker väntas i början av nästa vecka om det. Parterna (de som är för och emot lagen som förbjuder homoäktenskap i California) lämnade in sina argument till Walker igår fredag om varför han borde eller inte borde tillåta ingående av nya samkönade äktenskap i väntan på avgörande i högre instanser.

2. Blir ärendet nu överklagat till Högsta domstolen i USA?

Nej, inte direkt. Det federala domstolsväsendet i USA har tre instanser. Först avgörs ett ärende i distriktsdomstolar, sedan i United Stats Courts of Appeals och ibland till sist i Supreme Courts of United States, alltså Högsta domstolen. Precis som i Sverige avgör dock Högsta domstolen om de ska acceptera att avgöra ett ärende eller inte. Och säger de nej till det blir domen som avgjordes i någon Court of Appeal fastställd. Det är dock redan avgjort att beslutet blir överklagat till Courts of Appeals.

3. Vilka chanser är det att Walkers dom står sig i högre instanser?

Det där är svårt att bedöma. Court of Appeals for the Ninth Circuit som håller till i San Fransisco är generellt känd för att vara relativt "liberala" i relation till motsvarande domstolar i andra delar av landet. Men det är 27 domare i domstolen varav 3 slumpmässigt väljs ut inför varje nytt ärende. En del av de 27 domarna är konservativa medan andra är liberala. Vilken sammansättning domstolen får kan alltså bli avgörande för vilket resultatet blir. Samtidigt ska man inte fixera sig vid om en människa är liberal eller konservativ. Ofta har det varit "konservativa" domare som de senaste åren på delstatsnivå avgjort att förbud mot homoäktenskap är oförenligt med delstatskonstitutionen. Formellt ska domare inte påverkas av sina politiska åsikter även om det ibland blir resultatet.

Sannolikheten att Court of Appeals i San Fransisco fastställer Walkers dom är betydande om än inte garanterad givetvis. Dels för att Walker är så tydlig i sin argumentation. Men också för att Court of Appeals inte samlar in nytt muntligt och skriftligt material eller förhör människor. De använder istället distriktsdomstolens material och det är parternas juridiska ombud som framför sina argument.

Svårare kan det bli i Högsta domstolen om ärendet hamnar där. Dels för att domarna där generellt är mer konservativa än i de två andra instanserna. Och domarnas politiska värderingar är ofta mer avgörande i Högsta domstolen. Men också för att de mer självständigt än Court of Appeals omprövar avgöranden i andra instanser. Det är dock en möjlighet att Högsta domstolen håller med Walker i hans resonemang.

4. Om Högsta domstolen håller med om att förbud mot homoäktenskap är oförenligt med landets konstitution, betyder det att alla delstater i USA måste acceptera könsneutrala äktenskapslagar?

Ja, det gör det. Och det vore givetvis en politisk skräll om det skulle bli resultatet. Inte bara för att alla delstater i USA, även sydstater och delstater i Mellanvästern, blev tvungna att införa könsneutrala äktenskapslagar. Utan för att det skulle påverka debatten i de flesta delar av världen. Debatten om en könsneutral äktenskapslag hade nog startat i många länder som saknar den diskussionen idag.

5. Om ärendet hamnar hos Högsta domstolen i USA och den säger att förbud mot homoäktenskap är förenligt med landets konstitution, avskaffas då de könsneutrala äktenskapslagar som redan existerar i några av landets delstater?

Nej, det gör de inte. Det blir en negativ konsekvens av ett sådant beslut. Efter det blir det inte möjligt att i domstolar på delstatsnivå driva att förbud mot homoäktenskap är oförenligt med delstatskonstitutionen. Men de lagar som ger samkönade par möjlighet att ingå äktenskap finns kvar. Och inget hindrar en politisk majoritet i fler delstater att införa en könsneutral äktenskapslag.

5 kommentarer:

 1. "Svårare kan det bli i Högsta domstolen om ärendet hamnar där. Dels för att domarna där generellt är mer konservativa än i de två andra instanserna. Och domarnas politiska värderingar är ofta mer avgörande i Högsta domstolen när de ska avgöra ärenden."

  Även konservativa domare har dock genomfört konstitutionalistiska och liberala reformer. Det finns i Förenta staterna en ganska markant skillnad mellan konservatism i politisk bemärkelse och vad som ofta kallas "judiciell konservatism". Exempelvis får den sammansättning av Högsta domstolen som tillät abort med utslaget 7 mot 2 (Roe v. Wade 1973) sägas vara förhållandevis konservativ i den meningen att fem av de sju domare som biföll Roe (abortförespråkarnas sida) var nominerade till ämbetet av republikanska presidenter.

  SvaraRadera
 2. Fredrik

  Delvis har du rätt. Ibland så används ordet konservativ olika i Sverige och USA vilket är en orsak till begreppsförvirringen. I USA har ordet liberal ofta använts som folk som vill höja skatter (iofs från en låg nivå) medan konservativa vill sänka skatter och ha färre regleringar. Även om de flesta som definierar sig som konservativa också är det socialt (de flesta republikaner är ännu homofientliga medan många högerpartier i Europa blivit homovänliga) så har vi en grupp som är liberala inom det sociala området.

  Walker är ett bra exempel, alltså han som avgjorde domen i torsdags. Han betraktades som konservativ när han skulle bli nominerad av dåvarande presidenten Ronald Reagan på 1980-talet. Och är vad jag vet ännu "konservativ" enligt USA-definitionen, alltså för låga skatter, tuff mot kriminalitet etc.

  Men han betraktas också som "libertian" när det gäller en del sociala frågor.

  En intressant del av historien är att Walker själv är gay vilket fått homofientliga grupper i California att använda plakat som "pervers domare, pervers dom" efter domen i torsdags.

  Walker själv har dock haft en tydlig integritet och avböjt besvara den typen av frågor. Och där tycker jag han gör rätt. Även om jag generellt är för att folk ska vara öppet gay så är det faktiskt oväsentligt när det gäller en domare. Alternativet vore att man aldrig skulle kunna ha en kvinnlig domare som ska avgöra abortärenden eller någon svart domare som ska avgöra ärenden om diskriminering.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Hej! Det här "Domestic Partnership" som nämns i utlåtandet, som erbjudits homosexuella istället, vad kan man likna det vid, ett registrerat partnerskap/sambopartnerskap för både homo och heteropar?
  Kändes faktist gott att läsa utlåtandet.

  Ingela Ahlstrand

  SvaraRadera
 4. Hej Ingela!

  I California betyder domestic partnership en partnerskapslag för samkönade par. Det motsvarar vad man i flera andra delstater kallar "civil unions" dvs att det ger samkönade par i princip samma juridiska rättigheter som äktenskap för olikkönade par. Orsaken till att man inte kallar det civil unions i California är att det från början (1998) gav begränsade juridiska rättigheter. Det har dock senare byggts ut och ger idag ca 99 % av de rättigheter som äktenskap ger olikkönade par i California.

  I några andra delstater i USA har man däremot domestic partnership för både samkönade och olikkönade par, en typ av sambolag som ger begränsade juridiska rättigheter i relationer till äktenskap.

  http://en.wikipedia.org/wiki/California_domestic_partner_law

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Tack, tack :-)
  /Ingela A

  SvaraRadera