torsdag 19 augusti 2010

Johan Hilton bagatelliserar Heterohatets dag.

I tisdags kommenterade jag den omdömeslösa festivalen Heterohatets dag som Göteborgs queerinstitut ska arrangera 28 augusti i Göteborg. En festival som Svenska Dagbladet (oberoende moderat) kritiserat på ledarplats.

Nu har även Johan Hilton, biträdande kulturchef på Expressen, gett sig in i debatten. Hilton är själv bög och har skrivit en bok, No tears for queers, om hatbrott mot homosexuella män. Han har givetvis en poäng när han kritiserar Svenska Dagbladet för att lämna en förenklad bild av det politiska arbetet för homosexuellas rättigheter på 1970-talet. Kpml (r) som idag heter Kommunistiska partiet var visserligen, tillsammans med Kds (nu kd), det mest homofientliga partiet då.

Men Svenska Dagbladet och Moderaterna har verkligen inte något att skryta om när det gäller den delen av politiken. Tvärtom var Moderaterna 1973 ensamt riksdagsparti att vägra säga ja till ett uttalande från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vpk (nu v) om att "homosexuella relationer är från samhällets synpunkt en fullt acceptabel samlevnadsform". Istället ville m lämna den ganska meningslösa kommentaren att "riksdagen har inte något att erinra emot homosexuella relationer". Meningslöst eftersom homorelationer redan var tillåtna och poängen med uttalandet var att ge samkönade par ett tydligt symboliskt stöd från riksdagen.

Trots det är det något i Hiltons bloggpost som jag ogillar. Han skriver följande.
Per Gudmundsson uppmärksammar i ett ledarstick i SvD (17/8) att Göteborgsbaserade Queerinstitutet anordnar en ”heterohatets dag” i slutet av augusti.

I den uppjagade artikeln hinner Gudmundsson uppröras över såväl planerade heterohatiska nöjesfält som positiv mediebevakning och fistdammar.

Däremot nämner han inte att Queerinstitutet dels, trots det myndiga namnet, är ett karnevaliskt pyttenätverk och dels använder sig av grov politisk satir och performance i sin aktivistiska kamp.

Det må vara hänt, det ligger inte i en ledarskribents intresse att nyansera bilden av sina ideologiska motståndare.
Men hallå Johan Hilton? "Politiska motståndare"? Du låtsas som om Heterohatets dag är ungefär som en vanlig vänstergrupp. Typ Socialdemokraterna. När det egentligen handlar om vänsterextremister med en fånig retorik. Det är ungefär som att kräva att Aftonbladets ledarsida bör vara "nyanserad" när de kritiserar Nationaldemokraterna. Ingen jämförelse i övrigt.

Ibland är det som om vissa i svensk HBT-rörelse fått för sig att de måste försvara alla andra delar av rörelsen, eller i alla fall "nyansera" kritiken emot dem. Visst, jag betvivlar inte att Göteborgs Queerinstitut har ett engagemang emot heteronormativitet. Men att ursäkta användandet av ordet "heterohat" med att det är "karnevalistiskt" och "satir" blir bara tragiskt. Johan Hilton vet mycket väl vad hat betyder och vilken effekt sådan propaganda kan få, han har själv skrivit en bok om det. Just därför borde varningsklockor ringa när någon kallar en festival Heterohatets dag (eller Svenskhatets dag etc).

Tysklands Författningsdomstol har avgjort att samkönade par som ingått partnerskap har rätt till samma förmånliga skatteregler som olikkönade par som ingått äktenskap.
The highest court in Germany has ruled that gay couples must be given equal tax inheritance rights....

In 2008, gay couples were given equal rights to personal exemptions for inheriting the assets of their late partner but those in registered partnerships were still classed as strangers in tax.

The court said that the relevant tax laws dating back to 2001 were now invalid and gave the government until the end of this year to address the issue retroactively.

It also said that the government must give "total equality" to gay couples in all tax laws.

Det som är nytt är alltså att domstolen kräver att de lika reglerna ska gälla retroaktivt från att Tyskland införde partnerskap 2001, ett viktigt beslut för många bögar och lesbiska vars partner avlidit sedan dess.

Du kan läsa domen (på tyska) här. Den kanske mest intressanta delen är följande.
In ihrer Eignung als Ausgangspunkt der Generationenfolge unterscheidet sich die Ehe zwar grundsätzlich von der Lebenspartnerschaft, da aus der Beziehung gleichgeschlechtlicher Paare grundsätzlich keine gemeinsamen Kinder hervorgehen können. Dieser Gesichtspunkt kann jedoch nicht als Grundlage einer unterschiedlichen Behandlung von Ehegatten und Lebenspartnern herangezogen werden, da er in der gesetzlichen Regelung nicht hinreichend umgesetzt ist. Denn das geltende Recht macht - im Unterschied zu früheren Regelungen - die Privilegierung der Ehe bzw. die Höhe des Freibetrags für Ehegatten gerade nicht vom Vorhandensein gemeinsamer Kinder abhängig.
Efter att Författningsdomstolen först förtydligat att samkönade par som lever i partnerskap i princip fungerar som olikkönade par i äktenskap när det gäller att socialt och ekonomiskt skydda varann bemöter domstolen här argumentet att äktenskap ska få privilegier eftersom ett olikkönat par kan få barn tillsammans. Domstolen konstaterar att det i och för sig är sant att ett samkönat par biologiskt inte kan få barn tillsammans men att gemensamma barn inte är något villkor för att olikkönade gifta par ska få del av de generösare skattereglerna och att det därför inte existerar några sakliga skäl att neka samkönade par de generösare skattereglerna.

I förra bloggposten berättade jag att Moderaterna nu säger ja till att avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt. Och att transsexuella ska få spara könsceller. Därmed är det bara tre HBT-reformer kvar som m ännu inte sagt ja till.

Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. (skydd för transpersoner).
Att lagen om hets mot folkgrupp även förbjuder hets p.g.a. könsidentitet.
Att straffskärpningslagen vid hatbrott explicit även skyddar transpersoner.

Det är en HBT-reform som Socialdemokraterna ännu inte sagt ja till.

Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. (skydd för transpersoner).

Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för alla HBT-reformer.

Det kan också vara intressant att granska vad de två HBT-negativa partierna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill förändra om de blir kvar respektive blir invalda i riksdagen.

Kristdemokraterna är för fyra förändringar inom HBT-politiken. Två positiva och två negativa.

1. Att regeringsformen 2 kapitlet ska förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Riksdagen röstade i enighet ja till det i maj i år men eftersom det är en grundlagsförändring krävs det två beslut med ett riksdagsval emellan. Det andra beslutet planeras äga rum november-december i år.

2. Att straffskärpningslagen vid hatbrott explicit även skyddar transpersoner.

3. Att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner).

4. Att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Sverigedemokraterna är för två förändringar inom HBT-politiken. Båda negativa.

1. Att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner).

2. Att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar