torsdag 26 augusti 2010

Nästan inget om HBT i Alliansens valmanifest.

Alliansen har idag presenterat sitt valmanifest för 2010-2014. De kallar det för Jobbmanifestet men trots namnet skriver regeringspartierna om de flesta politiska områden. Men förvänta er inga nya HBT-löften när ni läser dokumentet.

Först ska jag förtydliga att jag här på bloggen inte gör några som helst bedömningar av valmanifesten från Alliansen och Röd-Gröna (det senare förväntas bli publicerat inom de närmaste dagarna) när det gäller politiken i sin helhet. Jag recenserar bara de delar som har koppling till HBT-rättigheter. Bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner har olika värderingar om politiken i sin helhet, precis som heterosexuella icke-transpersoner. Med detta förtydligande lämnar jag följande kommentar om Alliansens valmanifest.

Trots att valmanifestet innehåller 48 sidor är det bara två ord om homosexuellas och bisexuellas rättigheter och inte något om transpersoners situation. Det är inte acceptabelt och Alliansens förtjänar kritik för det.

Från sid 30.
Alla människors lika värde och alla människors möjlighet att göra sina egna val är grundläggande värden för oss. Vi nöjer oss inte med mindre än att det gäller alla. Kvinnor som män. Oavsett om vi är födda i Sverige eller har kommit till Sverige från någon annan del av världen. Oavsett ursprung, uppväxt, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Vägen till ett jämlikt Sverige handlar om att behandla alla människor med samma respekt utifrån varje enskild persons förutsättningar och självständiga val. Ytterst handlar det om att respekteras för den man är.
I flera andra delar av dokumentet skriver Alliansen om diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, funktionshinder och ålder. Men inget i övrigt om HBT-rättigheter.

Hur har då regeringspartierna hamnat så här fel? Är homofientlighet orsaken? Nej, givetvis inte. Jag bedömer att den borgerliga regeringen haft ungefär samma reformtempo inom HBT-området som tidigare socialdemokratiska regeringar. Det vill säga att man genomfört en del reformer, inte gjort tillräckligt inom några områden och försummat vissa saker.

Tre av de borgerliga partierna är 2010 tydligt HBT-vänliga, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Kristdemokraterna är ännu ett problem när det gäller familjepolitiken men även de har förändrats de senaste åren, bl.a. sagt ja till närståendeadoptoner för samkönade par och accepterat en könsneutral namnlag för vuxna.

Den borgerliga regeringen var 2006 först i världen med att ha HBT i sin regeringsförklaring. Fredrik Reinfeldt (m) var 2007 den förste statsministern i Sverige att besöka Stockholm Pride. 2009 fick Sverige äntligen en könsneutral äktenskapslag tack vare att m, c och fp tillsammans med oppositionspartierna röstade ja till reformen. Och trots att kd var emot det.

Men partier kan inte främst leva på gamla meriter. Det handlar om att även visa engagemang framåt. Hitills har Alliansen inte kunnat presentera några nya HBT-reformer som man är ense om ska genomföras de närmaste åren. Ja, förutom att en andra gång i slutet av det här året rösta för ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning (en enig riksdag röstade ja till det i maj i år men eftersom det är en grundlagsförändring krävs det två riksdagsbeslut med ett val emellan). Problemet för Alliansen är att bara tre av partierna är ense när det gäller flera HBT-reformer.

Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: m, c, fp
Möjligen: kd
Nej:

Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: m, c, fp
Möjligen: kd
Nej:

Transpersoner ska bli explicit omnämnda i straffskärpningslagen vid hatbrott.

Ja: c, fp, kd
Möjligen: m
Nej:

Jag bedömer trots det här att Sverige får en ny frihetlig könstillhörighetslag även om den borgerliga regeringen blir omvald. Men det är ett problem för dem att de ännu inte är ense om viktiga förändringar.

Givetvis vet vi ännu inte hur valmanifestet från Röd-Gröna blir när det gäller HBT-rättigheter. Lars Ohly och de flesta andra i Vänsterpartiets partistyrelse var emot att ha med något om HBT i partiets eget valmanifest. Efter en omröstning på kongressen hamnade dock homorättigheter med men inte transrättigheter. Socialdemokraterna hade inte med något som helst om HBT-rättigheter i sitt valmanifest. Mona Sahlin och Lars Ohly sa inte något om HBT-rättigheter varken i sina 1-maj-tal eller tal i Almedalen i år.

Å andra sidan kan man konstatera att Röd-gröna för några veckor sedan i gemensamma dokument förtydligade att de är ense bl.a. om flera förändringar av könstillhörighetslagen och att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Miljöpartiet är ensamt riksdagsparti att ha med HBT på valaffischer.

Och det krävs inte mycket för att få ett HBT-vänligare valmanifest än det från Alliansen.

DN1 DN2 DN3 DN4 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 Sds1 Sds2 Exp1 Exp2 Exp3 AB1 AB2 AB3 AB4 Dagen1 Dagen2

2 kommentarer:

 1. "Problemet för Alliansen är att bara tre av partierna är ense när det gäller flera HBT-reformer."

  Det vore väl en sak om det var samma tre partier i alla frågor, men tydligen är det inte så.

  SvaraRadera
 2. Fredrik

  Ja, det är sant. Å andra sidan tycker jag själv att det i sig inte har någon principiellt betydelse om det är samma eller olika partier som tvekar.

  Generellt kan man däremot konstatera att det är "värre" om ett stort parti tvekar. Om vi hypotetiskt låtsas att kd tillsammans med c och fp varit för en könsneutral äktenskapslag och m emot gissar jag att det inte blivit någon lagändring.

  Likadant om det skulle bli en röd-grön regering. Kanske man blir tvingade att hantera avvikande åsikter från v och mp som den borgerliga regeringen gjorde med kd om äktenskapslagen. Men om s är emot en reform i en sådan regering blir det inte någon ny lag.

  Bengt

  SvaraRadera