söndag 8 augusti 2010

Svensk borgerlighet måste bli mer queer.

Samma dag, 28 juli, som jag publicerade min HBT-rapport om partiernas åsikter släppte RFSL en rapport med liknande innehåll. Resultatet och rangordningen av partierna blev dock något annorlunda där. Betyder det att antingen min eller RFSL:s rapport är "fel" eller "vinklad" åt något håll? Nej, så måste det givetvis inte vara.

Det som avgör resultatet av en enkät är ju vilka frågor man ställer. I mina rapporter fokuserar jag på reformer som explicit är till för att gynna HBT-personer. Flera av frågorna i RFSL:s enkät har inte någon direkt koppling till gruppen utan bara indirekt. Att avskaffa informationsplikten för människor med hiv, tillåta inseminationer för ensamstående kvinnor vid kliniker och tillåta surrogatmödraskap berör ju även många heterosexuella icke-transpersoner.

Jag tycker då också att det blir problematiskt när RFSL ska rangordna partier och politiker efter hur HBT-vänliga de är när man delvis bedömt dem efter deras åsikter om andra typer av reformer. Men visst är det en indirekt koppling eftersom de tre reformerna proportionellt gynnar HBT-gruppen mer än övriga människor. Man skulle kunna argumentera för att RFSL granskar hur queer partierna och politikerna är.

RFSL har med både hur riksdagsledamöter röstat om några HBT-queer-reformer de senaste fyra åren och redovisar hur ledande riksdagskandidater i partierna har för åsikter om nya reformer. I sitt pressmeddelande om rapporten avslöjar RFSL hur många poäng de olika partierna fick i medel.

När det gäller omröstningar och annat i riksdagen de senaste fyra åren.
Partiernas medelpoäng utifrån ledamöternas agerande blev: Moderata Samlingspartiet –0,2, Centerpartiet 1,7, Folkpartiet liberalerna 2,6, Kristdemokraterna –3,8, Socialdemokraterna 9,1, Miljöpartiet de gröna 11,3, Vänsterpartiet 17,0.
Någon kanske blir förvånad att fp och c får så dåliga siffror men orsaken till det är dels att partier i en flerpartiregering nästan alltid röstar likadant. Och även att ledamöter från regeringspartier mer sällan engagerar sig i riksdagen och lämnar frågor där. Politiker i de partierna brukar använda direkta kontakter med regeringskansliet istället. Det här var också en orsak till att s fick ett ganska dåligt resultat när RFSL gjorde sin enkät inför valet 2006.

Den andra delen av enkäten handlar om vad för åsikter ledande riksdagskandidater har.
Partiernas medelpoäng utifrån sina kandidaters enkätsvar blev: Moderata Samlingspartiet 4,6, Centerpartiet 10,5, Folkpartiet liberalerna 10,3, Kristdemokraterna 4,4, Socialdemokraterna 13,1, Miljöpartiet de gröna 17,0, Vänsterpartiet 18,0, Sverigedemokraterna –2,5, Feministiskt initiativ 21,3, Piratpartiet 12,0.
Den här delen är mer rättvisande för regeringspartierna i relation till oppositionspartierna. Den är också mer aktuell medan genomgången av omröstningar ibland redovisar vad partierna hade för åsikter för flera år sedan. Ibland har ju partier bytt åsikt sedan dess.

Det man kan konstatera är att Feministiskt initiativ får flest poäng i medel. Bland riksdagspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det är väl ett resultat av att de är tydligast för "queerreformer" idag. Även om Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ men delvis även Miljöpartiet kan vara tydligt heteronormativa när de talar om porr och prostitution.

Något som är nytt är dock att Socialdemokraterna får fler poäng i medel än Folkpartiet och Centerpartiet. I min HBT-rapport i år konstaterade jag att s är det parti som svängt mest i HBT-vänlig riktning de senaste fyra åren och är idag i princip lika HBT-vänliga som c, fp, v, mp och fi. RFSL:s enkät är ännu ett tecken på det även om de alltså även redovisar resultat för reformer som inte är explicit HBT.

För några dagar sedan publicerade den röd-gröna oppositionen två nya uppgörelser om HBT-politik. Dels Internationellt ansvar för allas rätt till sin egen sexualitet om vad s, v och mp vill göra internationellt för HBT-rättigheter om partierna vinner riksdagsvalet i höst. De flesta av kraven i uppgörelsen är sådant som den borgerliga regeringen i Sverige redan sysslar med. Några nyheter är det dock i relation till den nuvarande regeringspolitiken.
Ta initiativ till en internationell konferens om att stärka HBT-personers rättigheter.

Inom FN verka för en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
De senaste åren har tyvärr både den borgerliga regeringen och s tvekat ibland om det är möjligt att genomföra en internationell konferens om HBT-rättigheter, de har argumenterat för att det skulle kunna vara kontraproduktivt d.v.s. få motsatt effekt. Dessbättre säger nu s tydligt ja till en sådan konferens, kanske efter att ha tvingats kompromissa ihop sig med v och mp.

Alla riksdagspartier är för en HBT-konvention i FN - förutom Kristdemokraterna. Den röd-gröna oppositionen är alltså eniga om att Sverige bör jobba för en sådan konvention medan Alliansen inte är ense ännu om det.

Den andra röd-gröna uppgörelsen är Röd-gröna besked om stärkta rättigheter för transpersoner i Sverige. De lovar att avskaffa kraven att en människa måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt. De tre partierna är också för att transsexuella ska få spara könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar. Däremot är det inte med något om ålderskravet i könstillhörighetslagen. Orsaken till det är nog att partierna inte kunnat enas om det, s vill behålla nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten medan v och mp vill avskaffa åldersgränsen.

Alliansen har ännu inte lämnat några gemensamma vallöften om nya HBT-reformer. Förhoppningsvis gör de det senare. Centerpartiet är dock tydligt för HBT-rättigheter i sitt valmanifest som de publicerade i fredags.

Från sid 13 i valmanifestet.
Centerpartiet värnar alla människors lika rätt och värde, oavsett kön, religiös tillhörighet, hudfärg eller sexuell läggning. Många homosexuella, bisexuella och transpersoner känner sig kränkta och utsatta varje dag. Centerpartiet arbetar för att ytterligare stärka rättigheterna för hbtpersoner.
Även Miljöpartiet har med HBT-rättigheter i sitt valmanifest. I Vänsterpartiet var partistyrelsen emot att det skulle vara med något om HBT-rättigheter i deras valplattform, en majoritet på deras kongress i maj röstade dock ja till att "samkönade par" skulle vara med. Däremot inte något om transpersoners rättigheter. Övriga riksdagspartier har ännu inte publicerat sina valmanifest.

Ska man summera situationen i augusti 2010 blir det att de röd-gröna är mer eniga än tidigare när det gäller att engagera sig för en HBT-vänlig politik. Tyvärr är det nog många i Centerpartiet och Folkpartiet som ännu har en självbild av att vara mer radikala än Socialdemokraterna inom HBT-området. Och så var det för några år sedan men mycket har förändrats sedan dess.

Och om man istället granskar hur queer partierna är idag så är det även möjligt att s är något mer radikala än c och fp. Rapporten från RFSL tyder på det. Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet är idag för alla reformer för homosexuella och bisexuella. När det gäller c och fp är de även för alla reformer för transpersoner. Det är bra givetvis. Men inte tillräckligt om de ska konkurrera med röd-gröna partier.

I höstens val kan nog Alliansen göra ett hyfsat val bland HBT-personer. Därför att m, c och fp fixade att Sverige fick en könsneutral äktenskapslag när de valde att samarbeta med oppositionen i riksdagen istället för kd när det gäller den reformen. Det ger givetvis cred bland de flesta HBT-personer. Men på sikt blir det tydligt att Alliansen har problem om de inte förändrar sig och trots det vill få många röster bland bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner. Det handlar om att tydligare ifrågasätta heteronormen och att vara positiv till reformer som gynnar alternativa familjetyper.

Det betyder inte att borgerliga partier måste säga ja till varje sak som RFSL är för. Men att Alliansen måste starta en intern debatt om hur man ska bli tydligare queer.


Uppdatering 1.

Sifo avslöjar i ny opinionsmätning att Alliansen leder över Röd-Gröna. Inget block skulle få majoritet om resultatet blev verklighet i valet i höst eftersom sd får 4,1 %.

De två partier som har en HBT-negativ politik, kd och sd, får tillsammans 9,8 %. Det är en nästan oförändrad siffra jämfört med riksdagsvalet 2006 då de båda partierna fick 9,5 %.

SvD1 SvD2 DN Sds Dagen


Uppdatering 2.

För nya bloggbesökare kan jag här lämna en snabbsammanfattning av min rapport om partiernas HBT-politik. Dagens Nyheter hade en artikel om den 28 juli i år.

Partierna får poäng efter hur många HBT-reformer de är för, emot och tvekar om. Partier som vill avskaffa reformer får minuspoäng. Maxpoäng är 16.

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Feministiskt initiativ 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna 10p
Kristdemokraterna 8p
Sverigedemokraterna 6p

S, c, fp, v, mp och fi är emot heteronormen. Sd är för heteronormen. M och kd har ingen officiell åsikt om heteronormen.

2 kommentarer: