söndag 15 augusti 2010

Hyckleri från Världen idag om hatbrott.

Det blir återigen tydligt att ledarredaktionen på högerkristna tidningen Världen idag är inkonsekventa när det gäller användande av ordet hatbrott. Är den typen av brott riktade mot homosexuella och muslimer är det "åsiktsregistrering" att kalla det för hatbrott. Medan tidningen själv i artikel efter artikel använder ordet om brott riktade mot judar. Senast om situationen i Malmö.

Först kanske vi ska se vad Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skriver om hatbrott.
Hatbrott utgör ett angrepp mot de mänskliga rättigheterna och strider mot de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde. Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg – det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott eller inte. Statistiken innefattar hatbrott utifrån gärningspersonens motiv till etnicitet, religiös tro, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.
Följande information är med på en artikel om hatbrott på Wikipedia.
Uttrycket hatbrott är relativt nytt i Sverige, men har använts i USA sedan 1980-talet.
Ordet hatbrott har alltså inte sitt ursprung i queerradikala kretsar i Sverige som tidningen Världen idag ofta antyder. Utan i det västerländska land som generellt är mest "till höger". Mats Tunehag som kallar sig utrikesredaktör på Världen idag borde känna till det här tycker man. Men han skrev 23 juli i år, några dagar före Stockholm Pride startade, följande.
Hatbrottskategorin tar oss in på subjektiva tassemarker där åsikter kan kriminaliseras. Vid så kallade hatbrott bedöms inte endast handlingen utan även vad förövaren tänker och tycker och känner. Det innebär bland annat att det ska utrönas vilka tankar och känslor förövaren har angående vissa livsstilar eller religioner och dess utövare. Men inte mot vad eller vem som helst, utan oftast gentemot muslimer och homosexuella.
Redan där blir det fel. Antingen är Tunehag okunnig om det han skriver om eller så försöker han ljuga för att få ihop sina teser. Den absolut vanligaste typen av hatbrott har främlingsfientliga motiv berättar BRÅ.
Under år 2009 uppgick det totala antalet anmälningar som identifierats som hatbrott till knappt 5 800. I majoriteten av anmälda hatbrott, knappt 4 120 anmälningar, var motiven främlingsfientliga/rasistiska. Knappt var femte anmälan hade ett homofobiskt, bifobiskt eller heterofobiskt motiv (1 066 anmälningar) och var tionde anmälan hade ett antireligiöst motiv (islamofobiska, antisemitiska och övrigt antireligiösa). 1 procent av anmälningarna hade ett transfobiskt motiv.
Och Tunehag kallar som vanligt homosexualitet "en livsstil". Syftet är givetvis att låtsas som att ingen egentligen är genuint homosexuell utan att det är något som folk väljer. För övrigt försöker Tunehag absurt nog få det till att Karin Boye, själv bisexuell, skulle hålla med honom.

Men kan givetvis av principiella orsaker vara negativ till att brott ska kunna orsaka högre straff för att de haft rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofoba eller HBT-fientliga motiv. Men då får man försöka vara konsekvent. Tunehag skriver följande.
Om en homosexuell slår ner dig är det ”bara” misshandel, men om du slår ner en homosexuell ska det utredas om du uttryckt missaktning för bögar, ogillar homosexualitet, eller avskyr lesbiska kvinnor.
Samma resonemang kan man föra när det gäller antisemitiska hatbrott. "Om en jude slår ner dig är det "bara" misshandel, men om du slår ner en jude ska det utredas om du uttryckt missaktning för judar eller ogillar judendomen." Men Världen idag använder själv i artikel efter artikel ordet hatbrott när det gäller brott mot judar. Senast i fredags i en ledarartikel från chefredaktör Felicia Svensson.
I slutet på juni släppte Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ny statistik över hatbrott i Sverige. Den visade en stor ökning av antalet anmälda antisemitiska hatbrott....Nej, att motarbeta och helt utplåna antisemitism handlar inte om tjusiga minnestal eller möten för dialog, det handlar om absolut nolltolerans och om att kväva minsta antydan till antisemitism i sin linda. Och framför allt handlar det om att bryta denna kultur av tystnad som är farlig för många fler än bara judarna.
Om vi byter ut ordet judar mot homosexuella blir det följande.
Nej, att motarbeta och helt utplåna homofobin handlar inte om tjusiga minnestal eller möten för dialog, det handlar om absolut nolltolerans och om att kväva minsta antydan till homofobi i sin linda. Och framför allt handlar det om att bryta denna kultur av tystnad som är farlig för många fler än bara homosexuella.
Hade någon annan tidning skrivit det där hade ansvariga för Världen idag garanterat börjat snacka om både Hitler och Stalin och att yttrandefriheten är hotad.

Jag ska förtydliga att jag givetvis håller med om att det är viktigt att avslöja den svåra situationen för judar i bl.a. Malmö och att man ska kalla de antisemitiska brotten för vad de är, hatbrott. Problemet är att Världen idag raljerar när någon kallar brott med homofientliga eller islamofoba motiv för hatbrott.

Man skulle kunna kalla tidningens inkonsekvens för en moralisk kollaps. Men för att något ska kollapsa krävs det att det fungerat tidigare. Och det är tveksamt om intoleranta Världen idag haft någon moral i meningen att inte ljuga och att vara för allas lika värde.

3 kommentarer:

 1. Ett sånt hyckleri.

  SvaraRadera
 2. Feedback66

  Ja verkligen.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Jag kan inte låta bli att undra om de inte inser hur enormt inkonsekventa de är ibland...

  SvaraRadera