tisdag 31 augusti 2010

Röd-grönas valmanifest vill förbättra för HBT-flyktingar.

Den röd-gröna oppositionen har idag presenterat sitt gemensamma valmanifest. De kallar det Regeringsplattform 2011-2014.

Precis som när jag kommenterade Alliansens valmanifest som de publicerade i torsdag vill jag först förtydliga att jag här på bloggen inte gör några som helst bedömningar av valmanifesten från Alliansen och Röd-Gröna när det gäller politiken i sin helhet. Jag recenserar bara de delar som har koppling till HBT-rättigheter. Bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner har olika värderingar om politiken i sin helhet, precis som heterosexuella icke-transpersoner. Med detta förtydligande lämnar jag följande kommentar om Röd-grönas valmanifest.

Det ska sägas att Röd-grönas valmanifest är betydligt kortare, 21 sidor, än Alliansens som hade 48 sidor. Trots det har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med något med HBT-koppling på två ställen medan Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna bara hade det på ett ställe i sitt manifest

På sid 9 i Röd-grönas valmanifest är följande med.
Alla har rätt till en god sjukvård. Den som har haft möjlighet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring ska inte kunna gå före i kön. Vi vill lagstifta om att alla ska få vård efter behov – oavsett inkomst, var man bor, vilket kön man har, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.
Här vet jag inte vad de egentligen menar. Redan idag är det förbjudet att diskriminera någon bl.a. p.g.a. kön, etnicitet och sexuell läggning inom sjukvården. I sak skulle det här inte betyda något nytt som jag bedömer det.

Sedan skriver de på sid 16.
Migrationspolitiken ska utmärkas av rättssäkerhet och solidaritet. Alla ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl och den som är i behov av skydd ska få asyl. De som flyr undan krig och väpnad konflikt ska få skydd. Skyddet för barn, kvinnor och HBT-personer ska stärkas.
Den här delen handlar om något som däremot verkligen kan förbättras. Även om s, v och mp inte konkretiserar hur man ska göra för att bl.a. HBT-personer ska få en mer rättssäker prövning.

Det som är intressant är att flyktingpolitiken nog är den del som tidigare socialdemokratiska regeringar hanterat sämst när det gäller HBT-rättigheter. 1994-2006 genomförde s-regeringar flera viktiga reformer bl.a. att samkönade par ska få rätt att adoptera, att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella etc. Men när det gällde HBT-flyktingar bildade Socialdemokraterna och Moderaterna i många år en majoritet i riksdagen för en avvisande attityd där man ofta argumenterade för att skicka tillbaka asylsökande till Iran med argumentet att de ju kan leva dolt så blir de inte avrättade. Helt empatilöst och oacceptabelt givetvis.

De senaste åren har främst Socialdemokraterna men även till viss del Moderaterna blivit mer positiva till en rättssäker flyktingpolitik generellt och även för HBT-flyktingar. Även om nuvarande migrationsministern Tobias Billström inte gjort sig känd för att visa någon entusiasm för en generös politik för HBT-flyktingar. Trots att han är bisexuell själv.

Den borgerliga regeringen införde 2006 för första gången någonsin i ett regleringsbrev till Migrationsverket att de ska förbättra sina kunskaper om flyktingar som förföljs p.g.a. kön (både biologiskt och socialt) och sexuell läggning. Det har varit med varje år sedan dess. Tidigare socialdemokratiska regeringar hade inte brytt sig om det. Men med valmanifestet från s, v och mp är det möjlighet att det blir kvar även om det skulle bli regeringsskifte i höst. Kanske även andra förbättringar även om de ännu inte konkretiserat det.

Ska man göra en helhetsbedömning blir det att Röd-grönas valmanifest är något bättre än Alliansens när det gäller HBT. Men inte bra. Ingen av valmanifesten innehåller några konkreta tydliga HBT-reformer.

Om jag ska ge valmanifesten betyg när det gäller HBT-delen (en skala från 1 som sämst och 5 som bäst) ger jag Röd-grönas manifest betyget 3 och Alliansens manifest betyget 2. Återigen utan att göra några bedömningar av valmanifesten när det gäller övriga delar.

Artiklar om Röd-grönas valmanifest.

DN1 DN2 DN3 SvD1 SvD2 Sds1 Exp1 Exp2 AB1 AB2 AB3 Dagen1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar