lördag 14 augusti 2010

Majoritet i USA för homoäktenskap för första gången.


Först vill jag förtydliga en sak.

1. Bilden till den här bloggposten föreställer inte ett manligt könsorgan. Var det din första reaktion kanske det säger något om hur snuskig fantasi du har. :-)

2. Bilden redovisar utvecklingen av opinionen i USA när det gäller en könsneutral äktenskapslag. Nate Silver som gjort grafiken förklarar att resultatet är vägt så att de senaste opinionsmätningarna får mest tyngd när han ritar trenden för opinionen.

För första gången är det nu en majoritet (52 %) i USA som är för en könsneutral äktenskapslag enligt en opinionsmätning från CNN. Intervjuerna gjordes 6-10 augusti, alltså direkt efter att en domaren Vaughn Walker 5 augusti förklarat att Californias förbud mot homoäktenskap är oförenligt med landets konstitution.

Hälften av de intervjuade fick frågan: "Do you think gays and lesbians have a constitutional right to get married and have their marriage recognized by law as valid?". Då var det 49 % som svarade ja och 51 % nej.

Den andra hälften av de intervjuade fick frågan "Do you think gays and lesbians should have a constitutional right to get married and have their marriage recognized by law as valid?" Då blev resultatet 52 % som svarade ja, 46 % nej och 2 % ingen åsikt.

Siffrorna är oväntat positiva. Eftersom man ställde den första av frågorna även i maj i år kan man konstatera att andelen som tycker samkönade par har en konstitutionell rätt att gifta sig har ökat från 45 % till 49 %. Efter att Högsta domstolen i delstaten Massachusetts 2003 förklarade förbud mot homoäktenskap för att inte vara förenligt med delstatskonstitutionen startade snabbt en debatt som fick som resultat att andelen i opinionsmätningar i USA som var för en könsneutral äktenskapslag minskade.

Den här gången tycks det hittills har blivit en positiv effekt istället. Kanske många människor i landet hunnit vänja sig vid att domstolar som ofta avgör andra politiska frågor även uttalar sig i debatten om homoäktenskap.

När man delar in de svarande i partigrupper är det 67 % av demokrater som tycker samkönade par borde ha en konstitutionell rätt att gifta sig och 55 % av de som kallar sig oberoende. Men det är faktiskt även 32 % av republikaner som är för homoäktenskap. Arnold Schwarzenegger, guvernör i California, är ännu ensam bland välkända republikaner att vara positiv till en könsneutral äktenskapslag men en tredjedel av partiets sympatisörer håller alltså med honom. Av de svarande som kallar sig konservativa är det 30 % som är för homoäktenskap.

Debatten om äktenskap eller partnerskap för samkönade par har startat även i andra länder. I Costa Rica i Centralamerica har landets Högsta domstol avvisat krav från bl.a. katolska kyrkan om en folkomröstning om ett förslag till partnerskapslag.
Costa Rica's Supreme Court has ruled against allowing a referendum on whether gay couples should be permitted to have civil unions.

The referendum was supported by Catholic groups but the court said that the majority should not decide the rights of a minority.

Instead, the court said, such rights should be granted by politicians and the courts....

Civil unions legislation was introduced in 2008 but has stalled. In its current form, the draft legislation would offer gay couples some of the rights available to heterosexuals, such as those related to inheritance, health insurance and hospital visits.

I Chile har socialistpartiet lämnat ett förslag i parlamentet om en könsneutral äktenskapslag. Landets högerregering är emot förslaget men det är möjligt att Chile om något år får en partnerskapslag som både landets konservative president Sebastian Pinera och det största oppositionspartiet, kristdemokratiska PDC, är för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar