fredag 26 mars 2010

Vänsterpartiets partistyrelse har inte med HBT i sitt förslag till Valplattform.

Det blev en del debatt när Vänsterpartiets partistyrelse inför partiets kongress sa ja till en motion om att tillåta "ett tredje kön" juridiskt. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Nu har v publicerat sina kongresshandlingar på sin hemsida. Tyvärr är HBT inte med i partistyrelsens förslag till Valplattform för v.

Pernilla Calmerfalk från Örebro har lämnat en motion (A175) till Vänsterpartiets kongress 5-7 maj i år. Från motionen.
Att det finns människor världen över som av olika anledningar inte identifierar sig som varken man eller kvinna är ingen nyhet för någon av oss. I Thailand finns det tredje könet, Kathoey, som är en del av den thailändska samhällsbilden. I Franska Polynesien har man också ett tredje kön, man, kvinna och något som är både och. De kallas “Rae Rae”. Alla tre könstillhörigheterna är lika accepterade i samhället och i alla positioner. I Sydafrika har man i januari 2006 godkänt en lagändring vad gäller deras lagliga definition av kön, numera definieras kön med tre benämningar – Kvinna, Man och Intersex. I Indien pågår arbetet för att införa ett juridiskt tredje kön. Australiens officiella övervakningskommission för mänskliga rättigheter vill etablera ett tredje könsbegrepp som juridiskt ska vara likställt med man och kvinna. I Nepal har man redan infört ett juridiskt tredje kön.

Jag yrkar att Vänsterpartiet arbetar för att även Sverige ska införa ett tredje kön som juridiskt är likställt med man och kvinna.
Partistyrelsen skriver bl.a. följande i sin kommentar till motionen.
Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle för transpersoner. Samhället ser dessvärre inte ut så i dag. I stället präglas lagar, regler och normer av ett strukturellt förtryck mot alla individer som avviker från heteronormen. Vänsterpartiet mål är att alla transpersoner ska kunna leva ett liv utifrån sina egna individuella förutsättningar, fria från det heteronormativa förtrycket.

Vänsterpartiet bör därför verka för att möjligheten att införa ett tredje kön, som juridiskt är likställt med kvinna och man, ses över.

Partistyrelsen föreslår att motion A175 bifalls.
Egentligen är svaret något otydligt eftersom man först skriver att man bör se över möjligheten att införa ett tredje kön. De verkar närmast vara för en utredning av det. Men sedan bifaller man, alltså säger ja, till motionen om att införa möjligheten till ett tredje kön.

Själv är jag för en utredning men vill inte säga entydigt ja i sak. Man får först utreda vilka de juridiska konsekvenserna blir och om transpersoner är positiva till en sådan reform.

Sedan, om jag ska vara ärlig, så är det flera andra reformer för transpersoner som jag prioriterar före en utredning av "ett tredje kön". Att vi får en ny lag om könsbyten, den gamla könstillhörighetslagen från 1972 är diskriminerande. Och att lagarna mot hatbrott mot transpersoner ger ett bättre juridiskt skydd.

Men det är positivt att debatten om "ett tredje kön" startat.

Vänsterpartiet i Halmstad har lämnat en motion till kongressen om att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare, bl.a. med argumentet att det kan vara positivt för en del familjer när ett bögpar och lesbiskt par skaffat barn tillsammans via en insemination. Men Vänsterpartiet är redan för att barn ska ha möjlighet till fler än två vårdnadshavare. Även Miljöpartiet är positiva till reformen medan Socialdemokraterna tvekar. De tre röd-gröna oppositionspartierna har dock enats om att vara för en utredning av det.

Till sist vill jag kommentera partistyrelsens förslag till Valplattform för Vänsterpartiet. Man skriver i flera delar av rapporten om jämställdhet och antirasism. Det är givetvis bra. Men tyvärr är det inte med något om HBT-rättigheter. Trots att v annars ofta talar emot heteronormativitet.

Det här är tyvärr inte något nytt, att partier inte har med HBT i sina valmanifest. Men situationen har blivit bättre de senaste åren. Inför förra valet var HBT -rättigheter med i nästan alla riksdagspartiers valmanifest. Att v inte har det i år är oacceptabelt om de ska få trovärdighet i sitt arbete emot heteronormativitet. Förhoppningsvis så kompletterar kongressen partistyrelsens förslag så att HBT-rättigheter blir en del av det. Det bör vara med i varje HBT-vänligt partis valmanifest.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar