fredag 12 mars 2010

Inget borgerligt parti för aktiva åtgärder emot alla typer av diskriminering i lagen.

Jag har nu äntligen fått svar från alla de fyra borgerliga partierna om de är för att arbetsgivare ska vara skyldiga att jobba aktivt mot alla typer av diskriminering i lagen. Hittills har arbetsgivare bara haft skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion. Inom utbildningssektorn även p.g.a. sexuell läggning och funktionshinder.

Tyvärr är det inget av de borgerliga partierna som säger entydigt ja till utredningsförslaget att arbetsgivare, utbildningsansvariga etc. ska vara skyldiga att jobba aktivt mot alla typer av diskriminering i lagen. Som jag tidigare berättat här på bloggen så har Socialdemokraterna svängt och säger nu ja till det. Sedan tidigare är även Vänsterpartiet och Miljöpartiet för det.

Men svaren från allianspartierna är ganska positiva trots att inget av dem säger ja.

Hillevi Engström från Moderaterna svarar följande.

Ärligt talat har jag inte något direkt svar på din fråga. Vi har inte diskuterat detta förslag ännu. Jag antar att utredningen kommer att remissbehandlas i vanlig ordning och att vi då kommer att ta ställning till förslagen.

Rent principiellt är det självklart för mig att all form av diskriminering ska förebyggas och förhindras. Jag gör inga som helst skillnader på vilken orsaken är till att någon person, oavsett orsak, behandlas sämre.Alla människor har ett okränkbart människovärde alldeles oavsett kön, religion, sexuell läggning, ålder, hudfärg etc.


Annika Qarlsson från Centerpartiet lämnar följande kommentar.

Vi står bakom den nya diskrimineringslagstiftningen och självklart tycker Centerpartiet att samtliga diskrimineringsgrunder ska gälla i arbetslivet. Hur de aktiva åtgärderna ska utformas har vi ännu inte hunnit ta ställning till så därför blir vårt svar möjligen.


Jonatan Ohlin från Folkpartiet svarar följande.

Folkpartiet anser i princip att de olika diskrimineringsgrunderna ska behandlas så likartat som möjligt i Diskrimineringslagen. Vi är däremot inte beredda att ta precis ställning till ett specifikt utredningsförslag innan det är remissbahandlat och alla synpunkter föreligger.


Désirée Pethrus Engström från Kristdemokraterna svarar bl.a. följande.

Vi har väl inte i partiet tagit ställning direkt i denna fråga eftersom det är nytt. Men i direktiv till utredningen, från oss i regeringen, har väl förutsättningen varit att utreda hur man ska följa upp den nya diskrimineringslagstiftningen. Att man tänkte sig aktiva åtgärder på alla grunder, men hur?....

Så vi får läsa utredning och också se om regeringen tänker sig några åtgärder och återkomma i frågan. Men som sagt, utgångspunkten är ju att alla arbetsgivare ska jobba med att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Sedan är frågan hur mycket krav man kan ställa på konkreta åtgärder.


Det mesta tyder på att även alliansens fyra partier till sist säger ja till förslaget att arbetsgivare, utbildningsansvariga etc. ska ha ansvar att förebygga alla typer av diskriminering. Något annat vore helt oacceptabelt. Idag har arbetsgivare skyldighet att förebygga etnisk diskriminering genom att jobba emot främlingsfientliga attityder på arbetsplatsen redan före någon med invandrarursprung börjar jobba där. Motsvarande skyldighet gäller inte för att jobba emot homofientliga attityder som är vanliga inom bl.a. industrin. Det är inte logiskt.

Jag vet sedan mycket väl att det är enklare för ett oppositionsparti att säga ja till konkreta reformer än för regeringspartier. Så var det även när Sverige hade en socialdemokratisk regering. Så att Socialdemokraterna säger ja till förslaget om att förebygga alla typer av diskriminering men inte något av de borgerliga partierna måste egentligen inte betyda att de är oense. Men det avslöjar återigen att Socialdemokraterna i praktiken är ett lika HBT-vänligt parti idag som Centerpartiet och Folkpartiet.

Nu har den borgerliga regeringen ett ansvar att jobba för att man så snabbt som möjligt startar remissrundan för utredningens förslag. Och till sist bör det resultera i att arbetsgivare, utbildningsansvariga etc. får skyldighet att jobba emot alla typer av diskriminering i lagen. Något annat vore ologiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar