tisdag 30 mars 2010

HBT med i förslag till valmanifest för mp och sd. Men inte v.

Miljöpartiets partistyrelse har idag lämnat ett förslag till Valmanifest. HBT-rättigheter är med, vilket egentligen borde vara självklart för varje demokratiskt parti som är för mångfald.

Men som jag avslöjade förra veckan så har förslaget till Valplattform för Vänsterpartiet inte ett ord om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det är helt oacceptabelt. Dock har v möjlighet att ändra på det, det är partiets kongress i början av maj som slutgiltigt antar dokumentet.

Även när det gäller Miljöpartiet så är det dess kongress, 14-16 maj i år, som till sist avgör vad som ska vara med i partiets Valmanifest.

Från förslaget till Valmanifest för mp.
Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika rättigheter hos företag och myndigheter. De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för HBT-personers rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras.

De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även våld i samkönade relationer måste uppmärksammas.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är nästan helt ense i sak när det gäller HBT-rättigheter. Precis som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är de för i princip alla centrala HBT-reformer. Moderaterna är för alla juridiska reformer för homosexuella och bisexuella men tvekar ännu när det gäller många transreformer.

Har det då någon betydelse att HBT är med i ett valmanifest? Det avgörande är väl sakpolitiken? Det senare är i.o.f.s. sant men det betyder inte att valmanifesten saknar betydelse.

För det första ger den typen av dokument en signal till partiets egna politiker om vilka frågor man ska prioritera i valrörelsen. Även om situationen blivit betydligt bättre de senaste åren måste man tyvärr konstatera att det inom alla partier är en del politiker som menar att HBT-rättigheter är något oviktigt. Att ha med HBT i valmanifest eller motsvarande förtydligar att det handlar om centrala mänskliga rättigheter.

För det andra så sprider ett parti värderingar när de publicerar valmanifest. Skriver man om jämställdhet och antirasism så är det ingen orsak att inte ha med HBT. Många människor läser partiernas valmanifest, nog betydligt fler än som läser deras partiprogram, och då är innehållet givetvis viktigt.

För det tredje är det en markering emot de partier som sällan prioriterar HBT-rättigheter i sin politik utan ibland tvärtom vill försämra den juridiska situationen, bland dem Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

När det gäller Sverigedemokraterna har jag tidigare här på bloggen konstaterat att partistyrelsens Förslag till riktlinjer för antagande av valmanifest 2010 inte prioriterar avskaffande av homoreformer. Inte heller att jobba för några reformer för bögar och lesbiska men det hade väl få förväntat sig.

I lördags hade då sd sin valkonferens som i princip sa ja till hela förslaget från partistyrelsen. Det avslöjar bl.a. Svenska Dagbladet. Därmed så har ombuden godkänt att följande ska vara med "i riklinjerna" inför att sd ska anta sitt valmanifest i augusti i år.
I dagens Sverige kan vi se en samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare. Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn....

I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten.

En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.
Även om sd alltså inte direkt skriver om HBT-rättigheter så är partiets resonemang tydligt heteronormativt. Konsekvensen av det är att partiet bl.a. vill avskaffa möjligheten till homoadoptioner förutom närståendeadoptioner och avskaffa möjligheten till inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. Partiet är även emot att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Valkonferensen röstade också, med siffrorna 105-38, ja till valberedningens förslag till riksdagslista för partiet. Det betyder att Björn Söder som är ansvarig för vidriga homofientliga kommentarer på sin blogg är på plats 2 på listan. Andra tydligt homofientliga politiker som Mikael Jansson (plats 5) och Margareta Sandstedt (plats 6) blir nog även de riksdagsledamöter om partiet får fler än 4 % i valet i höst. Visserligen kan personkryssen ändra fördelningen något, men det brukar då bara handla om en eller två riksdagsplatser för ett parti.

Två av de 10 första namnen på sd-listan har varit engagerade för att få partiet att lämna homofientligheten. Det är Jonas Åkerlund (plats 3) och Mattias Karlsson (plats 7). Åkerlund och Karlsson är inte homovänliga men de har varit emot den tidigare argumentationen från sd då man "kritiserade den homosexuella livsstilen".

Partiets ordförande Jimmie Åkesson kommenterar sällan HBT-politiken men han har några gånger de senaste åren på sin blogg skrivit om att sd är emot en könsneutral äktenskapslag och är för en partnerskapslag för samkönade par och en äktenskapslag för olikkönade par.

Artiklar om förslaget till Valmanifest för Miljöpartiet.

SvD DN1 DN2 Sds

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar