lördag 6 mars 2010

Insändare i Sydsvenskan om könstillhörighetslagen.

Sydsvenska Dagbladet har idag publicerat min insändare, sid 16 i B-delen, om könstillhörighetslagen. Jag riktar kritik mot Moderaterna och Kristdemokraterna för deras blockering av en reformering av lagen. Sydsvenska Dagbladet är Skånes största dagstidning.
Respektlöst om könstillhörighet.

Lagen som reglerar "könsbyten" i Sverige är från 1972. Problemet är att den är diskriminerande. De som juridiskt vill byta kön måste vara ogifta, vilket tvingar en del människor till skilsmässa, sedan är det möjligt för dem att gifta om sig med partnern. Det här blir extra absurt när vi nu har en könsneutral äktenskapslag.

Vederbörande måste även vara svensk medborgare. Trots att vi inte har något sådant krav för övrig sjukvård. Det är även oförenligt med EU-rätten att ha medborgarskapskrav för vård. I nuvarande lag är det också ett sterilitetskrav. De som vägrar sterilisera sig får inte juridiskt byta kön. I länder som Storbritannien och Spanien har man de senaste åren infört helt andra typer av lagar för den här gruppen av människor, frihetliga lagar som inte är diskriminerande.

Redan våren 2007 lämnade Könstillhörighetsutredningen sitt förslag. Trots att Socialdepartementet och socialminister Göran Hägglund alltså haft nästan 3 år på sig att lämna ett regeringsförslag har man inte gjort det. Fem riksdagspartier är för en ny frihetligare könstillhörighetslag. Men Moderaterna och Kristdemokraterna har blockerat och har inte brytt sig om att säga ja till några förbättringar av lagen. När regeringen i januari i år lämnade en lista med planerade förslag för 2010 var inte en ny könstillhörighetslag med. Det är oacceptabelt.

En del resonerar nog att det är få i gruppen transpersoner, alltså personer som biologiskt tillhör ett kön men som helt eller delvis identifierar sig med det andra könet. Men sedan när är det antalet i en grupp som ska avgöra dess mänskliga rättigheter? Det är nog inte någon politiker från m och kd som argumenterar för att det inte är viktigt att bekämpa antisemitism eftersom antalet judar är få i Sverige. De två partierna bör visa samma respekt för transpersoners situation.

Bengt Held, liberal
Malmö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar