torsdag 18 mars 2010

Insändarsvar med kritik mot s, m och kd.

Sydsvenska Dagbladet har idag publicerat ett insändarsvar (sid 11 i B-delen) från mig till Kim Granvik som skrev ett svar till min första insändare i debatten. I mitt insändarsvar riktar jag kritik mot Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna för att de ännu inte sagt ja till att i Regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Svar till Kim Granvik Ordet 10.3.

Du kommenterade förbudet mot diskriminering p.g.a. "könsöverskridande identitet". Alltså den lag som har som syfte att skydda transpersoner.

"Men denna lag verkar gälla på ett ytterst begränsat antal områden - eller så är gemene man helt enkelt för okunnig om allt som begreppet trans innefattar." skrev du i din insändare. Tyvärr är orsaken främst det senare. Det är ännu många som har begränsade kunskaper om transpersoners situation. Men det betyder inte att det är oviktigt med juridiska förbättringar.

Sedan 1 januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden, bostadssektorn, vid försäljning av varor och tjänster etc. Lagen förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsöverskridande identitet. Regeringsformen, en del av Sveriges grundlagar, har med förbud mot alla de typerna av diskriminering. Förutom könsöverskridande identitet. Det är oacceptabelt i en sitution där transpersoner ofta har det svårt och där könstillhörighetslagen har absurda krav på transsexulla som vill "byta kön".

Tyvärr har tre partier i riksdagen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, ännu inte sagt ja till att transpersoner ska få skydd av förbudet mot diskriminering i Regeringsformen. Transpersoner är inte heller inkluderade i lagen om hets mot folkgrupp och gruppen är inte explicit omnämnd i den s.k. straffskärpningsparagrafen vid hatbrott. Men transpersoner förtjänar givetvis samma juridiska skydd mot diskriminering och hatbrott som homosexuella, judar, svarta och invandrare redan har idag.

Bengt Held, liberal
Malmö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar