söndag 28 mars 2010

Sörmland första landstinget med policy emot heteronormativitet.

I onsdags så publicerade Landstinget Sörmlands HBT-politiska arbetsgrupp en ny rapport. Det som kanske är mest intressant med Landstinget Sörmlands HBT-policy är att den är så tydlig i kritiken emot heteronormativitet.

Från den HBT-politiska arbetsgruppens pressmeddelande.
Landstinget Sörmland går i täten bland Sveriges kommuner och landsting vad det gäller homosexuellas-, bisexuellas- och transpersoners behov i mötet med landstinget. Landstingets HBT-politiska arbetsgrupp har skrivit fram en HBT-policy på uppdrag av landstingsstyrelsen och kommer att presenteras för Landstingsfullmäktige i april.

Policyn syftar till att motverka och synliggöra diskriminering på grund av sexuell läggning men också till att öka förståelsen och kunskapen bland landstingets medarbetare för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa hos HBT-personer.

- Arbetet för HBT-personers rättigheter handlar om mänskliga rättigheter och är en självklar del av Landstingets vision om ett öppet och modernt landsting för alla och ett sätt att slå vakt om varje människas okränkbara rätt att vara den man är, menar Fredrik Pettersson (S), ordförande i landstingets HBT-politiska arbetsgrupp.

För att främja en god hälsa och för att öka kunskapen och förståelsen bland landstingets anställda föreslås bland annat följande insatser:

politiker, chefer och medarbetare ska ha kunskap om HBT-policyn och heteronormens innebörd.

chefer ska diskutera heteronormens innebörd och synliggöra HBT-perspektivet vid arbetsplatsmöten och liknande.


chefsutbildningar och introduktionsprogram för nyanställda ska ta hänsyn till HBT-perspektivet.


medarbetare ska ges kunskap och kompetens för att ge stöd och vård till HBT-personer.


informationsmaterial, broschyrer och övrigt material ska granskas utifrån ett HBT-perspektiv.


offentliga miljöer som patienter och medarbetare vistas i ska kännetecknas av öppenhet och mångfald.


Det är Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet som tillsammans utgör den politiska majoriteten i Landstinget Sörmland. Fredrik Pettersson (s) som är ordförande i den HBT-politiska arbetsgruppen är öppet homosexuell.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är oppositionspartier. C och v är tydligt för att landstinget ska ha en sådan här HBT-policy medan reaktionerna från m och kd varit mer blandade.

Den som är skeptisk kanske invänder att det har begränsad betydelse vad ett landsting, där det bor drygt 260 000 människor, gör. Men mot det kan man kommentera följande.

1. För många HBT-personer i Landstinget Sörmland kan policyn få vården och annan verksamhet att bli mer HBT-inkluderande och anpassad för dem.

2. Det har visserligen tidigare gjorts mångfaldsdokument i olika regioner och landsting, men vad jag vet har inte någon av dem gjort ett sådant systematiskt arbete för HBT-rättigheter och där man så tydligt kritiserar heteronormen. Förhoppningsvis kan det här bli ett gott exempel för andra landsting.

3. Det visar också att ett landsting utanför Stockholm, Göteborg och Malmö kan göra ett sådant här initiativ.

Hur är då innehållet i policyn? Det mesta verkar vettigt. Både som en metod att sprida kunskap och starta resonemang om heteronormen. Den invändning man möjligen kan ha är att det blir ganska teoretiskt. Men man skriver också i HBT-policyn.
Policyn beskriver vad som ska uppnås, motiv och ansvariga funktioner för utförande samt innehåller en del om uppföljning och kvalitetssäkring av önskat resultat. Kopplat till policyn ska det utarbetas riktlinjer som beskriver hur arbetet ska genomföras.
Att det senare blir en konkretisering är helt avgörande för att den ska påverka hur man jobbar på arbetsplatserna. Men redan nu förtjänar Landstinget Sörmland en eloge för att man haft modet att göra en radikal policy emot heteronormativitet.

Som sagt så blir det förhoppningsvis fler regioner och landsting som följer efter.


Uppdatering 1

Tydligen har jag lyckats "outa" någon som bög som inte är det. Den socialdemokratiske politikern Fredrik Pettersson, som varit ordförande för den HBT-politiska gruppen i Landstinget Sörmland, skriver följande i ett mail idag.
Hej Bengt!

Vad roligt att du valt att skriva om detta och att du valt att fokusera på det normkritiska i policyn!

En liten synpunkt bara, du skriver i din blogg att:

"Fredrik Pettersson (s) som är ordförande i den HBT-politiska arbetsgruppen är öppet homosexuell."


Det gör i sig ingenting, men det är helt fel. Jag är ö
pet heterosexuell och lever tillsammans med min flickvän sedan snart 10 år tillbaka.

I övrigt, en bra blogg - Tack!

Mvh


Fredrik Pettersson (s)
En del heterosexuella, främst killar, blir tyvärr ännu besvärade när andra felaktigt gissar att de är homo eller bi. De flesta av dem skulle nog inte bli besvärade av att någon felaktigt gissat att de har judiskt ursprung. Då skulle de flesta bara konstatera att det inte är sant, alltså den reaktionen som Fredrik Pettersson dessbättre har i sin kommentar.

Det är givetvis beklagligt att jag kallat någon för att vara öppet homosexuell som inte är det. Det är inte så att jag gissar att alla som är engagerade för rättigheter för homosexuella själva måste vara homo. Men av någon orsak fick jag för mig att Fredrik är homo, sedan har jag varit så säker på det att jag inte brytt mig om att fråga. Men det är alltså fel.

Fredrik har härmed förtydligat att han är öppet heterosexuell. Han är inte kvar i någon heterogarderob. Och då vill jag inte vara homonormativ. :-)

2 kommentarer:

 1. Voffor gör di på detta viset... Va är de för fel på heternormer

  JJ

  SvaraRadera
 2. En del normer begränsar och stigmatiserar ofta människor utanför normen. Därför ska de bekämpas. Vi har ännu ett samhälle där normen är en etniskt svensk heterosexuell man. Det betyder inte att folk från den gruppen gynnas i varje situation men de generella strukturerna gynnar de som är en del av normen.

  Sedan kan givetvis samma människa både vara en del av och utanför normen. En etniskt svensk bög är generellt gynnade av normer när det gäller etnicitet och kön men inte när det gäller sexuell läggning. Etc etc.

  Bengt

  SvaraRadera