lördag 21 november 2015

Partistyrelsen i fp vill införa tredje juridiskt kön.Det här är fjärde delen av min granskning av Folkpartiets landsmöte som håller på den här helgen. Med all sannolikhet kommer fp den här helgen som första borgerliga parti ta ställning för införande av ett tredje juridiskt kön. I motion K35 argumenterar ett antal fp-medlemmar för reformen.
.... Skulle man jämföra civilsamhället och staten i ett race så skulle man kunna sammanfatta det med att civilsamhället kör en splitterny Bugatti och staten en gammal rostig Ford Fiesta från slutet av 1980-talet. Staten förlorar varje gång. En fråga där civilsamhället definitivt ligger långt före är den om juridiska kön. Efter påtryckningar från civilsamhället har ungdomsmottagningar i Göteborg börjat föra statistik med tre kön: han, hon och hen. Civilsamhällets önskan om att införa ett tredje juridiskt kön är mycket god och borde ha införts långt tillbaka i tiden. Vi måste sluta exkludera transpersoner som inte identifierar sig med det binära könssystemet. Könsidentiteten kan inte bestämmas av någon annan än individen ifråga, då ens kön inte är beroende av kroppens yttre bestämningar. I dag saknar transpersoner möjlighet att juridiskt byta kön till ett icke-binärt sådant – något som är helt barockt. Det är på intet sätt statens uppgift att dela in och definiera sina medborgares könsidentitet grundat på stereotypa föreställningar, varför det – särskilt för oss liberaler – bör vara en självklarhet att införa ett tredje kön....
Argumentationen är klockren. Till min förvåning yrkar en enig partistyrelse bifall till motionen. Jag hade väntat mig att den skulle lämna kommentaren "låt oss utreda det". Men det är en positiv förvåning. ;-).
.... Frågan uppmärksammades av Folkpartiet Liberalerna i en rapport om HBT-rättigheter som presenterades inför valet 2014 där det slogs fast att frågan behöver utredas i nära samråd med intresseorganisationer på området då det är av stor vikt att transpersoners synpunkter och behov lyfts fram i arbetet. Vidare måste det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas. Partistyrelsen anser att det bör finnas en möjlighet för personer som inte vill identifiera sig som vare sig män eller kvinnor att välja en tredje könskategori. En utredning om detta bör komma till stånd....
Vänsterpartiet blev 2010 första riksdagspartiet att ta ställning för införande av ett tredje juridiskt kön. Några år senare följde Miljöpartiet efter. Folkpartiet blir alltså, om landsmötesombuden följer partistyrelsen, det tredje partiet som är positivt. Socialdemokraterna är för att utreda reformen. Övriga fyra riksdagspartier är emot. Officiellt. Men både inom Moderaterna och Centerpartiet finns det en minoritet som är för reformen.

Partistyrelsen har både rätt och fel om blodgivning.

I två motioner, K33 och K34, föreslås det att nuvarande karenstid för blodgivning när det gäller män som har sex med män bör avskaffas. Partistyrelsen vill betrakta motionen besvarad med bl.a. följande.
.... Enbart tester är inte i sig tillräckliga – det finns i dag inga tester med så hög noggrannhet att de kan ersätta andra säkerhetsregler som till exempel karensperioder. Att dessa är olika långa beror på flera olika omständigheter, men vilar på saklig grund i de olika fallen. Införandet av en karensperiod i stället Eftersom reglerna ytterst baseras på direktiv från EU och rekommendationer från WHO, är det inte alldeles lätt att påverka hur olika myndigheter tolkar reglerna. Partistyrelsen menar att det i första hand vore önskvärt att få en ensartad tolkning av de gällande reglerna till stånd och att den detaljerade bedömningen av karenstiderna måste vila på en sakligt grundad medicinsk bedömning....
Först vill jag förtydliga att jag håller med om att motionen ska betraktas som besvarad. Det är inte politiska partier som ska besluta om detaljregler för blodgivning. Jag, RFSL och DO (Diskrimineringsombudsmannen) har accepterat att andra regler gäller för män som har sex med män än för heterosexuella. Med hänvisning till den statistiska sannolikheten för spridning av hiv. Om jag, RFSL och DO hade konstaterat att regelverket är strukturellt diskriminerande hade vi givetvis inte gett det vårt stöd. Jag lovar. När det är framfört vill jag dock framhålla att partistyrelsens konstaterande att nuvarande regler "vilar på saklig grund" inte heller är en lämplig kommentar. Ett politiskt parti ska vara neutralt inför att myndigheter behöver förnyad kunskap. Det är inte så att exakt de nuvarande reglerna måste vara sakligt motiverade.

Jag har själv här på bloggen tagit ställning för att en man bör få ge blod tre månader efter senaste sexuella kontakten med en annan man. Till sist är det dock Socialstyrelsen som på medicinska grunder ska fatta besluten om att ha ett regelverk som är så lite diskriminerande som möjligt utan att lämna fokus på vårdens säkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar