måndag 30 november 2015

C tar ställning för sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten.


För några dagar sedan avslöjade jag att Folkpartiet blivit för ett tredje juridiskt kön och därmed avancerat på den HBT-poänglista jag gör. Inger Fredriksson, politiskt anställd inom Centerpartiet, meddelar att partiet nu tar principiell ställning för att sänka den juridiska åldersgränsen för könsbyten. 
.... Centerpartiet är öppna för att sänka eller avskaffa åldersgränsen när det gäller juridiska könsbyten – icke att förväxla med själva ingreppet, att fysiskt byta kön. Huruvida behandling ska sättas in är i grunden en medicinsk frågeställning.... 
För att försäkra om att jag tolkat det rätt mailade jag följande.
.... Jag tolkar det som att c nu principiellt tar ställning för att den juridiska åldersgränsen bör sänkas från 18 år idag utan att binda sig för någon ny åldersgräns. Alltså att c nu säger "ja" till att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Stämmer det?...  
Inger Fredriksson kommenterade.
.... ja, det är rätt uppfattat...
5 av 8 riksdagspartier vill avskaffa nuvarande 18-årsgräns.

Därmed har 5 av 8 riksdagspartier principiellt tagit ställning för att nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten bör sänkas. En utredning från början av 2015 föreslog att 12-17-åringar ska få byta kön juridiskt och även Folkpartiet är positiva till förslaget. Samtliga remissinstanser till utredningsförslag var positiva till att sänka (avskaffa) nuvarande 18-årsgräns även om det finns oenighet hur långt man ska gå.. Ena regeringspartiet, Miljöpartiet är precis som Vänsterpartiet för att helt avskaffa åldersgränsen men har meddelat att en ny åldersgräns på 12 är ett steg åt rätt håll. Ena regeringspartiet, Miljöpartiet är precis som Vänsterpartiet för att helt avskaffa åldersgränsen men har meddelat att en ny åldersgräns på 12 är ett steg åt rätt håll. Socialdemokraterna, det andra regeringspartiet, har meddelat de principiellt är för en sänkning av åldersgränsen utan att precisera en ny åldersgräns och Centerpartiet tar nu ställning för samma sak.
Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande 18-årsgräns. Moderaterna och Kristdemokraterna har hittills haft "möjligen" som attityd till sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten.

S och c har nu samma poäng.

Därmed ökar c med 1 poäng i min partisammanställning  Jag ger poäng till Sveriges 10 största partier efter vad de tycker om 11 nya HBT-reformer och om de vill avskaffa redan genomförda reformer. Poängställningen är följande nu. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Folkpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Socialdemokraterna 20p
Centerpartiet +1p till 20p
Moderaterna 18p
Kristdemokraterna 15p
Sverigedemokraterna 6p

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar